header.home link

"Zoektocht naar nieuwe afzetmarkten belangrijk"

7 januari 2009
Aan de vooravond van Agriflanders trekt Boerenbond nog eens aan de alarmbel vanwege de zware druk op het landbouwinkomen. "De kosten moeten gedrukt worden en de verkoopprijzen moeten omhoog", zegt woordvoerster Anne-Marie Vangeenberghe.
Lees meer over:

Aan de vooravond van Agriflanders trekt Boerenbond nog eens aan de alarmbel vanwege de zware druk op het landbouwinkomen. "De kosten moeten gedrukt worden en de verkoopprijzen moeten omhoog", zegt woordvoerster Anne-Marie Vangeenberghe.

De algemene economische crisis laat zich zeker voelen in de landbouw, benadrukt Vangeenberghe. "Het is echter belangrijk dat men blijft investeren, in de bedrijven maar ook in onderzoek bijvoorbeeld. We moeten op zoek naar nieuwe afzetmarkten voor onze land- en tuinbouwproducten. Vlaanderen produceert nu hoofdzakelijk voor de Europese markt en voert nog te weinig uit naar Aziatische markten als China".

Alle sectoren hebben het moeilijk maar in de  veehouderij is de situatie het ergst. "De prijs van de veevoeders is enorm gestegen, terwijl de prijs die de boer voor een varken, een rund of zijn melk krijgt niet is gevolgd of zelfs is gedaald. De glastuinbouw herademt dan weer een beetje, omdat de energieprijzen nu toch dalen". Vangeenberghe benadrukt dat de landbouwers al zeer kostenefficiënt werken, omdat de situatie het voorbije jaar al kritiek was. "Op bedrijfsniveau besparen volstaat niet. Er zullen andere zaken nodig zijn".

Of er landbouwers over de kop zullen gaan, hangt volgens Boerenbond af van hoe lang de economische crisis aanhoudt. "Alles hangt daarnaast af van de evolutie van de kosten. Hoe snel en hoeveel de veevoederprijzen dalen, is bijvoorbeeld erg belangrijk". Ook van groot belang voor de landbouwers is de afbakening van het agrarisch gebied, zegt Vangeenberghe nog. "Ze moeten weten dat wat nu landbouwgrond is ook landbouwgrond blijft opdat ze kunnen investeren en beslissingen nemen op lange termijn".

Boerenbond verwijst aan de vooravond van Agriflanders tot slot naar de gesprekken die voor 2009 op de agenda staan over het landbouwbeleid op Europees en wereldvlak. "Dat zal mee bepalen in hoeverre er hier nog landbouw mogelijk is", zegt Vangeenberghe.  "Kippen uit Brazilië invoeren is goedkoper dan kippen van de lokale markt, omdat ginds onze strenge productienormen niet gelden. Denk maar aan dierenwelzijn, bemesting, milieu... De Wereldhandelsorganisatie kijkt vooral naar de kwaliteit van het product en niet naar het productieproces. Zo'n kip is dus misschien wel goed genoeg om hier op de markt te brengen, maar ze is wellicht met ggo's gevoederd, zal een heel andere stal hebben gehad en het personeel ginds werkt onder heel andere omstandigheden dan hier. Men moet er rekening mee houden dat de strenge productienormen hier een prijs hebben".

Wanneer inderdaad alles kan worden ingevoerd en de hoge normen hier onverminderd gelden, dreigt een groot probleem volgens Boerenbond. "Dan moeten wij onze productie tegen verlies verkopen of stoppen. Het  is nochtans van belang dat de Europese landbouw blijft bestaan, ook in het kader van de voedselzekerheid".

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek