header.home link

Bedrijfsresultaten vergelijken met 766 andere boeren

1 februari 2011
De afdeling Monitoring en Studie van het departement Landbouw en Visserij maakte al voor de vierde keer een overzicht van de boekhoudkundige resultaten van de 766 land- en tuinbouwbedrijven die deel uitmaken van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Deze publicatie bevat een samenvatting van de resultatenrekeningen en kengetallen van 77 bedrijfstakken.
Lees meer over:

De afdeling Monitoring en Studie van het departement Landbouw en Visserij maakte al voor de vierde keer een overzicht van de boekhoudkundige resultaten van de 766 land- en tuinbouwbedrijven die deel uitmaken van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Deze publicatie bevat een samenvatting van de resultatenrekeningen en kengetallen van 77 bedrijfstakken die voor het boekjaar 2009 aanwezig waren op de 766 bedrijven. 

De vergelijkende bedrijfsrapporten die voor het boekjaar 2009 werden opgesteld voor 766 bedrijven en die geïndividualiseerd zijn per bedrijf, vormen de basis van dit rapport. Deze rapporten hebben tot doel de bedrijfsleiders in staat te stellen de boekhoudkundige resultaten van de bedrijfstakken op hun bedrijf te vergelijken met die van andere bedrijven.

Deze rapporten willen zo bijdragen tot een betere beoordeling van hun bedrijfsresultaten om, op basis hiervan, te komen tot een betere bedrijfsleiding. Dit rapport bundelt de globale gegevens van deze 766 vergelijkende bedrijfsrapporten.

De resultatenrekeningen weerspiegelen de toestand van de opbrengsten en de operationele en structurele kosten van de verschillende bedrijfstakken of van een aantal bedrijfstakken samen. Tevens worden de bruto opbrengst, het bruto bedrijfsresultaat, het gezinsarbeidsinkomen en het netto bedrijfsresultaat berekend.

Dit overzicht omvat, naast de resultatenrekeningen van de verschillende bedrijfstakken, ook een selectie van technische en economische kengetallen.

Meer info: Landbouwmonitoringsnetwerk. Boekjaar 2009

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek