header.home link

Waterpeilers brengen waterkansen op land- en tuinbouwbedrijven in kaart

4 januari 2023

De droge zomers van de afgelopen jaren bewezen nog maar eens dat een goede waterhuishouding op een boerenbedrijf van groot belang is. Maar wat zijn de mogelijkheden? Hoe begin je eraan en hoe behoud je zelf de controle over de waterstromen op je bedrijf? Allemaal vragen zonder pasklaar antwoord. Onderzoekers van het Europese project Life ACLIMA brengen daar vanaf 2023 verandering in.

Lees meer over:
regenwatergrondwaterdroogtegras-µ&é!à

Op 27 en 28 februari staan de Waterpeilers, een team waterexperten van de praktijkcentra land- en tuinbouw van de provincie Antwerpen klaar om land- en tuinbouwers op hun bedrijf advies te geven. En dat zowel in de glastuinbouw, openluchtteelten, zachte fruitsoorten, de melkveesector als de pluimveesector. Geïnteresseerde land- en tuinbouwers kunnen het nieuwe jaar starten met hun goede watervoornemens online te registreren.

Waterpeilers on tour

De Waterpeilers nemen contact op met de geïnteresseerde bedrijven en rijden op 27 en 28 februari de provincie Antwerpen rond om land- en tuinbouwers met raad en daad bij te staan op hun bedrijf. Ze peilen naar de waterhuishouding, beoordelen de huidige waterbronnen en het verbruik en kijken waar er mogelijkheden zijn om anders en beter om te gaan met water. Ze geven ook advies rond subsidiemogelijkheden en zorgen mee voor begeleiding als er na het bedrijfsbezoek concrete maatregelen uit de bus komen. 

Landbouwers die denken aan het hergebruik van spoelwater op hun pluimveebedrijf, het opvangen van dakwater van (melkvee)stallen, advies willen over verschillende afdekmaterialen voor bassins binnen de glastuinbouw of irrigatie-advies voor vollegrondsgroenten, kunnen bij de Waterpeilers terecht. Ook het plaatsen van een demonstratiecontainer met verschillende waterzuiveringstechnieken behoort tot de mogelijkheden. De Waterpeilers komen op bezoek bij land- en tuinbouwbedrijven om te kijken waar ze land- of tuinbouwers kunnen helpen met hun watergebruik.  

“Bij de start van het nieuwe jaar reiken we de hand aan land- en tuinbouwers die hun waterhuishouding onder de loep willen nemen en optimaliseren waar mogelijk”, vertelt gedeputeerde voor Landbouw en Plattelandsbeleid Kathleen Helsen. De sector meer weerbaar maken tegen een veranderend klimaat is immers één van de speerpunten de komende jaren.”

Meer info op de website van het Life ACLIMA-project

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek