header.home link

Aantal landbouwbedrijven vertoont terug negatieve trend

25 juli 2018
Het aantal landbouwbedrijven in ons land is in 2017 opnieuw gedaald. Daarmee wordt een decennialange trend voortgezet die in 2015 en 2016 even onderbroken werd. Toen bleef het aantal landbouwbedrijven stabiel. Dat blijkt uit cijfers die de FOD Economie heeft gepubliceerd. Uit de cijfers van de FOD Economie blijkt dat er in België in 2017 35.910 landbouwbedrijven waren. Dat zijn er 978 of 2,6 procent minder dan het jaar voordien. Vlaanderen (met Brussel erbij) telde in 2017 23.278 landbouwbedrijven (-3,15%), tegenover 12.632 (-1,73%) in Wallonië.
Lees meer over:

Het aantal landbouwbedrijven in ons land is in 2017 opnieuw gedaald. Daarmee wordt een decennialange trend voortgezet die in 2015 en 2016 even onderbroken werd. Toen bleef het aantal landbouwbedrijven stabiel. Dat blijkt uit cijfers die de FOD Economie heeft gepubliceerd. Uit de cijfers van de FOD Economie blijkt dat er in België in 2017 35.910 landbouwbedrijven waren. Dat zijn er 978 of 2,6 procent minder dan het jaar voordien. Vlaanderen (met Brussel erbij) telde in 2017 23.278 landbouwbedrijven (-3,15%), tegenover 12.632 (-1,73%) in Wallonië.

"De opvallendste trend in de Belgische landbouwsector is de structurele afname van het aantal landbouwbedrijven. Een gevolg daarvan is de concentratie van landbouwgrond. Op 37 jaar tijd, tussen 1980 en 2017, is 68 procent van de Belgische landbouwbedrijven verdwenen. Die evolutie ging even snel in Vlaanderen als in Wallonië (gemiddeld -2,5% per jaar)", staat te lezen in het rapport over de landbouwcijfers van de FOD Economie. In 1980 waren er nog meer dan 113.000 boerderijen in ons land. In 1990 waren dat er 87.000 en in 2000 nog ongeveer 62.000.

Ook de totale oppervlakte die voor landbouw gebruikt wordt, neemt jaar na jaar af, maar minder snel dan het aantal landbouwbedrijven. Het landbouwareaal bedroeg vorig jaar 1,33 miljoen hectare, tegenover 1,39 miljoen in 2000 en 1,42 miljoen in 1980. Dat houdt in dat de landbouwbedrijven steeds groter worden. Sinds 1980 is de gemiddelde oppervlakte per bedrijf bijna verdriedubbeld. In Vlaanderen beschikte een landbouwbedrijf in 1980 gemiddeld over een oppervlakte van acht hectare, tegenover 16 hectare in 2000 en 26 hectare in 2017.

Het aantal mensen dat werkzaam is in de Belgische landbouwsector is tussen 1980 en 2016 afgenomen met 62 procent, van 60.141 naar 22.424. Parallel daarmee is het aantal tractoren en andere landbouwmachines duidelijk toegenomen. Vandaag zijn er 189.938 tractoren ingeschreven in België, 40 jaar geleden ging het om 114.517 ingeschreven landbouwtrekkers.

Ten slotte merkt de FOD Economie ook op dat het aandeel van de landbouwsector ten opzichte van de totale Belgische economie verder daalt, tot minder dan één procent van het bruto binnenlands product (bbp). In 2017 ging het om iets meer dan een halve procent van het bbp, tegenover 1,13 procent in 1980. Het aandeel van de landbouwsector in de totale export ligt heel wat hoger. Landbouw (dieren, dierlijke en plantaardige producten en vetten) is goed voor 5,7 procent van de Belgische export. Als je er de uitvoer van voedingsmiddelen, drank en tabak bij rekent, komt er nog 6,1 procent bij.

Nochtans, zo oordeelt de FOD Economie, zou de landbouwsector weer een essentiële rol kunnen spelen gezien de uitdagingen op vlak van milieu en energie. “Zo voert de landbouw in strikte zin zes keer meer uit dan het aandeel in het bbp. Als de voedingsindustrie meegerekend wordt, is dat zelfs twaalf keer meer”, concludeert het uit de cijfers.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) reageert geschrokken op deze nieuwe cijfers. “De situatie voor de kleine en middelgrote Belgische landbouwers wordt stilaan alarmerend. Deze cijfers moeten een wake-up call zijn om deze trend om te buigen.” Vautmans pleit voor een rondetafel die over de verschillende beleidsdomeinen heen – regionaal, nationaal en Europees – de nodige maatregelen neemt om de landbouwsector in de toekomst te laten overleven en de landbouwer een degelijke levensstandaard te garanderen.

“Ik kan me alvast geen Vlaanderen en België inbeelden zonder onze boeren, de bloesems, de koeien in de wei, de tarwe en gerst, enz. Maar indien deze trend zich voortzet, gaat de landbouwsector vroeg of laat overkop en worden we volledig afhankelijk van import voor onze voedselzekerheid. Dat wil uiteraard niemand”, klinkt het.

Meer informatie: Belgische landbouw in cijfers 2018

Bron: Eigen verslaggeving/Belga

Beeld: Liba

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek