header.home link

49 boeren sluiten aan bij INERO voor waterafname Ardo

15 september 2017
In Ardooie gaan dit najaar de werkzaamheden van start om gezuiverd afvalwater van groenteverwerker Ardo te leveren aan 49 landbouwers voor beregening van hun percelen. Ardo legt daarvoor een waterbekken aan van 150.000 m³ en een ondergronds leidingennetwerk van 32 km over 503 hectare landbouwgebied. De 49 betrokken landbouwers werden donderdag officieel lid van de coöperatie INERO, die zal toezien op een correcte waterverdeling en -prijs. Met de oprichting van deze coöperatie heeft West-Vlaanderen opnieuw een primeur beet. “Hopelijk kan het anderen inspireren”, klonk het tijdens de feestelijke inhuldiging in aanwezigheid van minister Schauvliege en gedeputeerde Naeyaert.
Lees meer over:

In Ardooie gaan dit najaar de werkzaamheden van start om gezuiverd afvalwater van groenteverwerker Ardo te leveren aan 49 landbouwers voor beregening van hun percelen. Ardo legt daarvoor een waterbekken aan van 150.000 m³ en een ondergronds leidingennetwerk van 32 km over 503 hectare landbouwgebied. De 49 betrokken landbouwers werden donderdag officieel lid van de coöperatie INERO, die zal toezien op een correcte waterverdeling en -prijs. Met de oprichting van deze coöperatie heeft West-Vlaanderen opnieuw een primeur beet. “Hopelijk kan het anderen inspireren”, klonk het tijdens de feestelijke inhuldiging in aanwezigheid van minister Schauvliege en gedeputeerde Naeyaert.

Het project is een initiatief van Ardo zelf, dat zijn afvalwater tot nog toe loost in de beek. Geïnspireerd door een soortgelijk project in Geer startte het bedrijf in 2011 al gesprekken op met de provincie. Hoe kan het afvalwater van de fabriek hergebruikt worden? Het antwoord daarop was niet eenvoudig, te beginnen met het feit dat het onduidelijk was welke status het afvalwater (effluent) moest krijgen en dus ook wie ervoor bevoegd was. Maar met de hulp van de provincie, Inagro en Vlakwa, is het uiteindelijk gelukt om de belangrijkste obstakels te overwinnen.

Een jaar geleden kon de fabriek dan ook beginnen te zoeken naar afnemers, en die zoektocht verliep een pak vlotter. “Het is een duidelijke win-win situatie”, legt kersvers voorzitter van INERO en landbouwer Marc Vandeputte uit. “Ardo moet zijn water kwijt en wij hebben water nodig. Het maakt ons minder afhankelijk van het weer, dat door de klimaatverandering steeds grilliger wordt. Wij voelen dat in de praktijk, we worden vaker geconfronteerd met extremen. Tegen overvloedige regenval kunnen we niet veel doen, maar tegen droogte wel, door te beregenen.”

Volgens Vandeputte zal INERO dat beregenen een pak gemakkelijker en sneller maken. “We mogen bijvoorbeeld zelf beslissen waar de aftakpunten komen, en de leidingen komen onder hoge druk te staan. We zullen dus alleen een haspel moeten aankoppelen, en ook afgelegen percelen zullen zonder tankwagen beregend kunnen worden. Het water zal tot slot altijd beschikbaar zijn, waardoor we sneller op droogte kunnen anticiperen.”

En niet onbelangrijk, het water kost niet veel. De prijs per kubieke meter zal jaarlijks worden begroot om kostenneutraal te blijven. Het is dus niet de bedoeling dat iemand zich eraan verrijkt. De inkomsten moeten de uitgaven voor elektriciteit en onderhoud dekken, meer niet. INERO zal hier zelf op toekijken.

De coöperatie werd in augustus al bij notariële akte opgericht, maar de 49 landbouwers zijn donderdag pas officieel lid geworden. Dat werd gevierd in aanwezigheid van minister voor Landbouw Joke Schauvliege, West-Vlaams gedeputeerde voor Landbouw Bart Naeyaert en duurzaamheidsmanager van de Nederlandse brouwerij Bavaria, Marthijn Junggeburth. Die laatste kwam getuigen over de ervaringen van het eigen bedrijf met de uitbouw van een soortgelijk irrigatieproject in Noord-Brabant. Zowel het West-Vlaamse als het Noord-Brabantse initiatief maken deel uit van een Interreg-project F2AGRI ofwel ‘effluent to agriculture’.

Bavaria staat al een jaar verder in de uitwerking. Nog niet alle puntjes staan op de i, maar een aantal zaken lopen al zeer goed. De brouwerij is er bijvoorbeeld in geslaagd om tijdens de droogte deze zomer dankzij het ondergrondse irrigatiesysteem het grondwater op de omringende landbouwpercelen op een week tijd met een meter te verhogen. “Hierdoor reikte het tot in de wortelzone, wat de gewassen heeft behoed van droogteschade.” Het Nederlandse project draagt de naam ‘Boer Bier Water’ en er zijn 50 boeren bij betrokken, waaronder 25 actieve landbouwers. Meer info vind je op www.boerbierwater.nl.

Nu de oprichting van INERO rond is, zal Ardo starten met de bouw van een bufferbekken van 150.000 m³, een pomphuis en 32 km ondergrondse leidingen. Die leidingen worden verdeeld over 503 hectare landbouwgebied en krijgen 147 afnamepunten. De leidingen komen onder hoge druk te staan en zullen in verschillende lussen kunnen opereren, zodat 10 verschillende percelen tegelijkertijd kunnen worden beregend. Voor de aanleg van dit alles kan het bedrijf rekenen op de financiële steun van de provincie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

“We zijn graag pionier in West-Vlaanderen”, klonk het tijdens de viering. “Daarom zijn we blij dat we deze primeur beet hebben. Maar we hopen dat het anderen kan inspireren.” Iets wat ook minister Schauvliege hoopt. “Water wordt een van de grootste uitdagingen in de toekomst. Wateroverlast valt harder op, maar ook waterschaarste wordt een probleem. Binnen de Vlaamse overheid zijn we op zoek naar structurele oplossingen, zoals de aanleg van waterbekkens, zuiniger gebruik van grondwater en minder verharding. Maar in dit project hebben jullie zelf het heft in handen genomen, en ik kan jullie daar alleen maar voor feliciteren”, besluit ze.  

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek