header.home link

“WaterKlimaatHub” moet boeren meer waterzekerheid geven

20 mei 2021

Met de ‘WaterKlimaatHub’ wil Vlaams minister van Landbouw en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) onderzoek en innovatie rond duurzaam waterbeheer versterken. Ze heeft 3 miljoen euro veil om de technologieën breder ingang te doen vinden en samenwerkingen tussen de onderzoeks- en bedrijfswereld te stimuleren.

Lees meer over:

De waterproblematiek, met dreigend watertekort in droogteperiodes, staat hoog op de agenda van de Vlaamse regering.  Zowel economie, natuur als landbouw lijden onder de verdroging van Vlaanderen. Met de Blue Deal heeft de regering een plan om waterschaarste aan te pakken. Het vormt de basis van een traject dat Vlaanderen in de toekomst waterzekerheid moet geven en een duurzaam waterbeheer moet verzekeren.

Hoewel het de voorbije weken zo goed als elke dag heeft geregend, is de grondwaterstand nog steeds zorgwekkend. Met de ‘Waterklimaathub’ wil minister Crevits oplossingen ontwikkelen voor de droogte- en waterproblematiek in Vlaanderen. Zo is bijvoorbeeld een wasserij al aan de slag met een waterinstallatie op zonne-energie waarbij rest- en regenwater hergebruikt wordt. “Als Vlaanderen in de toekomst voldoende water op het juiste tijdstip en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar wil hebben, dan moeten we nu bijkomende maatregelen nemen”, aldus Crevits.

VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, kreeg de opdracht om een ‘WaterKlimaatHub’ uit te bouwen, in samenwerking met het Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA), de Vlaamse universiteiten en organisaties die werken op het thema van duurzaam waterbeheer in de strijd tegen droogte. “Zo willen we onderzoek rond duurzaam waterbeheer versterken en innovatie sneller in de praktijk brengen”, vertelt Crevits.

We willen niet alleen oplossingen introduceren bij bedrijven, maar ook de watervraag en -aanbod in de landbouwsector beter op elkaar afstemmen

Hilde Crevits (CD&V) - Vlaams minister van Landbouw en Innovatie

Van onderzoek naar praktijk

“Vanuit economische uitdagingen rond watergebruik- en waterverlies willen we via onderzoek en innovatie oplossingen introduceren bij bedrijven, maar ook de watervraag en -aanbod in de landbouwsector beter op elkaar afstemmen”, duidt de minister. De onderzoeksafdeling komt in Oostende en zal deel uit maken van het nieuwe Ostend Science Park, een wetenschapspark op vlak van de ‘blauwe economie’.

De WaterKlimaatHub brengt (landbouw)bedrijven, onderzoekers en overheden samen bij de zoektocht naar duurzame en innovatieve wateroplossingen. Dat gaat van de buffering van water op landbouwpercelen in combinatie met bedrijventerreinen, slim hergebruik van regen- of afvalwater op bedrijventerreinen tot de reductie van watergebruik in bedrijven.

Zo heeft Nuresys, een West-Vlaamse KMO uit Zwevegem, een innovatieve waterzuiveringstechnologie ontwikkeld om waardevolle nutriënten zoals stikstof en fosfor te recupereren uit afvalwater. In een samenwerking met onder andere Aquafin en VITO/VLAKWA werd een piloot-installatie ontwikkeld die internationaal kon doorbreken in Nederland, Duitsland en zelfs Spanje. Ook in Vlaanderen staan al verschillende installaties, zoals onder andere bij Agristo, dat actief is in de aardappelverwerkende industrie.

Volgens minister Crevits is dit maar één van de vele mogelijkheden. “Dit is een toonaangevend maar tegelijk ook alledaags voorbeeld van een Vlaamse innovatieve technologie en duurzame droogteoplossing. Op dit elan wil ik verdergaan. Ik geloof sterk dat we met onze WaterKlimaatHub Vlaanderen versterken als modelregio in Europa voor efficiënt en duurzaam waterbeheer.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek