header.home link

Watertalk.be informeert West-Vlaamse landbouwers over waterlopen

8 oktober 2020

De provincie West-Vlaanderen en onderzoekscentrum Inagro hebben een nieuwe website ontwikkeld om landbouwers te ondersteunen en in te lichten over de regels die ze in acht moeten nemen wanneer ze naast onbevaarbare waterlopen gehuisvest zijn. De website zal ook het tijdstip en locatie van werken aan deze waterlopen tonen.

Lees meer over:

West-Vlaanderen telt 3.653 kilometer onbevaarbare waterlopen. Daarvan zijn er 1.343 km waterlopen gelegen in poldergebied. De provincie is samen met de polderbesturen verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Het gaat onder meer om het jaarlijks maaien van bodem- en taludvegetatie, om slibruiming van de waterlopen, herstellingswerken aan de oevers, enz. Om dit onderhoud te kunnen uitvoeren, gelden er afstandsregels voor eigenaars en omwonenden. 

Drieledig doel

Op een nieuwe website heeft de provincie alle informatie verzameld die deze eigenaars, omwonenden of landbouwers die gronden bewerken nabij waterlopen, nodig kunnen hebben om dit onderhoud optimaal te laten verlopen. Het gaat onder meer om het tijdstip en de locatie van de onderhoudswerken, de erfdienstbaarheden die gelden in de vijfmeterzone en de regels die landbouwers moeten volgen wanneer ze gronden hebben naast waterlopen. 

De website Watertalk, gegroeid vanuit een gelijknamig project, licht landbouwers, bedrijven en particulieren in over het tijdstip en de plaats van onderhoud aan de provinciale onbevaarbare waterlopen. “Die data worden bij aanvang van de werken ingevoerd door de kraanmannen via een mobiele applicatie. Landbouwers, bedrijven en particulieren die langs een onbevaarbare waterloop gehuisvest zijn, kunnen dan via de website zien wanneer er werken op hun zone gepland zijn”, klinkt het. 

Daarnaast bevat het platform ook meer uitleg over de wettelijke erfdienstbaarheid die er geldt langs deze onbevaarbare waterlopen. Deze zogenaamde vijfmaterzone langs waterlopen moet ervoor zorgen dat de waterbeheerder ten allen tijde deze zone kan gebruiken voor onderhoudswerken. 

Boeren ondersteunen

In derde instantie wil Inagro via deze website ook de boeren ondersteunen en inlichten over de regels die ze moeten volgen wanneer hun bedrijf of gronden langs deze waterlopen gelegen zijn. “De focus ligt enerzijds op de inrichting en het beheer van de teeltvrije zone van één meter waarop zowel grondbewerkingen, gewasbeschermingsmiddelen en bemesting verboden zijn”, legt landbouwgedeputeerde Bart Naeyaert uit. 

Daarnaast informeert Inagro ook over de regelgeving die van toepassing is op specifieke vijfmeterzones. Daarop is bijvoorbeeld geen bemesting toegelaten. “Maar we zijn momenteel nog volop op zoek naar manieren om deze zones alsnog rendabel in te zetten”, aldus Naeyaert.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek