header.home link

“Weyts hoeft de kant van de landbouw niet te kiezen, maar hij moet ze wel horen”

25 november 2020

Vlaams parlementslid Bart Dochy (CD&V) is de agribashing beu. Niet alleen de landbouwsector, maar ook het dierenwelzijn lijdt eronder. Hij pleit ervoor om een duidelijk afsprakenkader vast te leggen in de Vlaamse Codex Dierenwelzijn. Maar volgens bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) valt dit eerder onder de bevoegdheid van de landbouwminister.

Lees meer over:

De term agribashing komt overgewaaid uit Frankrijk. Het verwijst naar de aanhoudende kritiek die de landbouw in een slecht daglicht stelt, diefstallen van landbouwmateriaal zoals GPS-systemen of boordcomputers, maar ook bedrijfsbezettingen en undercoverbeelden die door dierenrechtenactivisten gemaakt worden. Vooral dat laatste grijpt Bart Dochy, zelf landbouwer en voorzitter van de Commissie Landbouw van het Vlaams parlement, aan om de impact op het dierenwelzijn te illustreren.

“De rust in de stallen wordt verstoord door het maken van filmopnames, waarbij zaken uit de context getrokken worden”, zegt hij in de Commissie Dierenwelzijn van het Vlaams parlement. “Het is een fenomeen dat de jongste jaren toegenomen is en waartegen wettelijk niets wordt gedaan. Agribashing veroorzaakt economische schade voor de landbouwers. Maar het kan ook extra risico’s met zich meebrengen voor het dierenwelzijn. Herinner u de inbraak in de foiegraskwekerij in Bekegem, waar honderden eenden overleden zijn door de stress als gevolg van het ongecontroleerde binnenvallen in de kwekerij.”

In de verschillende wetgevingen staan heel wat onduidelijkheden als het gaat over de handhaving en de bevoegdheden van de politie en lokale besturen bij dergelijke manifestaties. Ook FEBEV, de Belgische Federatie voor Vlees, kaartte de problematiek eerder al aan en wees onder meer op de privacy die op het spel staat.

In Frankrijk werden met de oprichting van de cel Demeter afspraken gemaakt tussen verschillende partijen om zulke aanvallen te registreren en te monitoren. “Met die tool kunnen ze ingrijpen waar nodig”, weet Dochy. “Ook wordt gecommuniceerd met een rechtzetting wanneer beelden duidelijk fout zijn.” 

De Codex Dierenwelzijn is een uitgelezen instrument om een protocol te maken rond wederzijds respect tussen landbouwsector en ngo's

Bart Dochy - Vlaams parlementslid (CD&V)

Gentlemen’s agreement

Van Dierenwelzijnsminister Ben Weyts wilde Dochy weten welke maatregelen hij in de Vlaamse Codex voor Dierenwelzijn wil opnemen om agribashing onmogelijk te maken. Dat zou volgens Dochy immers een uitgelezen instrument zijn en een mooi signaal van beide partijen, de landbouwsector en ngo’s. “Een soort gentlemen’s agreement, als je wil. Met de Codex is er iets opgestart waarbij men met de sectoren en ngo’s wil samenzitten om een protocol te maken rond wederzijds respect. De landbouwsector is zelf vragende partij. Willen de ngo’s niet meestappen, dan bekennen ze kleur.”

Maar minister Weyts stelt dat het niet binnen zijn bevoegdheid ligt, maar wel binnen die van minister van Landbouw Hilde Crevits. Dochy zal het inderdaad ook opnemen in de Commissie Landbouw, maar noemt de houding van de minister niet correct. “Ik begrijp zijn link naar de minister van Landbouw, maar dierenwelzijn speelt hier wel degelijk ook een rol. Voor mij hoeft Weyts de kant van de landbouw niet te kiezen, maar hij moet die wel horen.”

Eerder ijverde Dochy er bij Weyts al voor om alle partijen te betrekken bij de opmaak van de Codex. “Hij mag zich zeker informeren bij partijen als GAIA. Maar hij moet ook wel objectief zijn en open staan voor de andere kant van het verhaal. Dat is hij vandaag niet.”

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Animal Rights (themabeeld protestactie)

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek