header.home link

Aantal aanvragen voor omgevingsvergunning in West-Vlaanderen neemt forse duik

11 oktober 2022

In 2021 werden er 840 omgevingsvergunningen aangevraagd door klasse 1-bedrijven bij het provinciebestuur van West-Vlaanderen. Dat is een daling met 36 procent in vergelijking met 2020. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Wim Aernoudt (N-VA) opvroeg bij de deputatie. De economische malaise en het stikstofakkoord, met onzekerheid en een lage investeringsbereidheid als gevolg, liggen hiervoor aan de basis.

De Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM) deelt bedrijven op in 3 klassen. Tot welke klasse een bedrijf hoort, is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en van de aard van activiteit naar omgevingsrisico toe. Zo ligt de drempel voor pluimveebedrijven op 40.000 dieren, voor mestvarkens op 2.000 dieren, voor zeugen op 750 en voor runderen op 200 dieren. Bedrijven uit klasse 1 moeten een omgevingsvergunning indienen bij de deputatie van de provincie, die van klasse 2 kunnen hiervoor bij het gemeentebestuur terecht. Voor bedrijven uit klasse 3 geldt er enkel een meldingsplicht. 

Uit cijfers die Wim Aernoudt opvroeg bij de provincie blijkt dat het aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning bij de provincie van klasse 1-bedrijven tussen 2020 en 2021 gedaald is van 1.313 naar 840. Het provincieraadslid ziet dat deze trend zich ook in 2022 verder zet. “In de eerste acht maanden van dit jaar waren er slechts 558 vergunningsaanvragen.”

0

1.244 aanvragen in 2019

0

1.313 aanvragen in 2020

0

840 aanvragen in 2021

In West-Vlaanderen, landbouwprovincie bij uitstek, zijn het grotendeels landbouwgerelateerde dossiers die op tafel van de deputatie belanden. De aard van de vergunning kan sterk uiteenlopen: zo kan het gaan om een omvorming waarbij bijvoorbeeld zeugen plaats moeten maken voor mestvarkens, een uitbreiding van een stal of een volledig nieuwe stal of loods.

Wekelijks krijgen we landbouwers over de vloer die ons vragen wat ze moeten doen. Maar ook wij hebben hier geen duidelijk antwoord op. Die aanslepende onzekerheid is verschrikkelijk

Bart Naeyaert - Gedeputeerde Landbouw

De flinke daling in het aantal aanvragen heeft voor een groot stuk te maken met de huidige stikstofcrisis in de landbouw en de grote twijfel rond de toekomst van de varkenshouderij. “De algemene investeringsbereidheid ligt momenteel laag”, merkt ook gedeputeerde Bart Naeyaert (cd&v). “Wekelijks krijgen we landbouwers over de vloer die ons vragen wat ze moeten doen. Maar ook wij hebben hier geen duidelijk antwoord op. Die aanslepende onzekerheid is verschrikkelijk. Als je niet weet welke kant jouw bedrijf zal uitgaan, is er niet veel appetijt om erin te investeren”, vertelt hij. Specifiek voor de veeteeltsector gaat het om 125 aanvragen die in 2021 werden ingediend. Dat aantal lag in 2020 nog op 191 en in 2019 waren het er 201.   

Ook het aantal overnames is in dalende lijn. Zo waren er in 2021 zo’n 115 overnames, terwijl er in 2020 nog 174 waren en in 2019 152. “In deze cijfers worden ook de stopzettingen meegerekend, maar het overgrote deel zijn overnames”, duidt Louwagie. “Het toont een duidelijk gebrek aan dynamiek. De onzekerheid leeft sterk onder jonge boeren, die zich afvragen of het nog rendeert om een bedrijf over te nemen.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek