header.home link

Veevoederfabrikant ziet brutobedrijfswinst kelderen door gestegen energieprijzen

5 november 2021

De Nederlandse veevoederfabrikant ForFarmers, dat ook fabrieken heeft in België, ziet haar brutobedrijfswinst (ebitda) met bijna een kwart dalen in het derde kwartaal. Als reden wijst het bedrijf naar de torenhoge energiekosten. Doordat sommige afnemers het moeilijk hebben, zoals de varkenshouderij, kan men deze kosten niet doorrekenen. Door maatschappelijke ontwikkelingen en uitbraken dierziektes zijn de directe vooruitzichten niet goed.

Hand_vol_Voer_Krachtvoer_Orffa

“De energieprijzen zijn de afgelopen tijd snel en substantieel gestegen. Het is zeer uitdagend om zulke prijsstijgingen, naast de grondstofprijsstijgingen, volledig door te berekenen aan veehouders”, laat de Nederlandse veevoederfabrikant ForFarmers weten. Het bedrijf is ook in België actief waar het bijvoorbeeld pluimveevoeders maakt in haar fabriek in Ingelmunster. Doordat het niet alle gestegen kosten doorberekent, daalde de brutobedrijfswinst (ebitda) met 22 procent in vergelijking met het derde kwartaal van 2020.

Vooral het doorrekenen aan varkenshouders is een lastig verhaal. "De varkensprijzen zijn gedaald tot een niveau waarop het voor varkenshouders nauwelijks meer mogelijk is rendabel te produceren. Er is in Noordwest-Europa een overschot aan varkens omdat er sinds eind 2020 geen varkens uit Duitsland naar China mogen worden geëxporteerd”, verklaart het bedrijf. De gemiddelde prijzen voor melk, eieren en vleeskuikens zijn in de afgelopen maanden wel gestegen en liggen hoger dan in het derde kwartaal van 2020. Klanten in deze sector kregen dus wel een meerkost aangerekend.

Daling van de vraag naar veevoeders

Behalve de gestegen kosten had ForFarmers te maken met een gedaalde vraag. Zo kochten melkveehouders in België en Nederland minder mengvoer omdat er voldoende gras was als gevolg van de vochtige zomer. “Als gevolg van hun krappe liquiditeitsposities was prijs doorslaggevend in de aankoopbeslissing voor voer en niet het technische rendement”, voegt Forfarmers eraan toe.

Ook de voeerafname in de varkenssector daalde. In Nederland was dit het gevolg van een verminderde veestapel doordat een aantal bedrijven door een warme sanering in de zomer van 2021 van het toneel verdwenen. Varkenshouders in België hebben als gevolg van de zeer lage varkensprijzen minder nieuwe dieren opgelegd. In de pluimveesector noteert de veevoerfabrikant wel een plusje. Dat was onder andere het gevolg van de overname van een andere veevoerfabrikant.

Toekomst ziet er niet rooskleurig uit

Door de grillige energiemarkt, spreekt ForFarmers geen verwachtingen uit voor het vierde kwartaal. Feit is dat de omstandigheden in Europa ook niet rooskleurig lijken voor de veevoerafzet. Zo woedt er in België en vooral Nederland een hevig discussie over een afbouw van de veestapel en is het wachten op een nieuw regeringsakkoord. “De algemene verwachting is dat het aantal dieren in Nederland licht zal dalen als gevolg van de reeds genomen en nog te nemen milieumaatregelen.”

De vraag van consumenten naar meer welzijnsconcepten, waarbij dieren meer ruimte hebben en langer leven, beperkt volgens ForFarmers een mogelijke groei van de pluimveestapel. Voor welzijnsconcepten zijn specifieke voeders nodig. Het speelt hierop in door specifieke voeders te produceren en advies te leveren waarmee de veehouder geholpen wordt een beter (technisch) rendement te behalen.

Een ander probleem dat op de markt drukt, zijn de verschillende dierziekten. Zo is er de Afrikaanse varkenspest. Deze werd in Oost-Duitsland eerst bij wilde zwijnen geconstateerd, maar later ook bij enkele kleinere varkenshouders. Non-EU landen, waaronder China, hebben hierop een importbeperking voor varkens(vlees) uit Duitsland ingevoerd. De overcapaciteit op de Europese markt, die hiervan het gevolg is, verklaart de lage vleesprijzen.

In de pluimveehouderij is de vogelgriep actueel. Waar in Nederland het vorige ophokplicht in juli werd opgeheven, werd deze recent andermaal ingesteld.

De moeilijke vooruitzichten sterken het bedrijf in hun ‘Build to Grow’- strategie. Een geografische heroriëntatie staat daarbij naast een bezuinigingsprogramma centraal. “We willen onze posities versterken door fusies en overnames transacties, in onze thuismarkten maar mogelijk ook daarbuiten. Het doel is een betere geografische balans van activiteiten te creëren”, klinkt het.

Over ForFarmers

ForFarmers - dat voor de helft in handen is van de Coöperatie FromFarmers bestaande uit boeren - is momenteel actief in Nederland, Duitsland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf heeft circa 2.500 medewerkers op de loonlijst staan en noteerde vorig jaar een omzet van 2,4 miljard euro. Daarvoor moest het 10 miljoen ton diervoeders verkopen.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek