header.home link

11 kritische succesfactoren voor een fruitbedrijf

21 september 2010
De fruitindustrie kan meer doen om de consument te bereiken met innovaties. Dat geldt voor de hele keten, van fruitteler tot fruitwinkel. Een groep Europese onderzoekers verenigd in het door de EU gefinancierde ISAFRUIT-project, werkte een aantal richtlijnen uit voor bedrijven en ketens die zich willen verbeteren op het vlak van organisatie en management.
Lees meer over:

De fruitindustrie kan meer doen om de consument te bereiken met innovaties. Dat geldt voor de hele keten, van fruitteler tot fruitwinkel. Een groep Europese onderzoekers verenigd in het door de EU gefinancierde ISAFRUIT-project, werkte een aantal richtlijnen uit en vatte die samen in een brochure voor bedrijven en ketens die zich willen verbeteren op het vlak van organisatie en management.

De EU streeft met ISAFRUIT een verhoging van de fruitconsumptie na met het oog op het verbeteren van de gezondheid van de inwoners van de EU. Het onderzoeksproject werkt vanuit de visie dat een hogere fruitconsumptie kan worden nagestreefd door een betere productkwaliteit, een betere beschikbaarheid van een ruim gamma (verwerkt) fruit, meer competitieve en veilige productiesystemen en tot slot een groter bewustzijn bij de consument.

Ongeveer 200 onderzoekers van 60 instituten uit 16 EU-lidstaten nemen deel aan het project dat liep van 2006 tot 2010 en 13,8 miljoen euro heeft gekost. De onderzoekers bestudeerden tien succesvolle ketens van vers en verwerkt fruit in Nederland, Polen, Griekenland en Spanje. Dit leverde een aantal richtlijnen op die zijn samengevat in de brochure 'Consumer driven innovative fruit chain. Guidelines for the fruit industry'. De onderzoekers noemen elf kritische succesfactoren voor een onderneming in de fruitsector. Aan de hand van deze succesfactoren leggen de onderzoekers uit hoe bedrijven het best prioriteiten kunnen stellen en welke strategie belangrijk is.

Een sterke focus op de wensen van de eindverbruiker is een belangrijke 'critical succes factor' voor alle fruitbedrijven, ook voor degene die geen rechtstreeks contact hebben met de consument en zich veelal richten op de wensen van de eigen afnemer. Zulke bedrijven verifiëren best of de wensen van de klant overeenkomen met die van de eindconsument. Voor die consument is voedselveiligheid erg belangrijk zodat elke schakel in de keten een kwaliteitssysteem moet hebben.

Innoveren kan volgens de onderzoekers vergemakkelijkt worden als er samenwerking is tussen bedrijven met de juiste expertise. Een toonaangevend bedrijf met een centrale positie in de keten, kan het implementeren van innovaties stimuleren. De meest innovatieve ondernemingen zijn degene die onmiddellijk reageren op marktveranderingen. Belangrijk is dat een bedrijf communiceert met de werknemers zodat van hun expertise gebruik wordt gemaakt.

De 10 succesvolle ketens die onderzocht werden, passen elk zulke 'critical succes factors' toe. Een bedrijf hoeft ze niet allemaal toe te passen, maar moet nagaan welke succesfactoren voor haar essentieel zijn, rekening houdend met de organisatie en de bedrijfsvoering. Als hulpmiddel delen de onderzoekers bedrijven in naar vier verschillende types: 'external oriented', 'pro-active', 'ad hoc' en 'functional'. Het onderscheid duidt op een meer of minder formele innovatiestrategie en het daarbij veel of weinig gebruik maken van het netwerk.

Kleinere bedrijven die vers fruit produceren of verhandelen, horen vaak thuis in 'external oriented' of 'ad hoc' aangezien zij informele innovatiestrategieën toepassen. De keten voor vers fruit is in regel immers korter dan die voor verwerkt fruit zodat het uitwisselen van ideeën en aanpassen van productieprocessen makkelijker is door het beperkt aantal partijen waarmee gecommuniceerd wordt. Grote bedrijven hebben daarentegen meer nood aan structuur en vallen daarom onder 'pro-active' of 'functional'.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek