header.home link

West-Vlaanderen beperkt watergebruik met definitief onttrekkingsverbod voor kleine waterlopen

5 april 2022

Sinds 1 april is het in de West-Vlaamse regio rond Oostkamp verboden om water te onttrekken uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in het stroomgebied van de Bornebeek en de bovenloop van de Herstbergebeek. “Deze maatregel is nodig om de ecologische doelen te halen en zeldzame vissoorten beter te beschermen”, klinkt het bij het provinciebestuur, dat daarmee het voorbeeld volgt van andere provincies.

Lees meer over:

Wanneer water onttrokken wordt uit waterlopen met een klein debiet, kan dit een grote impact hebben. “Zo kan er onherstelbare schade aan de natuur veroorzaakt worden, denk aan de zeldzame en kwetsbare vissoorten zoals de beekprik en rivierdonderpad”, vertelt Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen. De provincie besliste daarom om vanaf 1 april 2022 een verbod in te stellen om water te onttrekken uit kleine, ecologisch kwetsbare beken en grachten. Het verbod geldt het hele jaar door, maar kan in specifieke situaties wel versoepeld worden.

Ook provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant voerden al een definitief onttrekkingsverbod in voor enkele stroomgebieden. In Oost-Vlaanderen geldt een semipermanent verbod voor een 16-tal waterlopen, dat tussen 1 april en 31 oktober van kracht is.

“Geen reactie op droogtetoestand”

Het is de coördinatiecommissie integraal waterbeleid die een kader opmaakt voor het instellen van permanente onttrekkingsverboden. Ze bezorgde haar advies aan de West-Vlaamse provinciegouverneur Decaluwé, die besliste om dit advies te volgen. “Voor ecologisch zeer kwetsbare kleine beken biedt een tijdelijk verbod tijdens een periode van droogte nog onvoldoende bescherming”, zegt hij. “Een permanent onttrekkingsverbod vormt dus geen reactie op een droogtetoestand, maar is net bedoeld om het kwetsbare ecosysteem te beschermen tegen toekomstige droogteperiodes.”

“Als landbouwprovincie wilden we in West-Vlaanderen de gebruikers eerst informeren en de nodige tijd geven zich voor te bereiden op beperkingen in watergebruik”, stelt gouverneur Decaluwé. Er waren de nodige gesprekken met de landbouwers in het gebied, dat zich vooral in de gemeente Oostkamp uitstrekt. Daarom is nu pas tot het instellen van een permanent onttrekkingsverbod beslist. “We stelden vast dat er een beperkte watervraag is en we echt stappen moeten zetten om er de waterkwaliteit te bevorderen, het jaarrond”, aldus de gouverneur.

Op het permanent onttrekkingsverbod zijn een beperkt aantal uitzonderingen voorzien. Zo blijven weidepompen voor drenking van vee in weides toegelaten en gemachtigde captaties door de waterbeheerder via een gravitaire overloop met vaste hoogte voor zover de minimumpeilen verzekerd blijven. Verder mogen hulpdiensten ook nog onttrekken in geval van nood en als er geen alternatief voorhanden is.

De onttrekkingsverboden zijn online raadpleegbaar op www.waterontrekking.be en worden bijgewerkt bij tijdelijke onttrekkingsverboden.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek