header.home link

Voedselagentschap ontving vorig jaar 16 klachten per dag

11 februari 2022

FAVV kreeg vorig jaar 5.107 vragen en 3.929 klachten te verwerken van consumenten. Vooral de voedselveiligheid, de ophokplicht door de vogelgriep en de vele terugroepacties rond ethyleenoxide hielden de mensen bezig. “Elke klacht draagt bij tot meer voedselveiligheid”, klinkt het bij het federaal Voedselagentschap.

favv-voedselagentschap-controle-voedselveiligheid

Een voedselvergiftiging, een probleem met een product dat werd gekocht, vragen over de informatie op een etiket of over de verschillende houdbaarheidsdata,… het meldpunt voor de consument van het FAVV ontving het voorbije jaar gemiddeld 16 klachten en bijna 20 vragen per werkdag.

Opnieuw op restaurant

In 2021 kwamen 3.292 klachten binnen, daarmee steeg dat aantal licht in vergelijking met het lockdownjaar 2020. “De grote daling in het aantal klachten in 2020 was zonder twijfel te wijten aan de verplichte sluiting van de horeca en grootkeukens”, duidt Hélène Bonte van het FAVV. “Gedurende de periode van oktober 2020 tot juni 2021 kwamen er om die reden aanzienlijk minder klachten binnen over horecazaken. In 2021 stellen we opnieuw een lichte stijging in het aantal meldingen vast tegenover 2020, maar blijven we nog steeds onder het aantal klachten over horecazaken van 2019 (7%). Een positieve evolutie dus.”

Vooral mensen die ziek worden en vermoeden dat dit komt door het eten van een bepaald levensmiddel, vinden hun weg naar het meldpunt. In 2021 ging 26 procent van het aantal klachten hierover. “Verder gingen 980 klachten over hygiëne bij voedingsbedrijven en 21 procent over zaken die te maken hebben met de fabricage- of bewaarmethode zoals het niet-respecteren van de temperaturen, de houdbaarheidsdatum,…”, aldus Bonte.

De klachten die het meldpunt ontvangt worden doorgestuurd naar de controleurs die actief zijn op het terrein. “In 40 procent van de gevallen kunnen onze medewerkers op het moment van de controle vaststellen dat de klacht gegrond is en nemen ze de nodige maatregelen.”

De klachten die het meldpunt ontvangt worden doorgestuurd naar de controleurs die actief zijn op het terrein. “In 40 procent van de gevallen kunnen onze medewerkers op het moment van de controle vaststellen dat de klacht gegrond is en nemen ze de nodige maatregelen.”

ETO en ophokplicht

Ook in 2021 viel de golf van recalls, die te wijten is aan de aanwezigheid van het verboden gewasbeschermingsmiddel ethyleenoxide (ETO), niet stil. Dit leidde tot een aanzienlijke stijging in het aantal vragen over de terugroepacties (381 meer dan in 2020). Ongeveer de helft van deze vragen hadden rechtstreeks betrekking op het ETO-dossier. “Consumenten vroegen zich af wat het gezondheidsrisico was bij het consumeren van een teruggeroepen product, of het product dat ze hadden gekocht betrokken was bij de terugroeping,…”, legt Bonte uit.

Ook de vogelgriep stak in 2021 de kop op. Als gevolg daarvan moest iedereen zijn pluimvee verplicht ophokken. Het meldpunt kreeg zo’n 190 vragen te verwerken over het thema.

Een vraag of een klacht over voedselveiligheid? Neem dan contact op met het FAVV via het Meldpunt voor de consument. Het FAVV is op verschillende manieren te bereiken:

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek