header.home link

Vlaanderen investeert in 11 bijkomende proeftuinen voor innovatieve watertechnieken

28 november 2022

De Vlaamse regering kent investeringssteun toe aan 11 projecten rond waterbesparing en circulair watergebruik. Het gaat om samenwerkingen tussen meerdere partners die door uitwisseling van waterstromen beter beschermd zijn tegen droogte en waterschaarste. De projecten kaderen in de Blue Deal. “De droogte dwingt ons om anders na te denken over water”, aldus Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “Via de proeftuinen droogte blijven we innovatieve watertechnieken uittesten, zodat duurzaam watergebruik een logische keuze én opschaalbaar wordt.”

Lees meer over:
proeftuindroogtewatertechniekenVMM

In maart 2022 lanceerde de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor de vierde keer een oproep binnen het programma ‘Proeftuinen droogte’. De oproep richtte zich tot samenwerkingen tussen minstens drie partijen die nadenken over hergebruik van water in hun bedrijfsprocessen om zo hun waterbeschikbaarheid te verhogen.   

De oproep leverde 16 projectideeën op. Een team van experts begeleidde de indieners in de verdere uitwerking van hun idee tot een finaal voorstel. Uiteindelijk ontvangen 11 projectvoorstellen investeringssteun  voor een totaal bedrag van ruim 5 miljoen euro.   

Kansen voor non-profit

Nieuw in deze projectoproep is dat ook non-profit bedrijven als volwaardige partner in aanmerking komen. “Met succes, want in 5 van de 11 projecten zijn non-profit bedrijven betrokken, meestal gaat het om een gemeente of rioolbeheerder”, zegt minister Demir. “Hierdoor krijgen nieuwe samenwerkingsvormen een kans wat extra inzichten oplevert.”   

Zo zorgt een innovatieve publiek-private samenwerking in Sint-Truiden voor een duurzame win-win voor de betrokken partijen. Twee fruitboeren met een waterbehoefte voor de beregening van 22 hectare fruitbomen stellen er een perceel ter beschikking voor een bufferbekken. Dat bufferbekken wordt gevuld met wateroverschotten vanuit een gescheiden riolering in de buurt aangelegd door Fluvius.  Ook de stad  Sint-Truiden investeert mee in het bekken, waar overtollig water van de Oude Beek naar afgeleid zal worden om zo wateroverlast te vermijden.    

In Zedelgem innoveert het bedrijf Bentopur samen met De Waterbeer, Boringen Vandaele en Loonwerk Germonpre met een nieuwe techniek dat water uit bentonietslib haalt. Dat slib is een afvalproduct dat vrijkomt bij gestuurde boringen. Het gerecupereerde water wordt gezuiverd en opnieuw ingezet voor boringen, ruimingswerken en landbouwactiviteiten in tijden van droogte. De techniek realiseert ook een vast restproduct dat kan dienen als bodemverbeteraar.

Meer info over ieder project vind je via deze link.  

Vlaanderen telt op dit moment al 21 Proeftuinen droogte. Dankzij de nieuwe lichting staat de teller nu op 32. Al doende leren zij over de praktische en technische uitdagingen en oplossingen op het terrein. Ze effenen het pad voor gelijkaardige projecten die overal in Vlaanderen de droogte te lijf gaan.

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: VMM

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek