header.home link

Waalse regering gunt landbouw derogaties, Vlaanderen volgt binnenkort ook

6 september 2022

De Waalse boeren krijgen een aantal versoepelingen van de GLB-regels om de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de droogte op te vangen. Dat melden de bevoegde ministers voor Landbouw Willy Borsus (MR) en voor Milieu Céline Tellier (Ecolo). Ook Vlaanderen heeft de derogaties aangemeld bij de Europese Commissie, al kan de formele beslissing pas in het najaar genomen worden.

Lees meer over:
maisplanterbraakliggendtractor-1250

Eind juli kwam de Europese Commissie met een voorstel om twee derogaties toe te kennen op de ‘goede landbouw- en milieupraktijken’ (GLMC), die deel uitmaken van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Meer bepaald ging het om een afwijking op de norm rond gewasrotatie (GLMC 7) en die rond braakliggend land (GLMC 8). Met deze maatregel wil de Commissie zo’n anderhalf miljoen hectare extra landbouwgrond vrij te maken voor de voedselproductie. “Elke ton graan die in de EU wordt geproduceerd, zal helpen om de voedselzekerheid wereldwijd te vergroten”, klonk het toen.

Wallonië heeft nu alvast beslist om de afwijkingen goed te keuren. Bevoegd ministers Borsus en Tellier willen hiermee de landbouwers wapenen tegen de impact van de oorlog in Oekraïne en de gevolgen van de droogte.

Concreet zullen landbouwers in 2023 hetzelfde gewas kunnen zaaien als in 2022 (afwijking op de rotatie). Ook braakland, dat onder GLMC 8 valt en dus normaal gezien moet ingezet worden als niet-productief land om bijvoorbeeld houtkanten of bomenrijen op te zetten, zal volgend jaar mogen aangewend worden. Deze afwijking geldt evenwel niet voor grond die in 2021 en 2022 als braakland werd aangemerkt in het kader van meerjarige braakligging, die ten goede komt van de biodiversiteit. Bovendien is enkel de teelt van granen, zonnebloemen en peulvruchten toegelaten, gewassen die gebruikt worden voor de menselijke consumptie. Om die reden zijn maïs en soja, die geteeld worden voor veevoeder, uitgesloten.

Navraag bij het kabinet van landbouwminister Jo Brouns (cd&v) leert dat ook Vlaanderen van plan is om van de derogaties gebruik te maken. De beslissing hierrond kan formeel genomen worden wanneer de teksten voor het nieuwe GLB op de regeringstafel belanden. Dit is voorzien voor het najaar, klinkt het op het kabinet.

Droogteschade in Wallonië loopt op tot 200 miljoen euro

Ook in het kader van de uitzonderlijke droogte neemt de Waalse regering enkele maatregelen. Zo heeft het gewest beslist dat in gebieden met ecologische waarde het maaien van vegetatie is toegestaan voordat de onderhoudsperiode afloopt, op voorwaarde dat de vegetatiebedekking voldoende ontwikkeld is en effectief blijft na het maaien. Daarnaast worden wegens de droogte ook uitzonderingen toegestaan voor de verplichting om vanggewassen aan te planten.

De toestand zal op wekelijke basis gemonitord worden met wetenschappers en de landbouworganisaties om na te gaan of de maatregelen nog efficiënt zijn, melden de ministers nog.

De droogte heeft een grote impact op de bodem, grasland en gewassen. Bovendien kan er momenteel niet gezaaid worden. FWA, de Waalse landbouworganisatie, berekende deze week nog dat de droogte van de afgelopen maanden de Waalse boeren al 200 miljoen euro gekost heeft. Hier en daar hebben landbouwers ook de voorraden voor de winter al moeten aansnijden. In de huidige situatie roept de FWA op tot solidariteit tussen land- en tuinbouwers, en vraagt zij tuinbouwers om een deel van hun productie aan landbouwers te verkopen.

Minister Borsus heeft het KMI donderdag nog om advies gevraagd over het uitzonderlijke karakter van de droogte deze zomer. Als die droogte als ramp wordt erkend, zal het Rampenfonds in werking treden.

De landbouworganisatie vraagt de activering van het rampenfonds, maar hekelt het feit dat het systeem traag werkt, landbouwers onvoldoende vergoed worden en het fonds enkel tussenkomt als ze minstens 30 procent opbrengstverlies hadden. FWA-voorzitter Streel pleit daarom ook voor de oprichting van een klimaatverzekering.

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek