header.home link

"Vergisting kan aardappeloverschot verkleinen"

30 januari 2015
Kan de biogassector grote volumes aardappelen uit de markt nemen om zo de gigantische overschotten in Noordwest-Europa te verkleinen en de huidige bodemprijzen op te krikken? In theorie wel, maar in praktijk zijn er meerdere obstakels te overwinnen. Dat wist professor Erik Meers, coördinator van Biogas-E, te vertellen op een studiedag van het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA).
Lees meer over:

Kan de biogassector grote volumes aardappelen uit de markt nemen om zo de gigantische overschotten in Noordwest-Europa te verkleinen en de huidige bodemprijzen op te krikken? In theorie wel, maar in praktijk zijn er meerdere obstakels te overwinnen. Dat wist professor Erik Meers, coördinator van Biogas-E, te vertellen op een studiedag van het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA).

Aardappelboeren beleven een aardappelseizoen om snel te vergeten, of toch wat de vrije marktprijs betreft. Door bovengemiddeld goede opbrengsten in Vlaanderen, maar ook in onze buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk, is een gigantisch overschot ontstaan, met bodemprijzen tot gevolg. De aardappelverwerkende industrie – veruit de belangrijkste afnemer van de Vlaamse aardappelboeren – heeft in Noordwest-Europa veel meer aardappelen 'ter beschikking' dan dat ze normaal verwerkt.

Zou die enorme neerwaartse prijsdruk verlicht kunnen worden als de biogassector een deel aardappelen uit de markt haalt om ze om te zetten in hernieuwbare elektriciteit en warmte? Die vraag werd op een studiedag van het PCA gesteld aan professor Erik Meers, die berekende dat de Vlaamse biogasinstallaties ongeveer 180.000 ton aardappelen op jaarbasis zouden kunnen verwerken. Belangrijke opmerking daarbij is dat er een nultolerantie is op de aanwezigheid van zand, en dat de aardappelen dus nog gewassen moeten worden alvorens ze de vergistingsinstallatie in gaan.

"Als ook in Wallonië op die manier 100.000 ton op jaarbasis kan vergist worden, dan komen we aan een totale hoeveelheid van bijna 300.000 ton, wat zich toch al zal laten voelen in de prijsvorming", aldus Marc Goeminne, coördinator van het PCA. "Aardappelboeren zouden hun verliezen dan kunnen beperken, want momenteel vloeien er gigantische bedragen zomaar weg uit de landbouw."

Nog volgens Goeminne kan zo’n opzet enkel slagen als er samengewerkt wordt met de buurlanden: "Dit is bij uitstek een voorstel dat ook door de buurlanden moet worden gedragen, wil het een reële impact hebben. Dit gaat met andere woorden niet enkel over Vlaanderen. De bal ligt nu alleszins in het kamp van de sector. Zij zouden afspraken kunnen uitwerken voor de toekomst waarbij bijvoorbeeld een deel van het digestaat wordt afgenomen in ruil voor vergisting. Ook afgewezen loten zouden structureel naar de biogassector kunnen gaan."

Bron: eigen verslaggeving

In samenwerking met: Boerderij

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek