header.home link

Zes op de tien Waalse boeren gaan digitaal

28 juli 2022

Online boekhouden, autonome machines, weertoepassingen, gekoppelde sensoren... De digitale transformatie van de landbouwwereld is volop aan de gang. In Wallonië gebruiken 6 op de 10 landbouwers ondertussen digitale hulpmiddelen bij hun beroepsactiviteiten, vooral op kantoor (60%) en op het veld via GPS of aangesloten neerslagmeters in het bijzonder (29%), zo blijkt uit de CBC-rapport ‘De Waalse landbouwwereld en haar uitdagingen’.

Van de 300 ondervraagde landbouwers zegt een meerderheid dat zij digitale technologie vooral gebruikt voor financiële en banktransacties, administratieve formaliteiten en het opzoeken van informatie. "Persoonlijk gebruik ik internet en software om mijn rekeningen te betalen. Ook mijn gegevens voor het GLB (gemeenschappelijk landbouwbeleid) worden online ingevoerd en met het Ariane-systeem beheer ik mijn kudde koeien", illustreert Philippe Mélotte, eigenaar van de gelijknamige boerderij, die zijn activiteit (koeien en kippen) onlangs heeft uitgebreid tot de productie van zelfgemaakte pasta. "En ik ben van plan om in de toekomst andere technologieën te gebruiken," gaat hij verder.

Andere collega-landbouwers vinden het echter nog steeds moeilijk om de digitale sprong te wagen en noemen de kosten (54%), de complexiteit (48%) en de beschikbare tijd (39%) als obstakels voor het gebruik van digitale hulpmiddelen.

"Ons rapport bevestigt een trend die in Wallonië een realiteit is, namelijk dat de Waalse landbouwbevolking relatief oud is. 73 procent van de landbouwers is tussen 45 en 75 jaar oud, wat ten dele een zekere vertraging of desinteresse in de digitale wereld verklaart," analyseert Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC.

Positief effect op duurzaamheid

Uit de studie blijkt dat landbouwers die nieuwe technologieën gebruiken, een positief effect zien op de duurzaamheid van hun landbouwbedrijven op drie pijlers: milieu (43%), economie (32%) en sociale aspecten (10%). "Als het milieuaspect primeert, is het positieve effect op economisch gebied zichtbaar in de vorm van kostenverlaging (55%) en kostprijsmeting (47%). Wat de sociale duurzaamheid betreft, gaat het er vooral om de uitrusting te optimaliseren om het werk en de uitwisselingen met de collega's te vergemakkelijken", legt Keppenne uit.

Bovendien denken 7 op de 10 landbouwers die digitale hulpmiddelen gebruiken dat nieuwe technologieën hen zullen helpen hun ecologische voetafdruk te verkleinen. "Dit positieve effect zal worden gevoeld in de vorm van een lager verbruik van inputs (62%), optimalisering van apparatuur voor dierenwelzijn (55%) en verminderde energie-afhankelijkheid (54%)", aldus het rapport.

In dit verband heeft 1 op de 4 landbouwers die digitale hulpmiddelen gebruiken, technologische investeringen gepland voor de komende 2 jaar (23%), een trend die 8 procent hoger ligt dan in 2019.

"Het milieu staat centraal in de bezorgdheid van de mensen en de landbouwers behoren tot de belangrijkste spelers die de situatie kunnen verbeteren. Ze hebben de klimaatuitdaging gelinkt aan nieuwe technologieën en zijn tevreden over het gebruik ervan", vat Keppenne samen. "De meerderheid van de landbouwers (80%) is van mening dat hun bedrijf in staat is zich aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van energie, klimaat en milieu.

De laatste bevinding van de studie is dat meer dan 1 op de 2 Waalse landbouwers een gedragswijziging heeft vastgesteld bij de consumenten, die zich tijdens de pandemie massaal op de korte keten hebben gestort (86%). Niettemin is driekwart van hen van mening dat deze gedragsveranderingen niet blijvend zijn.

De crisis in Oekraïne, die de prijsstijgingen op scherp heeft gezet, heeft een impact op de activiteit van 8 op de 10 Waalse landbouwers, hoofdzakelijk in de vorm van een verminderde rendabiliteit (57%). Zo zijn 4 op de 10 landbouwers van mening dat deze nieuwe crisis de levensvatbaarheid van hun activiteit in het gedrang brengt, dixit het rapport.

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek