header.home link

Zuivelsector wil antibioticagebruik bij melkvee verder terugschroeven

4 maart 2021

Alle Belgische melkveehouders hebben hun eerste benchmarkrapport over het antibioticagebruik op hun bedrijf ontvangen. Met dit rapport kunnen ze zien hoe het antibioticagebruik op het eigen bedrijf zich situeert ten opzichte van dat van collega-melkveehouders. “Het rapport biedt de mogelijkheid aan de melkveehouder om samen met zijn dierenarts na te denken over de beste gezondheidsaanpak een een weldoordachte inzet van antibiotica voor zijn dieren”, zegt brancheorganisatie MilkBE.

Lees meer over:

Met ambitieuze doelstellingen heeft de Belgische landbouwsector in 2016 samen met heel wat andere actoren een convenant ondertekend waarin zij zich hebben geëngageerd om het antibioticagebruik flink terug te schroeven. Daarmee wilden zij een hun verantwoordelijkheid opnemen in de strijd tegen de toenemende antibioticaresistentie. De landbouwsector heeft intussen zo goed als alle doelstellingen behaald en daarom werd in 2021 een nieuw convenant opgesteld waarin de oorspronkelijke doelstellingen werden verscherpt. Zo moet het gebruik van antibiotica in de veehouderij tegen 2024 met 65 procent verminderd zijn in vergelijking met 2011. Wanneer de sector daarin slaagt, dan zal het Belgische antibioticaggebruik in de veehouderij het Europees gemiddelde evenaren.

Controle op antibioticaregistratie via IKM-audits

Net als andere veehouderijsectoren heeft ook de zuivelsector zich geëngageerd om het antibioticagebruik aan te pakken. “De engagementen die de sector via de brancheorganisatie MilkBE is aangegaan, passen perfect in ons streven naar een verdere verduurzaming van de zuivelsector”, zegt Renaat Debergh, voorzitter van de Werkgroep Duurzaamheid van MilkBE. “De maatschappij stelt strenge eisen en ook klanten en afnemers van de zuivelindustrie vragen naar de acties die de sector neemt om het antibioticagebruik bij melkvee te beperken.”

Concreet werd in 2018 beslist om de registratie van antibioticagebruik bij melkvee via het IKM-lastenboek te verplichten. In de toekomst zal die verplichte registratie in het zogenaamde AB-register (of Bigame in Wallonië) ook gecontroleerd worden tijdens IKM-audits. Daarbij wordt nagegaan of de informatie die werd ingegeven door de dierenarts ook correct werd ingevoerd in het AB-register. “Deze opvolging moet bijdragen tot een hogere kwaliteit van de jaarlijkse benchmarkrapporten die elke melkveehouder krijgt toegestuurd”, legt Alain Masure, voorzitter van de Werkgroep IKM van MilkBE, uit. Hij wijst erop dat ook de melkveehouder een verantwoordelijkheid draagt. “Het is aan hem om de voor zijn dieren ingevoerde registraties te verifiëren en eventuele fouten aan te kaarten bij zijn dierenarts.”

Beredeneerde inzet van antibiotica

Het doel van deze registratie is volgens MilkBE om tot een meer beredeneerde inzet van antibiotica te komen. Het jaarlijkse benchmarkrapport moet de melkveehouder daarbij helpen. Zo’n rapport bevat heel wat informatie: een vergelijking voor de verschillende leeftijdsgroepen van het aanwezige melkvee, het gebruik van de zogenaamde kritische antibiotica en de situering van het eigen bedrijf tegenover dat van collega’s. “Dit moet de melkveehouder toelaten om met samen met zijn dierenarts te evalueren of de resultaten in lijn met de verwachtingen zijn, waar aanpassingen kunnen gebeuren en in welke mate een preventieve aanpak  van diergezondheid kan bijdragen aan een beter resultaat”, aldus Dirk Van De Keere, voorzitter van MilkBE.

Alle individuele gegevens die verzameld werden op bedrijfsniveau, zullen gebruikt worden om het antibioticagebruik op sectorniveau in kaart te brengen. AMCRA, het kenniscentrum rond antibioticagebruik in de veehouderij, zal jaarlijks een sectorrapport voor de sector opmaken. “Dit zal op termijn een uniek zicht geven op algemene trends in het antibioticagebruik bij melkvee en dus een basis creëren voor adviesverlening en gericht sectoraal beleid”, meent MilkBE.  

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek