header.home link

PCG bouwt verder aan expertise in kruidenteelt

24 juli 2013
Het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG) heeft de afgelopen 3 jaar in het kader van een Leaderproject onderzoek uitgevoerd naar de professionele teelt van kruiden. Nu dat onderzoek is afgerond, stapt het centrum in een nieuw Leaderproject rond de verwerking en afzet van kruiden. Uiteindelijk moet het onderzoek en de voorlichting rond kruiden uitgebouwd worden tot een volwaardige onderzoektak.
Lees meer over:

Het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG) heeft de afgelopen 3 jaar in het kader van een Leaderproject onderzoek uitgevoerd naar de professionele teelt van kruiden. Nu dat onderzoek is afgerond, stapt het centrum in een nieuw Leaderproject rond de verwerking en afzet van kruiden. Uiteindelijk moet het onderzoek en de voorlichting rond kruiden uitgebouwd worden tot een volwaardige onderzoektak.

Het Leaderproject ‘Kruidenteelt: niche of beloftevolle diversificatie’ liep van januari 2011 tot juni 2013 in de Vlaamse Ardennen en het Meetjesland. Het onderzoek richtte zich zowel op biologische als op gangbare tuinders die geïnteresseerd zijn in diversificatie. Aanleiding vormde de toenemende interesse in kruiden, bij zowel hobbykoks als chef-koks en voor zowel gebruik in de keuken als in alternatieve geneeskunde en cosmetica.

“Momenteel wordt er nog veel geïmporteerd, ondanks het feit dat er vraag is naar lokaal gekweekte kruiden”, legt onderzoeker-voorlichter Justine Dewitte uit. Dat laatste blijkt uit een consumentenenquête in het kader van het nieuwe Leaderproject ‘Opwaardering van kruiden: verwerking en vermarkting’. Concreet is 80,5 procent van de respondenten uit de Vlaamse Ardennen en 91,3 procent van de respondenten uit het Meetjesland geïnteresseerd in regionale kruiden, en is 55,6 respectievelijk 82,9 procent bereid een meerprijs te betalen.

Aan de producentenzijde is er ook interesse, gezien de kans op een grote omzet op een beperkt areaal en de grote variëteit aan mogelijkheden. Zo kunnen keuken- of geneeskrachtige kruiden geteeld worden, in pot of volle grond, in open lucht of onder glas, voor de versmarkt of de industrie.

Tijdens en na afloop van het Leader-project werd duidelijk dat het ontwikkelen van afzetmogelijkheden één van de belangrijkste factoren is voor het succes van de diversificatie op een bedrijf. Daarom zal PCG de komende jaren extra inzetten op het uitwerken van de afzet en het creëren van samenwerkingsverbanden tussen telers, verwerkers en afnemers, in het nieuwe Leaderproject ‘Opwaardering van kruiden’.

In dat kader zullen verder onder meer inhoudsstoffen- en smaakonderzoeken uitgevoerd worden. Dit gebeurt opnieuw met de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en van Vlaanderen en Oost-Vlaanderen via de plaatselijke Leader-werking.

Op deze manier wil PCG zich uiteindelijk ontwikkelen tot expertisecentrum in de kruidenteelt. De missie daarbij is driedelig. Door het aanleggen en begeleiden van demovelden en -tuinen wil het een voorbeeldfunctie innemen in de sector. Daarnaast wil het centrum zorgen voor maximale kennisoverdracht van specifieke teeltechnieken via zo veel mogelijk kanalen, zoals het publiceren van artikels in de vakpers en het organiseren van studiedagen, en wil het individuele voorlichting verzorgen.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek