header.home link

Op 5 jaar tijd 37 procent meer paarden in Vlaanderen

15 oktober 2021

Vlaanderen telde eind 2020 ruim 197.000 paardachtigen, zoals paarden, pony’s, ezels, zebra’s of een kruising daarvan. Dat komt overeen met 14 paardachtigen per vierkante kilometer of 30 per 1.000 inwoners. De afgelopen jaren is het totale aantal paarden in Vlaanderen stelselmatig toegenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Departement Landbouw en Visserij.

Lees meer over:

Het rapport vangt aan met de opmerking dat het allesbehalve een sinecure is om cijfermateriaal te verzamelen over de paardensector in Vlaanderen. “De grote diversiteit aan actoren en activiteiten en het gebrek aan actuele datasets, maakten het zeer uitdagend om representatieve gegevens te verzamelen over deze complexe sector”, aldus het Departement Landbouw en Visserij. Dit maakt dat het rapport geen algemene uitspraken kan doen over het belang van de paardensector in zijn totaliteit. Het rapport belicht wel een aantal belangrijke deelaspecten van deze uiterst heterogene sector.

Op basis van de gegevens die wel konden verzameld worden, komt het departement tot de conclusie dat er in Vlaanderen ruim 197.000 paarden (we gebruiken gemakkelijkheidshalve de term paarden in plaats van paardachtigen, nvdr) geregistreerd zijn. Hun aantal is de afgelopen jaren steeds toegenomen. Op vijf jaar tijd (2016-2020) gaat het zelfs om een stijging van 37 procent. Vlaanderen heeft een aandeel van 65 procent van alle paarden in België. Het grootste aandeel is terug te vinden in de provincies Oost-Vlaanderen (27%) en Antwerpen (25%), Vlaams-Brabant (17%), Limburg (16%) en West-Vlaanderen (15%) volgen op enige afstand.

Vlaanderen telt 23 erkende stamboekverenigingen die samen 34 stamboeken beheren voor paarden, pony’s en ezels. Zij telden in 2020 14.194 leden waarvan 8.765 met een woonplaats in Vlaanderen. Alle erkende stamboekverenigingen genereerden afgelopen jaar een omzet van 3,5 miljoen euro. Zij stelden 15 voltijdse medewerkers te werk. De grootste stamboekverenigingen zijn Belgian Warmblood vzw (BWP) of Studbook Zangersheide vzw.

paard-veulen-fokkerij-stoeterij-merrie-1280

Naast de stamboekverenigingen zijn er ook heel wat voortplantingscentra erkend door de Vlaamse overheid. In totaal gaat het om 108 centra. Zij doen aan spermawinning, spermaopslag, embryowinning, embryo-opslag, eicelwinning en in vitro embryoproductie. In 2020 bedroeg de geraamde omzet voor het geheel van de voortplantingsactiviteiten in de erkende centra 21 miljoen euro en werden er meer dan 100 voltijdse equivalenten tewerkgesteld.

Het recreatieve gebruik van paarden is populair en wijdverspreid. Vlaanderen telt bijvoorbeeld tal van maneges en pensionstallen. De omzet uit de huisvesting van pensionpaarden en uit manegeactiviteiten raamt het rapport op 105 miljoen euro. Voor de jeugd worden in heel Vlaanderen paardensportkampen georganiseerd. In 2020 konden er ondanks de covid-pandemie toch nog 291 kampen doorgaan met samen meer dan 4.000 deelnemers. De organisatie van deze kampen creëerde een omzet van ruim 1,4 miljoen euro en een tewerkstelling van ongeveer 17 VTE’s.

Ook paardensportwedstrijden zijn belangrijk in Vlaanderen: naast de talrijke nationale en regionale wedstrijden werden er in 2019 74 internationale FEI-wedstrijden georganiseerd, ruim 80% hiervan waren jumpingwedstrijden. De 5 Vlaamse paardenrenverenigingen organiseerden 92 rendagen voor draf en galop. Vlaanderen telde in 2019 meer dan 600 fokkers van drafpaarden en een vijftal fokkers van galoppaarden. Het totale aantal VTE’s voor trainers en jockeys wordt geraamd op 39.

In het dagonderwijs waren in 2020 ruim 1.200 studenten ingeschreven in hippische opleidingen. Er zijn ongeveer 80 voltijdse medewerkers betrokken bij de organisatie van deze opleidingen. Verder worden nog heel wat andere hippische kort- en langlopende cursussen georganiseerd. Hierbij is een tewerkstelling van ongeveer 11 VTE’s betrokken. Voor de geneeskundige behandeling van paarden kan men terecht in een 8-tal gespecialiseerde paardenklinieken, waar 138 voltijdse medewerkers aan het werk zijn.

De verwerking van paardenmest tot champignonsubstraat genereerde in 2020 in Vlaanderen een omzet van ongeveer 48 miljoen euro en een tewerkstelling van 101 VTE’s. De invoer, verwerking en verdeling van paardenvlees en bijproducten is in handen van een beperkt aantal bedrijven. De omzet die deze Vlaamse bedrijven realiseren, raamt het rapport voor 2020 op 80,5 miljoen euro met een tewerkstelling van 110 voltijdse equivalenten.

Het economisch belang van de internationale handel in levende paarden en paardenvlees mag niet onderschat worden, zo staat te lezen in het rapport. In 2020 had Vlaanderen een aandeel van 56 procent in de Belgische uitvoerwaarde van levende paarden, terwijl de uitvoer van paardenvlees bijna volledig door Vlaanderen werd gerealiseerd. De uitvoerwaarde van de Vlaamse handel in paarden en paardenvlees bedroeg 112 miljoen euro.

De paardensector in Vlaanderen 2020
rapport paardensector 2020

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek