header.home link

16 mln euro voor lokale besturen met bebossingsplannen

5 oktober 2020

Lokale besturen die de komende vier jaar gronden kopen om die te bebossen, kunnen rekenen op een financieel duwtje in de rug. De Vlaamse regering maakt daar 16 miljoen euro voor vrij. In de eerste plaats wordt getracht om dit in natuurgebied te realiseren, maar Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) sluit niet uit dat er ook bossen bijkomen in landbouwgebied.

Lees meer over:

De Vlaamse regering stelt in haar regeerakkoord 10.000 extra hectare bos in het vooruitzicht tegen 2030. De eerste 4.000 hectare wil Demir realiseren tegen 2024. De helft daarvan moet van de Vlaamse overheid en de lokale besturen komen, andere actoren zoals natuurverenigingen en private eigenaars moeten de andere 2.000 hectare op zich nemen. In totaal trok Demir 122 miljoen euro uit voor die ambitie. 

De Vlaamse regering doet daar nu nog eens 16 miljoen euro bovenop, zo melden ministers Zuhal Demir en Bart Somers (Open Vld) op een eerste boscongres met burgemeesters, schepenen en gedeputeerden. “Dat geld, 4 miljoen euro per jaar, gaat naar lokale besturen en provincies die te bebossen gronden aankopen. Het budget komt bovenop bestaande subsidies voor bebossing, de Vlaamse rand of de projecten in het kader van 'Natuur in je Buurt' en wordt verdeeld volgens het principe 'first in, first out'”, aldus Demir. 

Concreet wil de regering tot 75 procent van de aankoopsom van de grond voor haar rekening nemen, met een maximum van 5 euro per vierkante meter. De middelen kunnen onder meer gaan naar stadsrandbossen, zogenaamde 'tiny forests' dichtbij woonbuurten of naar de uitbreiding van bestaande bossen. Voorwaarde is wel dat de gronden binnen de drie jaar bebost worden en dat het bos publiek toegankelijk is. 

Als we de Europese klimaatdoelstellingen willen behalen, dan zullen we allemaal inspanningen moeten doen.

Bart Somers - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur

"4.000 hectare extra bos tegen 2024 vraagt grote inspanningen en meer financiële middelen, van zowel overheid als van alle mogelijke maatschappelijke actoren, en het wegwerken van bestaande drempels die meer groei verhinderen", aldus Demir. "We weten dat lokale besturen onze ambitie mee waar willen maken. Dertien gemeenten geven zelfs aan een bebossingspotentieel van meer dan 50 hectare te hebben, maar ze stuiten vaak op financiële drempels." 

Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers maakte eerder al extra middelen vrij voor lokale klimaatacties, in het kader van het Vlaamse relanceplan na corona. "Als we de Europese klimaatdoelstellingen willen behalen, dan zullen we allemaal inspanningen moeten doen", zei hij. "De wil op het lokale terrein is zeker aanwezig en dat moeten wij als Vlaamse regering ondersteunen en verder stimuleren." 

Of de ambitie van 4.000 hectare extra bos tegen 2024 gehaald kan worden "wordt spannend", zei Demir nog. "Maar ik geloof erin. Ik wil dat echt gerealiseerd hebben. We zijn verplicht om dat te doen, er is geen ontkomen aan." Daarvoor zullen overheden alle kansen moeten grijpen, benadrukte Demir, "in de eerste plaats natuurlijk in de groene zones, maar als er zich bij een individuele landbouwer een kans voordoet vind ik dat we die ook moeten grijpen", zei ze. 

Daarmee gaat de minister voorbij aan de vraag van Boerenbond om bijkomende bosdoelen maximaal in te schakelen in de realisatie van de Europese natuurdoelstellingen. “De druk op agrarisch gebied is sowieso groot en komt uit vele hoeken. Bos realiseren in het agrarisch gebied verandert ook de agrarische structuur. Daarom moet steeds de impact op de professionele land- en tuinbouw in kaart worden gebracht”, zei voorzitter Sonia De Becker bij de voorstelling van het bosuitbreidingsplan in het voorjaar. 

Ik zie absoluut geen tegenstellingen tussen landbouw en natuur. We moeten het samen doen.

Zuhal Demir - Vlaams minister van Omgeving

Zowel bij de landbouworganisaties als in de Commissie Landbouw van het Vlaams Parlement was er toen heel wat onbegrip dat er geen inspraak was geweest van de landbouwsector bij de opmaak van dat bosuitbreidingsplan. “Er is op geen enkel moment overleg geweest. Nochtans wordt landbouw en het agrarisch gebied in dit plan meermaals genoemd en nochtans dreigt landbouw als grootste open ruimtegebruiker het meeste hinder te ondervinden van dit plan”, klonk het onder meer. 

Minister Demir betreurt de toenmalige vraag van Boerenbond om het agrarisch gebied volledig te vrijwaren. "Ik vond dat heel spijtig", aldus Demir. "Ik zie absoluut geen tegenstellingen tussen natuur en landbouw. We moeten het samen doen”, zei ze tijdens het boscongres.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek