header.home link

Aardbeientelers spreiden productie en zo ook het risico

28 januari 2019
Vlaanderen telt 530 aardbeienbedrijven die samen 733 hectare aardbeien in openlucht en 454 hectare onder beschutting telen. Op jaarbasis leveren ze meer dan 45.000 ton aardbeien aan de coöperaties. De sector wordt uitvoerig beschreven in een nieuw rapport van het Departement Landbouw en Visserij. Aardbeienteelt situeert zich vooral in de provincies Antwerpen (rond Coöperatie Hoogstraten, nvdr.) en in Limburg waar de vollegrondsteelt traditioneel sterk staat. Gespecialiseerde bedrijven combineren vaak teeltwijzen om het risico te spreiden en gemiddeld een betere prijs te genieten. Door het gebruik van assimilatiebelichting in de serres zijn er het jaar rond Vlaamse aardbeien.
Lees meer over:

Vlaanderen telt 530 aardbeienbedrijven die samen 733 hectare aardbeien in openlucht en 454 hectare onder beschutting telen. Op jaarbasis leveren ze meer dan 45.000 ton aardbeien aan de coöperaties. De sector wordt uitvoerig beschreven in een nieuw rapport van het Departement Landbouw en Visserij. Aardbeienteelt situeert zich vooral in de provincies Antwerpen (rond Coöperatie Hoogstraten, nvdr.) en in Limburg waar de vollegrondsteelt traditioneel sterk staat. Gespecialiseerde bedrijven combineren vaak teeltwijzen om het risico te spreiden en gemiddeld een betere prijs te genieten. Door het gebruik van assimilatiebelichting in de serres zijn er het jaar rond Vlaamse aardbeien.

Een gemiddeld gespecialiseerd aardbeienbedrijf in het Landbouwmonitoringsnetwerk, een steekproef van land- en tuinbouwbedrijven waarop de overheid zich baseert, produceert 150 ton aardbeien op 4 hectare beteelde oppervlakte. Van de totale aardbeienproductie in Vlaanderen komt 18 procent van openluchtteelten, 25 procent van teelten onder toegankelijke kappen en 58 procent uit serres. Door de teelt te vervroegen en te verlaten, spreiden producenten hun aardbeienoogst. Zo genieten ze een hogere prijs wanneer het aanbod lager is. Daartegenover staan de hoge kosten voor het plaatsen van kappen en serres, en het verwarmen of belichten van de teelt.

Het areaal serreteelt in Vlaanderen heeft de laatste jaren een sterke toename gekend (+48% in 2017 t.o.v. 2010), evenals het areaal openluchtteelt (+18%). Het aantal bedrijven is in dezelfde periode echter afgenomen met een kwart, wat duidt op een sterke schaalvergroting van de resterende bedrijven. Van het totale aardbeienareaal ligt 43 procent in Antwerpen en 33 procent in Limburg. Wat aardbeien in open lucht betreft, ontlopen beide provincies elkaar amper (40 versus 42%). Focus je op het beschutte areaal, dan bewijst de provincie Antwerpen zich als glastuinbouwregio bij uitstek. Van de beschutte teelt situeert zich namelijk 46 procent in Antwerpen, 24 procent in West-Vlaanderen en slechts 17 procent in Limburg.

De financiële opbrengst van aardbeienteelt volgt in zeer grote mate het patroon van de kapitaalintensiteit van een teeltwijze. Zo realiseert een teler in een verwarmde serre gemiddeld een productie van 550 kilo per are en een opbrengst van 2.045 euro. Bij aardbeien die in substraat onder wandelkappen geteeld worden, daalt dat naar 333 kilo per are en een opbrengst van 833 euro. Vollegrondsteelt in openlucht heeft de laagste kosten, maar kan qua output niet concurreren. De productie en opbrengst blijven steken op 205 kilo en 448 euro per are.

Het bruto saldo van de gespecialiseerde bedrijven in de steekproef is altijd sterk positief en bedraagt gemiddeld 547 euro per are. Het familiaal arbeidsinkomen is bijna altijd positief en kent een gemiddelde van 265 euro per are geteelde aardbeien. Aardbeienteelt in verwarmde serres scoort het best, met een bruto saldo en familiaal arbeidsinkomen van 1.132 en 723 euro per are geteelde aardbeien. De andere teeltwijzen behalen lagere waarden, waarbij de vollegrondteelt in openlucht de rij sluit met een gemiddelde van respectievelijk 129 en 50 euro per are.

Gespecialiseerde aardbeienbedrijven mikken vaak op een diverse en gespreide productie door een combinatie van teeltwijzen. Hoewel assimilatiebelichting in de serre toelaat om jaarrond aardbeien te telen, worden er op jaarbasis toch 31.000 ton aardbeien geïmporteerd in België. Tezelfdertijd maken 45.000 ton aardbeien de omgekeerde beweging. In de wintermaanden blijft Vlaanderen een netto-importeur van aardbeien.

Meer info: Departement Landbouw en Visserij

Beeld: Loonwerk Defour

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek