header.home link

"Aardappel kan meer bijdragen aan mondiale voedselzekerheid"

10 juni 2022

De aardappel zou een belangrijke rol kunnen spelen bij het verzekeren van de voedselzekerheid in de wereld. Daarnaast kan de knol ook bijdragen tot de realisatie van de duurzaamheidsagenda 2030 van de VN. In de Verklaring van Dublin, die tijdens het Wereld Aardappel Congres vorige week werd uitgesproken, heeft de mondiale aardappelsector zijn ambitieuze doelstelling uitgesproken om de lokale aardappelteelt over de hele wereld te stimuleren. Eerder werd al een toolbox gelanceerd om deze doelstellingen te realiseren.

Lees meer over:
World Potato Congres

Zo’n 900 vertegenwoordigers uit de aardappelindustrie uit 60 verschillende landen waren vorige week bijeengekomen in Dublin waar de elfde editie van het Wereld Aardappel Congres plaatsvond. Het evenement, dat in 1993 voor het eerst georganiseerd werd, was aanvankelijk gericht op Angelsaksische wereld. Later, onder auspiciën van de Vlaamse voorzitter Romain Cools is het accent verder verschoven naar andere, ook armere, landen.

Deze democratisering van het World Potato Congress (WPC), oftewel Wereld Aardappel Congres, vond zijn climax tijdens de laatste editie die vorige week in Ierland plaatsvond. In wat de ‘Declaratie van Dublin’ genoemd wordt, worden zowel de overheid samen met de volledige aardappelketen opgeroepen om te investeren in aardappeloplossingen en het opzetten van lokale aardappelproductie wereldwijd, om zo bij te dragen aan de 17 duurzaamheidsdoelstellingen 2030 van de Verenigde Naties. Bestrijdingen van armoede, verbetering van de levensstandaard, bescherming van de planeet behoren tot deze zogenaamde 17 Sustainable Development Goals (SDG’s).

Klimaat en voedselzekerheid

“De aardappel kan bijdragen aan het veiligstellen van de mondiale voedselzekerheid”, aldus de afscheidnemende voorzitter van het Wereld Aardappel Congres Romain Cools. Hij wijst onder andere op de impact van de oorlog in Oekraïne waardoor bijvoorbeeld de graanvoorziening in Noord- en Centraal-Afrikaanse landen in gevaar komt. De komende jaren wordt bovendien een verdere groei van de wereldbevolking verwacht en zal de vraag naar voedsel tegen 2050 met 70 procent stijgen. “Lokale aardappelproductie kan de afhankelijkheid van import verkleinen en zo voedselzekerheid garanderen.”

Door lokale aardappelteelt op te starten, kan volgens Cools ook een bijdrage geleverd worden aan het terugdringen van de klimaatafdruk van voedselproductie. “Aardappelteelt is één van de meest duurzame teelten. In vergelijking met rijst is er veel minder water nodig en in vergelijking met graan heb je veel minder grond nodig om dezelfde voedingswaarde te creëren.” Daarbij zou ook de milieu-impact van het transport gereduceerd kunnen worden door lokaal te produceren.

Cools, die meer dan 30 jaar de Belgische federatie Belgapom aanvoerde, benadrukt de rol die de mondiale aardappelketen moet spelen bij het opzetten van lokale productie, in het bijzonder ook het netwerk van het Wereld Aardappel Congres. “Ervaren spelers kunnen advies geven over het opzetten en ontwikkelen van een ziektevrije en succesvolle aardappelteelt.” Als voorbeeld noemt hij het gebruik van ziektevrij pootgoed. “Vaak wordt bij de opstart van aardappelteelt oude aardappelen gebruikt, waardoor je een goede opbrengst in gevaar brengt. Richtlijnen voor onder andere het opzetten van lokale productie zijn ook beschreven in de toolbox die WPC vier jaar geleden gelanceerd heeft op het vorige congres in Cusco, Peru.

Valorisatie en werkvoorziening

Uit datzelfde WPC-netwerk en -toolbox kan ook de kennis geput worden als het gaat over de opwaardering en vermarkting van de productie. Cools noemt het voorbeeld van een project in Ecuador waar ook de Belgische ontwikkelingsorganisatie Trias bij betrokken was. Nadat hier de lokale aardappelteelt uitgebouwd was, werd in een latere fase ook geïnvesteerd in aardappelopslag. In een volgend stadium zijn hier was- en verpakkingsinstallaties bijgekomen en later ook nog ook een chipslijn. “Op deze manier wordt er nog meer toegevoegde waarde gecreëerd naast de aardappelteelt en kunnen meer ondernemers een inkomen generen met hun ‘papas nativas”, aldus Cools die benadrukt dat ook jobcreatie door lokale aardappelteelt helpt bij de bestrijding van armoede.

Valorisatie van de aardappel is één van de grote uitdagingen van de ambitieuze plannen van WPC. Lang niet overal behoort de vrucht tot het culinaire patrimonium, alhoewel globalisering en de opmars van Fastfood Ketens zoals Macdonalds frieten over de wereld verspreid hebben. Bovendien kun je aardappelen verwerken in verschillende cultureel-culinaire gerechten, aldus Cools. Hij noemt het voorbeeld van aardappels in rijstvorm verwerkt of noedels gemaakt van aardappel in China.

romain_cools portret_Trias

Als alles goed gaat zal de Internationale Dag van de Aardappel door de algemene vergadering van de VN erkend worden tegen eind 2023

Romain Cools - Afscheidnemend voorzitter World Potato Congress

Om de aardappel verder te introduceren op de menukaarten wereldwijd lobbyt de aardappelsector momenteel bij het FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, om een jaarlijkse Internationale Dag van de Aardappel uit te roepen. “Dat zou een enorme impact kunnen hebben op de mondiale bekendheid”, benadrukt Cools. “Media, maar ook het bedrijfsleven over de hele wereld zullen deze dag aangrijpen om over de aardappel te communiceren. Als alles goed gaat zal deze Internationale Dag van de Aardappel door de algemene vergadering van de VN erkend worden tegen eind 2023."

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek