header.home link

Waar wachten loonwerkers op om een drone te kopen?

Na telefonisch contact met 530 landbouwers en loonwerkers in Vlaanderen en Wallonië ontdekte marktonderzoeksbureau AgriDirect dat drones meer tot de verbeelding spreken in het noorden dan in het zuiden van ons land. Gekeken per sector toont bijna één op de vier Belgische akkerbouwers interesse in drones met het oog op teeltoptimalisatie. Loonwerkers, voor wie de investering toch makkelijker af te schrijven is, zijn minder geïnteresseerd. Hoe je dat kan verklaren, vragen we aan Antoon Vanderstraeten van het vakblad De Loonwerker: “De technologie is er, het marktpotentieel ook. Toch is er geen loonwerker die als eerste durft investeren. Of ze zien de meerwaarde (nog) niet, of ze betwijfelen dat hun klanten bereid zijn om te betalen voor een totaal nieuwe vorm van dienstverlening.”
2 oktober 2018  – Laatste update 14 september 2020 14:47
Lees meer over:

Na telefonisch contact met 530 landbouwers en loonwerkers in Vlaanderen en Wallonië ontdekte marktonderzoeksbureau AgriDirect dat drones meer tot de verbeelding spreken in het noorden dan in het zuiden van ons land. Gekeken per sector toont bijna één op de vier Belgische akkerbouwers interesse in drones met het oog op teeltoptimalisatie. Loonwerkers, voor wie de investering toch makkelijker af te schrijven is, zijn minder geïnteresseerd. Hoe je dat kan verklaren, vragen we aan Antoon Vanderstraeten van het vakblad De Loonwerker: “De technologie is er, het marktpotentieel ook. Toch is er geen loonwerker die als eerste durft investeren. Of ze zien de meerwaarde (nog) niet, of ze betwijfelen dat hun klanten bereid zijn om te betalen voor een totaal nieuwe vorm van dienstverlening.”

Belgische akkerbouwers, rundveehouders en loonwerkers werden telefonisch benaderd door AgriDirect. Het marktonderzoeksbureau stelde hen vragen over hun activiteiten, toekomst- en investeringsplannen. Een representatieve steekproef van 230 Vlaamse en 300 Waalse landbouwers en loonwerkers beantwoordde een vraag over hun interesse in drones. Vlaamse respondenten zijn duidelijk meer geïnteresseerd in de technologie dan hun Waalse collega’s. Per sector bekeken, toont 24,2 procent van de akkerbouwers interesse, terwijl 21,6 procent van de rundveehouders (zeer) geïnteresseerd is. Belgische loonwerkers zijn met 13,2 procent het minst bereid om te investeren. Bij de Waalse loonwerkers is dat zelfs maar 6,1 procent.

“De interesse in drones staat bij Belgische loonwerkers op een laag pitje”, bevestigt Antoon Vanderstraeten, hoofdredacteur van het vakblad De Loonwerker. “Hun liefde voor grote tractoren en oogstmachines weerspiegelt zich in de investeringen die ze doen. Loonwerkers zitten graag aan het stuur en zijn nog te weinig begaan met wat er in de bodem en met een teelt gebeurt. Ze zien (voorlopig) niet welke meerwaarde zij daar kunnen betekenen voor de boer. En wie het wel ziet, durft voorlopig de stap niet zetten door de aankoop van een drone.”

Vanderstraeten verwacht dat daar verandering in komt, alleen is de vraag wanneer. “In Nederland is reeds een samenwerkingsverband van ‘Dronewerkers. De loonwerkers van morgen’ actief. België hinkt dus achterop, en ik voorspel dat Nederlandse dronewerkers hun diensten hier zullen aanbieden wanneer Belgische loonwerkers de eigen markt niet bedienen. Bij ons wordt nu pas voorzichtig geïnvesteerd in opbrengstmeting op oogstmachines, en moet de meerwaarde daarvan nog duidelijk gemaakt worden aan landbouwers-klanten. Drones zijn pas de volgende stap.” Volgens de mechanisatie-expert worstelen Belgische loonwerkers met twee belangrijkste vragen inzake drones. Wat kan ik er mee, behalve mooie luchtfoto’s maken? En zijn mijn klanten wel bereid om te betalen voor een totaal nieuwe vorm van dienstverlening?

De stormachtige ontwikkeling van precisielandbouw zorgt er nochtans voor dat het inzetten van drones aan de orde van de dag is, onder meer om het perceel en het gewas nauwkeurig in kaart te brengen. De data die de drone verzamelt, kunnen toegepast worden om de gewasopbrengst te verhogen, arbeidsuren te verminderen en gewasbescherming te optimaliseren. Begin september publiceerde VILT een themabijdrage over drones in de landbouw. We gingen na wat je er mee kan en mag, en ontdekten dat zowel landbouwonderzoekers als natuurbeschermers de ondersteuning vanuit de lucht door een drone zeer op prijs stellen.

Beeld: Robin Reynders

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek