header.home link

Vlaamse insectensector klaar voor nieuwe sprong

In het Voka-Huis van de Ondernemer in Geel is het startschot gegeven van twee nieuwe meerjarige projecten die de ontluikende Vlaamse insectensector naar een hoger niveau moeten tillen. Het gaat enerzijds om ‘Insect Pilot Plant’ dat zich via de bouw van een nieuwe pilootinstallatie voor de kweek, oogst en bioraffinage van insecten gaat verdiepen in mogelijke industriële toepassingen. Anderzijds werd de ‘Kempen Insect Cluster’ boven de doopvont gehouden, een open cocreatieplatform voor bedrijven. Beide projecten kunnen samen rekenen op 1.730.500 euro subsidie.
25 augustus 2017  – Laatste update 4 april 2020 15:36
Lees meer over:

In het Voka-Huis van de Ondernemer in Geel is het startschot gegeven van twee nieuwe meerjarige projecten die de ontluikende Vlaamse insectensector naar een hoger niveau moeten tillen. Het gaat enerzijds om ‘Insect Pilot Plant’ dat zich via de bouw van een nieuwe pilootinstallatie voor de kweek, oogst en bioraffinage van insecten gaat verdiepen in mogelijke industriële toepassingen. Anderzijds werd de ‘Kempen Insect Cluster’ boven de doopvont gehouden, een open cocreatieplatform voor bedrijven. Beide projecten kunnen samen rekenen op 1.730.500 euro subsidie. 

Dat de lancering van twee insectenprojecten, beide met steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), plaatsvond in het Huis van de Ondernemer was geen toeval. Eén van de projecten moet immers uitmonden in een heuse Kempen Insect Cluster – sommigen praten zelfs al over Kempen Insect Valley. Projectpartners Voka Kvk Kempen, de Belgian Insect Industry Federation (BIIF) en Millibeter willen een ecosysteem creëren waarbij cocreatie centraal staat en snel en laagdrempelig kan worden samengewerkt tussen bedrijven die voor zichzelf een plaatsje weggelegd zien in de Vlaamse insectensector die steeds verder aan het professionaliseren is. Daarbij wordt vooral gedacht aan bedrijven met organische reststromen, nieuwe en bestaande insectenkwekers, de voedings- en voederindustrie, de chemische en farmaceutische industrie.

Een tjokvolle zaal vol geïnteresseerden hoorde Millibeter-oprichter Johan Jacobs uitleggen hoe het Kempen Insect Cluster-project ook voor een vlottere samenwerking met de overheden moet zorgen. “Denk bijvoorbeeld aan de toelating van dierlijke reststromen als veevoeder of het gebruik van GFT als substraat voor de kweek van insecten”, aldus Jacobs. “Twee dossiers waar we voorlopig nog met juridische obstakels te maken hebben, maar waar onze overheden richting Europa kunnen aandringen op een doorbraak.”

“Het is een open cocreatieplatform waar bedrijven de mogelijkheden voor insecten-bioconversie aftoetsen en samen nieuwe producten en diensten ontwikkelen”, vat Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Kempen samen. “We zijn ervan overtuigd dat insecten beschikken over het potentieel om de basis te vormen voor een nieuwe waardeketen en we willen klaar zijn om de stap te zetten naar een nieuwe biogebaseerde economie. Met behulp van cocreatie willen we zo snel mogelijk nieuwe opportuniteiten creëren in Vlaanderen en op termijn ook internationale stappen zetten. Naast Millibeter tonen intussen overigens ook tientallen andere bedrijven concrete interesse in het platform.”

Zelf hoopt Millibeter tegen het einde van dit jaar te verhuizen naar een nieuwe site in Turnhout waar het de (praktijk)kennis die het de voorbije vijf jaar heeft opgebouwd voor het eerst kan opschalen tot industriële proporties: jaarlijks zal het 15.000 ton reststromen, onder meer ook afkomstig uit de landbouw, verwerken tot 2.000 ton eindproduct. De vlijtige spil achter die bioconversie is de zwarte soldatenvlieg. Wanneer de site volgend jaar volledig operationeel is, zal Millibeter minstens 20 mensen tewerkstellen. Het bedrijf droomt ervan om in een volgend stadium zijn expertise wereldwijd aan de man te brengen. 

Het tweede project dat werd voorgesteld is in de eerste plaats een infrastructuurproject. De ‘Insect Pilot Plant’, een project van KU Leuven – Campus Geel, Thomas More Kempen en VITO, beoogt de opschaling van labo naar een pilootinstallatie voor de kweek, oogst en bioraffinage van insecten als vertaalslag naar industriële productie. In Geel zal de focus liggen op de kweek van krekels, meelwormen, sprinkhanen en zwarte soldatenvliegen, en de opschaling daarvan. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de verwerking en stabilisatie van het geoogste insect om te dienen als basisproduct voor verwerking via andere toepassingen. Bij VITO in Mol is dan weer al behoorlijk wat expertise aanwezig rond de raffinage van insecten en het isoleren van proteïnen, vetten en chitine, die een heel erg brede waaier aan mogelijke toepassingen hebben.

“Onze pilootinstallatie zal enkele tientallen kilogrammen insecten per dag kunnen verwerken tot hoogwaardige grondstoffen als opstap naar de industriële productie, waarbij tot meer dan 1 ton aan insecten per dag wordt verwerkt”, aldus projectleider professor Mik Van Der Borght (KU Leuven). “De bedoeling is om de markt te tonen dat opschaling mogelijk is en dat insecten hun potentieel echt waar kunnen maken. We werken voor andere projecten trouwens ook samen met Hogeschool VIVES en Inagro in West-Vlaanderen, om maar te zeggen dat er in heel het land wat aan het bewegen is. Hoe meer onderzoeksgroepen die zich bezighouden met insecten, hoe meer kennis we kunnen vergaren.”

“Vanaf april 2019 moet de nieuwe site hier in Geel operationeel zijn”, blikt Van Der Borght vooruit. “Het moet ons in staat stellen ons onderzoek gevoelig te versterken. Daarnaast is ook kennisoverdracht heel belangrijk. De bedoeling is om een permanent opleidings- en navormingsplan te hebben, want we krijgen nu al enorm veel vragen over insectenkweek, ook van landbouwers. Daarnaast zullen we onze pilootinstallatie ter beschikking stellen en zullen ook breed communiceren naar bedrijven die met organische reststromen zitten, kwekers en de voedingsindustrie.”

De twee projecten genieten financiële steun van EFRO Vlaanderen – GTI Kempen, goed voor een totaal subsidiebedrag van 1.730.500 euro. “We kunnen het belang van ondernemerschap en product- en businessmodelinnovatie voor een positieve en duurzame transformatie van onze samenleving niet genoeg onderstrepen”, aldus Philippe Muyters, minister van Werk, Economie en Innovatie die aanwezig was bij de lancering. “Het toekomstpotentieel van de Vlaamse economie kan je volgens mij samenvatten in twee woorden: innovatie en samenwerken. Als overheid willen wij de ruimte geven om te ondernemen, hier en daar de risico’s opvangen en vooral faciliteren, onder meer via ons clusterbeleid.”

Meer info: Insect Pilot Plant 
Bekijk ook het VRT-nieuwsitem 

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek