header.home link

Word jij de biobased professional van morgen?

17 oktober 2018
De groeiende aandacht voor duurzaamheid duwt ons in de richting van een Biobased Economy (BBE). In een Biobased Economy wordt de rol van fossiele brandstoffen overgenomen door biomassa. BBE biedt heel wat kansen, maar staat ook voor grote uitdagingen. Een BBE kan maar slagen als de bedrijven een beroep kunnen doen op goed opgeleide professionals en die zijn momenteel schaars. Met het project ‘Grenzeloos Biobased Onderwijs’ willen veertien Vlaamse en Nederlandse partners de biobased professionals van de toekomst vormen.
Lees meer over:

De groeiende aandacht voor duurzaamheid duwt ons in de richting van een Biobased Economy (BBE). In een Biobased Economy wordt de rol van fossiele brandstoffen overgenomen door biomassa. BBE biedt heel wat kansen, maar staat ook voor grote uitdagingen. Een BBE kan maar slagen als de bedrijven een beroep kunnen doen op goed opgeleide professionals en die zijn momenteel schaars. Met het project ‘Grenzeloos Biobased Onderwijs’ willen veertien Vlaamse en Nederlandse partners de biobased professionals van de toekomst vormen.

In een Biobased Economy (BBE) hebben fossiele grondstoffen afgedaan: hun rol wordt overgenomen door biomassa. Biomassa is zuiver plantaardig of dierlijk materiaal, of bewerkt materiaal dat van plantaardige of dierlijke herkomst is. Het gaat om gewassen, houtige biomassa, maar ook om algen en zeewier en reststromen van het veld of reststromen die vrijkomen bij een productieproces.

“Biomassa is heel geschikt voor toepassingen waar koolstof onmisbaar is zoals vloeibare brandstoffen, materialen en chemicaliën”, weet Luc Damen, woordvoerder van de Thomas More-hogeschool in Geel, één van de deelnemende onderwijsinstellingen aan het project ‘Grenzeloos Biobased Onderwijs’. “Een grote troef van biomassa is dat ze niet alleen voor energie kan zorgen, maar ook geschikt is voor de productie van plastics, chemicaliën, cosmetica en medicijnen.”

De Biobased Economy heeft de wind in de zeilen. Vlaanderen en Nederland tellen minstens 300 bedrijven die in de sector actief zijn en uit een bevraging bij 60 van die bedrijven blijkt dat er de volgende vijf jaar ongeveer 5.000 jobs zullen bijkomen. “Het wordt niet alleen een uitdaging om die jobs in te vullen, maar er ook de juiste profielen voor te vinden”, gaat Luc Damen verder. “BBE heeft niet alleen technische competenties nodig, maar ook mensen die getraind zijn in probleemoplossend denken om bestaande systemen kritisch te onderzoeken én een biobased alternatief aan te reiken. Daarna moet berekend worden of het hele proces economisch rendabel is. Dat vraagt een multidisciplinair team.”

Met het project “Grenzeloos Biobased Onderwijs” willen veertien Vlaamse en Nederlandse partners de biobased professionals van de toekomst vormen. Deze hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen ontwikkelen biobased onderwijsprogramma’s voor het secundair, het hoger en het universitair onderwijs. Daarnaast werken ze aan betere trainings- en researchfaciliteiten voor zowel het onderwijs als het bedrijfsleven. De lesmodules kunnen over heel Vlaanderen en Nederland ingezet worden. Het is immers een 'open-minded' project waarbij niet alleen de kennis en de ervaring, maar ook infrastructuur en leerkrachten of docenten gedeeld worden over de Vlaams-Nederlandse grens heen. Elke hogeschool, elke universiteit of onderzoeksinstelling heeft immers zijn eigen specialisatie.

De bacheloropleiding Agro- en Biotechnologie van Thomas More bijvoorbeeld, ontwikkelt modules rond algen, insecten, bioprocessing en fermentatie. In de module ‘Insecten’ leren de studenten één van de meest belovende en duurzame sectoren van de toekomst kennen. Insecten zoals sprinkhanen, krekels, zwarte soldatenvliegen en meelwormen kunnen leven op laagwaardige organische reststromen en die efficiënt omzetten naar hoogwaardige componenten zoals eiwitten, vetten en chitine. Die kunnen gebruikt worden in verschillende domeinen zoals de voedings- en de veevoederindustrie of de productie van biogebaseerde chemicaliën.

Is je interesse gewekt? Ontdek de algen- en insectenkweek op Thomas More op de Dag van de Wetenschap.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek