header.home link

15 jaar Steunpunt Groene Zorg in Vlaanderen

In 2004 richtten Boerenbond, KVLV en Cera ‘Steunpunt Groene Zorg vzw’ op. Een vernieuwende organisatie met als opdracht de samenwerking tussen de zorgsector en de land- en tuinbouwsector te ondersteunen en faciliteren. “Dit jaar zetten zorgboerderijen zich al 15 jaar in om een welkome en nodige aanvulling te bieden op het aanbod van de zorgvoorzieningen”, zegt Willem Rombout, coördinator van Steunpunt Groene Zorg. “We zijn elk jaar blijven groeien, blijven verbreden en willen alle zorgboeren en boerinnen graag bedanken voor hun engagement.”
25 oktober 2019  – Laatste update 5 oktober 2020 11:03

In 2004 richtten Boerenbond, KVLV en Cera ‘Steunpunt Groene Zorg vzw’ op. Een vernieuwende organisatie met als opdracht de samenwerking tussen de zorgsector en de land- en tuinbouwsector te ondersteunen en faciliteren. “Dit jaar zetten zorgboerderijen zich al 15 jaar in om een welkome en nodige aanvulling te bieden op het aanbod van de zorgvoorzieningen”, zegt Willem Rombout, coördinator van Steunpunt Groene Zorg. “We zijn elk jaar blijven groeien, blijven verbreden en willen alle zorgboeren en boerinnen graag bedanken voor hun engagement.”

Een zorgboerderij is een land- of tuinbouwonderneming waar personen in moeilijke leefsituaties de mogelijkheid krijgen om mee te draaien in het bedrijf. “En dat kan zowel binnen of buiten de professionele landbouw zijn”, reageert Willem Rombout, coördinator van het Steunpunt Groene Zorg. “De kern van onze werking is natuurlijk de inzet van die zorgboerderijen. Op elk geëngageerd bedrijf kunnen zo een aantal ‘hulpboeren’ aan de slag. Dat maakt dat wij een heel sterk inclusief verhaal hebben, en hulpboeren de aanwezigheid van hun zorgboeren van dichtbij kunnen voelen. En dat maakt beide partijen sterker.”

In 2018 telde Vlaanderen 965 zorgboerderijen. “Dankzij de ondersteuning van het Steunpunt Groene Zorg groeide het aantal zorgboerderijen in de eerste jaren spectaculair”, weet Willem Rombout. “Maar ook de voorbije jaren zien we een gestage groei. In de provincie Limburg bijvoorbeeld hebben we vorig jaar 11 kandidaat-zorgboerderijen bezocht en gescreend.” Ook aan de ‘zorgkant’ blijft de vraag hoog, elk jaar komen een 900-tal aanvragen binnenlopen bij het Steunpunt Groene Zorg. “Wij nemen dan onder andere de rol van matchmaker op ons en doen ons best om voor elke hulpboer een passende zorgboerderij te vinden.”

Heel wat hulpboeren gaan al jaren naar dezelfde zorgboerderij, zo ook bij Ronny en Yolanda. Zij baten het bedrijf Tuinplezier in ’t Klein in het Limburgse Peer uit. Het vroegere melk- en akkerbouwbedrijf van de vader van Ronny werd over de jaren heen omgevormd tot een plantenkwekerij en tuinaannemersbedrijf. “Toen onze zoon Jens met een beperking werd geboren, werd alles anders”, vertelt Yolanda. “We zagen hoe hij genoot van het verzorgen van zijn pony. Later ging hij zelf naar een zorgboerderij en daar kreeg hij heel veel voldoening van.” Toen ze aangesproken werden door een voorziening uit de buurt, wilden zij ook graag de rol van zorgboerderij op zich nemen. Elke vrijdag komen hulpboeren Eddy en Yuri helpen op het bedrijf. “Het is voor ons iets heel normaals geworden”, getuigt Ronny. “We gaan mee in het ritme van de gasten, hun rust kruipt ook onder ons vel.”

Professionele landbouwers kunnen beroep doen op een subsidie vanuit het Departement Land- en Tuinbouw wanneer ze hulpboeren opvangen. “Zo’n 30 à 40 procent van de bedrijven die groene zorg aanbieden, komen niet in aanmerking voor zo’n subsidie”, weet Annelies Geeraert, consulente Steunpunt Groene Zorg voor de provincie Limburg. “Zij doen dat dus, net als Ronny en Yolanda, geheel vrijwillig. Bij deze mooie gelegenheid van ons 15-jarig bestaan, zetten we de zorgboerderij van Ronny en Yolanda graag in de kijker.” Ook alle andere 124 zorgboerderijen in de provincie Limburg kregen van het Steunpunt Groene Zorg een bedankingskaartje in de bus. “Zorgboerderijen zijn één van de vele initiatieven waarmee land- en tuinbouwbedrijven vorm geven aan een gastvrij platteland”, besluit Willem Rombout. “Door het contact, de echtheid en de authenticiteit van de activiteit bieden ze een heel sterke vorm van inclusie.”

Meer weten? www.groenezorg.be of bekijk de video op onze website van Veldverkenners.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek