header.home link

Aanvoer nevenstromen kan veevoedersector parten spelen

6 april 2020
De voedselbevoorrading werd tijdens deze coronacrisis al vaak belicht. Maar niet alleen mensen moeten eten, ook dieren hebben voldoende voeder nodig. “Op vandaag zien we hier en daar wat vertragingen in de aanvoerketen van grondstoffen, maar er worden nog geen acute problemen vastgesteld. Maar het worden nog uitdagende tijden”, zegt Katrien D’hooghe, directeur van de Belgian Feed Association (BFA). Vooral de lagere beschikbaarheid van nevenstromen kan de sector parten spelen. Ook maatregelen die in andere landen getroffen worden, kunnen een grote invloed hebben op de aanvoer van grondstoffen.

De voedselbevoorrading werd tijdens deze coronacrisis al vaak belicht. Maar niet alleen mensen moeten eten, ook dieren hebben voldoende voeder nodig. “Op vandaag zien we hier en daar wat vertragingen in de aanvoerketen van grondstoffen, maar er worden nog geen acute problemen vastgesteld. Maar het worden nog uitdagende tijden”, zegt Katrien D’hooghe, directeur van de Belgian Feed Association (BFA). Vooral de lagere beschikbaarheid van nevenstromen kan de sector parten spelen. Ook maatregelen die in andere landen getroffen worden, kunnen een grote invloed hebben op de aanvoer van grondstoffen.

De veevoedersector is als onderdeel van de agrovoedingsketen door de overheid erkend als een sector van essentieel belang. Het is dan ook belangrijk dat diervoederbedrijven operationeel kunnen blijven en daar is in de eerste plaats genoeg personeel voor nodig. “Bij heel wat bedrijven zijn daarom de nodige maatregelen getroffen om social distancing te waarborgen. Maar toch zijn er duidelijk meer afwezigheden onder het personeel, wat de druk op de mensen die wel aan het werk blijven vergroot”, benadrukt D’hooghe.

Naast de beschikbaarheid van personeel kent de sector nog een aantal andere problemen, zoals de beschikbaarheid van beschermingsmateriaal voor het personeel en de logistieke ketens die onder druk komen te staan. Ook de continuïteit van grondstofstromen en afzetmarkten is een belangrijke bekommernis van de veevoederbedrijven. “Tot nu toe zien we hier en daar wat vertragingen in de aanvoerketen van grondstoffen, maar die grondstoffen zijn wel voorradig”, aldus de BFA-directeur. In de biologische sector is het probleem wel nijpender. Daar dreigen volgens D’hooghe wel tekorten te ontstaan.

Volgens haar zijn er voor de gangbare veehouderijsectoren nog geen acute problemen, maar ze verwacht dat die er wel kunnen komen. Vooral op vlak van nevenstromen uit de voedings- en biobrandstoffenindustrie kunnen er problemen opduiken. “We hebben in het verleden sterk ingezet op het verwerken van die reststromen. We valoriseren op jaarbasis bijvoorbeeld vier miljoen ton aan bietenpulp, aardappelschillen en andere voedselreststromen”, klinkt het bij BFA. “Maar intussen bereiken ons signalen dat sommige nevenstromen bij de voedingsindustrie aan het teruglopen zijn. En door de historisch lage brandstoffenprijzen en een verminderd brandstofverbruik zien we dat de productie van biobrandstoffen gedaald is waardoor ook hier minder nevenstromen zijn.”

Het vakblad Varkensbedrijf signaleert bovendien dat de prijzen van de voedergrondstoffen op de wereldmarkt ontregeld zijn door de coronapandemie. Zo steeg de prijs van tarwe op de Europese Matif termijnmarkt op negen dagen tijd van 175 euro per ton naar 197 euro per ton. Ook de prijs van maïs steeg sterk. De prijzen voor sojaschroot op de beurs in Chicago stegen in één week tijd met maar liefst 13 procent. Volgens het vakblad zijn die prijsschommelingen vergelijkbaar met het hamstergedrag bij consumenten. “Al langere tijd is er in de veehouderij grote onzekerheid en veevoederbedrijven hadden als gevolg daarvan relatief weinig grondstoffen aangekocht. En als er eenmaal onrust in de markt komt, gaat alles in een stroomversnelling”, luidt het.

Een bijkomende bezorgdheid van de Belgische veevoederindustrie zijn de dalende marktprijzen voor dierlijke producten. Zeker in de braadkippensector zijn de noteringen sterk gedaald. Dat heeft BFA onder meer te maken met het feit dat de vraag naar lichte kippen bijna volledig is weggevallen door het verplicht sluiten van de kippenkramen. En ook in de varkenssector neemt de druk op de prijzen toe, maar de varkensprijzen stonden de laatste maanden gelukkig historisch hoog. En ook in de melkvee- en vleesveesector lopen de prijzen sterk terug, onder meer door het wegvallen van de vraag uit de horeca.

BFA maakt deel uit van de Task Force Business Continuity onder leiding van Piet Vanthemsche. “Op die manier verzekeren we ons van een goede informatiedoorstroming”, stelt D’hooghe. Op Europees vlak houdt BFA via de Europese diervoederfederatie FEFAC de vinger aan de pols.  

Bron: Eigen verslaggeving/Varkensbedrijf

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek