header.home link

Vlaams parlement erg bezorgd over landbouwinkomen

8 januari 2009
De Vlaamse parlementsleden maken zich zorgen over het inkomen van de Vlaamse boeren en tuinders. Ze dringen er bij Vlaams minister van Landbouw Kris Peeters op aan om zeer kort op de bal te spelen in deze crisistijden. De minister-president belooft de situatie van nabij te volgen.
Lees meer over:

De Vlaamse parlementsleden maken zich zorgen over het inkomen van de Vlaamse boeren en tuinders. Ze dringen er bij Vlaams minister van Landbouw Kris Peeters op aan om zeer kort op de bal te spelen in deze crisistijden. De minister-president belooft de situatie van nabij te volgen.

Volgens de administratie is het landbouwinkomen vorig jaar met 31 procent gedaald, dat is vooral een gevolg van de sterke kostenstijging. Meststoffen werden 57 procent duurder, de veevoederprijs steeg met 16 procent, die van energie met 24 procent en voor pesticiden moest 7 procent meer betaald worden. "De land- en tuinbouw staat onderaan de keten, en daar is het heel moeilijk om gestegen kosten door te rekenen. Daarvoor moet je - en dat is jammer voor de land- en tuinbouw - rekening houden met alle andere actoren", weet Peeters.

Uit een eerste onderzoek van het prijzenobservatorium is gebleken dat er niet veel mis is met de prijsvorming in de zuivelsector. "Verdere onderzoeken zullen nog duidelijker moeten maken of er al dan niet een probleem is met de prijsvorming en of we daar kunnen of moeten interveniëren", aldus de minister-president. "Het is ook heel belangrijk dat het Europese landbouwbeleid rekening houdt met de problematiek van het niet volledig kunnen doorrekenen van de kosten, en dat het zich daar ook verder op focust. We moeten daar nagels met koppen slaan".

Op Vlaams niveau verwijst Peeters naar het VLIF en de vzw Boeren op een Kruispunt als beleidsinstrumenten die de boeren door de zware storm kunnen loodsen. Voor parlementslid John Vrancken (Lijst Dedecker) is de evolutie van de melkprijs echter het bewijs dat het beleid gefaald heeft. In het halfrond kreeg hij lik op stuk van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) die aanstipt dat Vrancken deel uitmaakt van een "donkerblauwe partij" die voor een verdere liberalisering van de markt pleit. "Juist de afschaffing van het prijs- en marktbeleid heeft een negatieve impact op het landbouwinkomen", luidt het. 

Karlos Callens (Open Vld) vraagt dat de overheid haar steun prioritair richt op de sectoren die in moeilijkheden verkeren, "zoals de melkveehouders, de varkenshouders en vooral de groentetelers". Hij roept Peeters op om snel te reageren van zodra een sector in de problemen raakt, want "als we de boeren niet meer hebben, kunnen we ook niet meer eten". CD&V-parlementslid Tinne Rombouts is blij verrast met de vraag tot meer ondersteuning voor de agrarische sector. "We zullen meer en meer moeten aandacht hebben voor risicobeheersing. Europa heeft ruimte vrijgemaakt zodat we hier in de toekomst beter kunnen op inspelen".

Peeters belooft nog tijdens deze legislatuur in dit dossier verdere stappen vooruit te zetten, nadat vorig jaar een eerste rondetafel werd georganiseerd. "We hebben reeds maatregelen bestudeerd. Bij de federale regering hebben we ook aangedrongen op de carry back", besloot de landbouwminister het debat.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek