header.home link

Ventilus-project krijgt tegenkanting van burgemeesters

18 juni 2019
De nieuwe hoogspanningsverbinding Ventilus, die de elektriciteit opgewekt door toekomstige windparken op zee naar het binnenland moet transporteren, krijgt tegenwind in West-Vlaanderen. Burgemeesters van Brugge, Zedelgem, Torhout, Oostkamp, Wingene en Lichtervelde stellen zich samen negatief op tegenover de voorlopige plannen om 22 kilometer aan nieuwe hoogspanningslijnen te bouwen. Ze herhalen de bezorgdheden die eerder geuit zijn door buurtbewoners, en willen de belangen van hun inwoners beter kunnen verdedigen met het gezamenlijk negatief advies omtrent de Ventilus-startnota.
Lees meer over:

De nieuwe hoogspanningsverbinding Ventilus, die de elektriciteit opgewekt door toekomstige windparken op zee naar het binnenland moet transporteren, krijgt tegenwind in West-Vlaanderen. Burgemeesters van Brugge, Zedelgem, Torhout, Oostkamp, Wingene en Lichtervelde stellen zich samen negatief op tegenover de voorlopige plannen om 22 kilometer aan nieuwe hoogspanningslijnen te bouwen. Ze herhalen de bezorgdheden die eerder geuit zijn door buurtbewoners, en willen de belangen van hun inwoners beter kunnen verdedigen met het gezamenlijk negatief advies omtrent de Ventilus-startnota.

Hoogspanningsbeheerder Elia maakte in april bekend een half miljard euro te investeren in de nieuwe verbinding. Vandaag wordt de stroom opgewekt door de bestaande windparken op zee via de hoogspanningsverbinding Stevin vervoerd. Maar die zit overvol. Met het oog op de nieuwe windturbines die er de komende jaren op zee bijkomen, is er nood aan een robuust netwerk, aldus Elia. Daarom wordt het elektriciteitsnet in West-Vlaanderen versterkt met Ventilus, een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Zeebrugge en Avelgem van 380 kilovolt waarmee 6 gigawatt aan elektriciteit kan worden vervoerd. Een echte autosnelweg voor elektriciteit dus.

Een voorkeurtracé van 82 kilometer van Zeebrugge naar Izegem en Avelgem werd opgesteld door Elia in samenspraak met onder meer landbouworganisaties en natuurverenigingen. Voor een groot deel worden bestaande hoogspanningstrajecten hergebruikt en gemoderniseerd. Er wordt zo'n 22 kilometer volledige nieuwe verbinding aangelegd. De afgelopen weken hebben reeds heel wat buurtbewoners hun bezorgdheid rond het nieuwe tracé geuit. Een handvol burgemeesters verzet zich nu openlijk. “We voeren geen actie tegen duurzame energie, maar willen er samen alles aan doen om de belangen van onze burgers te vrijwaren”, verklaarden de burgemeesters van Brugge, Lichtervelde, Oostkamp, Torhout, Wingene en Zedelgem tijdens een gemeenschappelijke persconferentie.

De gemeentebesturen zitten zelf nog met heel wat vragen over het complexe plan van Elia, vooral wat betreft de gevolgen voor mens, milieu, landschap en ook landbouw. Vragen die tot op vandaag onbeantwoord blijven volgens de burgemeesters van zes West-Vlaamse gemeenten. Hun advies aan de Vlaamse regering over de startnota voor het GRUP Ventilus is alvast negatief. “De startnota vertrekt van een verkeerde uitgangspositie”, vindt Jan de Keyser (CD&V), burgemeester van Oostkamp. “Om hoofdzakelijk financiële redenen worden een aantal alternatieven uitgesloten die gunstiger kunnen zijn voor de omgeving. Naar die alternatieven, zoals een ondergronds netwerk, moet afdoende onderzoek gebeuren.” De burgemeesters reageren bewust nog voor er definitieve plannen vastliggen omdat aanpassingen nu nog mogelijk zijn. Ze willen hun negatief advies aanhouden tot er een beter plan wordt voorgesteld.

Lees hier de Ventilus-startnota.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek