header.home link

30% Antwerps landbouwareaal niet gebruikt voor landbouw

11 oktober 2016
Dertig procent van het agrarisch gebied in de provincie Antwerpen wordt niet gebruikt door landbouw, terwijl het Vlaamse gemiddelde op 15 procent ligt. Deze ruimte wordt in de eerste plaats ingenomen door natuur en bos, gevolgd door tuinen en weilanden voor hobbydieren. Dat blijkt uit een studie die het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) uitvoerde in opdracht van de provincie Antwerpen. “Een betere inplanting van deze activiteiten zou de druk op landbouw nochtans sterk kunnen verminderen”, luidt de conclusie.
Lees meer over:

Dertig procent van het agrarisch gebied in de provincie Antwerpen wordt niet gebruikt door landbouw, terwijl het Vlaamse gemiddelde op 15 procent ligt. Deze ruimte wordt in de eerste plaats ingenomen door natuur en bos, gevolgd door tuinen en weilanden voor hobbydieren. Dat blijkt uit een studie die het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) uitvoerde in opdracht van de provincie Antwerpen. “Een betere inplanting van deze activiteiten zou de druk op landbouw nochtans sterk kunnen verminderen”, luidt de conclusie.

Met oog op een nieuw ruimtelijk structuurplan wilde de provincie Antwerpen het gebruik van het volledige agrarische gebied in kaart brengen. Uit dit onderzoek blijkt dat in Antwerpen een groot aandeel van het agrarisch gebied wordt ingenomen door natuur en bos (9,8%). Dit aandeel is op het eerste zicht een stuk hoger dan de exploratieve cijfers die beschikbaar zijn voor Vlaanderen (1,9%). Verder wordt 6,8 procent van het Antwerpse agrarische gebied ingenomen door tuinen, 3,6 procent door hobbyweides, 3,1 procent door wegen, 1,3 procent door bebouwing en 0,9 procent door niet-agrarische ondernemingen.

Dat betekent dat 30 procent van de beschikbare ruimte in de provincie Antwerpen wordt ingenomen door niet-agrarisch gebruik. Dit is dubbel zoveel als de 15 procent die voor gans Vlaanderen werd berekend. “De cijfers uit deze studie tonen aan dat de optelsom van vele kleine ruimte-innames leiden tot een grote grondinname. Dit is ruimte die niet langer beschikbaar is voor agrarische activiteiten. Terwijl het agrarisch gebied steeds meer onder druk komt te staan, gaat het huidige ruimtelijke beleid ervan uit dat het volledige agrarische gebied in landbouwgebruik is. Maar dit strookt niet met de realiteit”, zegt Ludwig Caluwé, Antwerps gedeputeerde voor Landbouw.

Hij is er dan ook van overtuigd dat er naast het monitoren van het bestaande landgebruik, ook moet ingezet worden op instrumenten om het agrarisch gebied voor landbouw in te zetten. De dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid van de provincie wil de komende weken en maanden dan ook aan de slag gaan met de bevindingen uit deze studie. “Samen met de andere diensten zullen we bekijken hoe het huidige ruimtelijke beleid voor het agrarische gebied kan verbeterd worden zodat open ruimten en goed gestructureerde landbouwgebieden, net als niet-agrarische activiteiten, kunnen blijven bestaan”, klinkt het.

Beeld: Geopunt

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek