header.home link

Straks meer bossen dan velden in Europa?

14 december 2021

Onder het scenario van business-as-usual zal de oppervlakte bos in Europa groter worden dan het landbouwareaal de komende tien jaar. Dat voorspellen de diensten van de Europese Commissie in hun Agricultural Outlook.

Lees meer over:

De nieuwe vooruitzichten voor de Europese landbouw houden geen rekening met de Boer-tot-Bordstrategie en met het onlangs goedgekeurde GLB, maar ze bieden wel een nuttig referentiekader dat met argusogen bekeken zal worden. Ook vanuit milieuhoek is er kritiek op de doelstellingen van de Green Deal die er mogelijk voor zorgen dat het landgebruik van de landbouw toeneemt.

Meer bos

De Europese diensten voorspellen dat het totale landbouwareaal in de EU licht zal krimpen tot 160,5 miljoen hectare in 2031. Vooral productie op marginale landen wordt minder aantrekkelijk, gekoppeld aan een gebrek aan opvolging in de landbouw in de meer rurale streken in Europa. Het areaal voor graanproductie zal met bijna 3 procent krimpen en ook het blijvend grasland zal anders dan de voorbije jaren krimpen door de kleinere rundveestapel zowel voor vlees als melk. Het Europese bosareaal is de laatste decennia blijven groeien en zou in 2031 161,4 miljoen hectare beslaan.

De oppervlakte onder biologische productie – één van de in het oog springende doelstellingen van de Boer-tot-Bordstrategie – zal in 2031 stijgen tot 15 procent van het totaal. Daarbij is de groei sterker op vlak van weiland waar een vijfde van het areaal onder biologische productie komt, bij de akkerbouw gaat het maar om 12 procent. Dat wordt vooral aangedreven door de biologische melkveehouderij. Vandaag is 3,5 procent van de melkplas biologisch, dat zou 8 procent worden en melkveehouders zouden ook meer melk produceren uit graseiwitten.

Minder vleesconsumptie

De vooruitzichten stellen dat de consument zijn keuzes meer laat leiden door de zorg over het milieu en de klimaatverandering. De vleesconsumptie in de EU zal naar verwachting dalen van 69,8 kg in 2018 tot 67 kg winkelgewicht per hoofd van de bevolking in 2031. Deze trend is in tegenstelling met de wereldwijde trend, want de wereldwijde vleesconsumptie tegen 2031 blijft groeien met 1,4 procent per jaar door een hoger inkomen bij de bevolking. De import in ontwikkelende landen zal met bijna 10 procent moeten toenemen om de kloof tussen vraag en binnenlandse productie te overbruggen.

De EU zal slechts in beperkte mate profiteren van de extra vraag, vooral naar pluimveevlees. Het aandeel van de EU-export in de wereldhandel zal afnemen van 20 procent nu naar 17 procent in 2031 als gevolg van de afnemende export van varkensvlees naar Azië. Het hersteltraject van de varkensvleessector in China en andere Aziatische landen zal zwaar wegen op de Europese varkensproductie.

Verschuiving naar kip

De dalende vleesconsumptie in de EU zal gepaard gaan met een verschuiving in consumentenvoorkeuren. Rundvlees zal naar verwachting minder worden gegeten, gemiddeld een kilo per jaar minder. Gelijktijdig vervangen veel mensen in hun menu varkensvlees door kippenvlees. De consumptie van schapenvlees zal licht stijgen dankzij de diversificatie van het vleesdieet en veranderingen in de EU-bevolkingssamenstelling waarbij vanuit religieuze of traditionele voorkeur vaker voor schapen- of lamsvlees wordt gekozen.

De Agricultural Outlook voorspelt dat er meer aandacht wordt besteed aan het productieproces en aan de oorsprong van het product met kortere ketens en lagere ecologische voetafdruk. Andere drijfveren voor veranderende consumptiegewoonten variëren van gezondheidsoverwegingen - lagere of geen inname van dierlijke eiwitten tot meer gemak - met een verschuiving van vers vlees naar meer bewerkt vlees en bereidingen. Van kweekvlees verwacht de Europese diensten niet dat het de komende 10 jaar een concurrent wordt vanwege problemen met de acceptatie door de consument en de prijs. Plantaardige vleesvervangers vertegenwoordigden vandaag ongeveer 1 procent van de totale vleesverkoop, maar dat segment zal groeien.

Groei in melkproductie vertraagt

De groei van de Europese melkproductie zal vertragen tot 1,2 procent per jaar, volgens de voorspellingen. Dat is een half procent lager dan vandaag door een groeiende populariteit van alternatieve systemen, wat er dan weer voor zorgt dat de kudde melkkoeien waarschijnlijk niet de verwachte krimp met anderhalf miljoen dieren zal kennen. De EU blijft de grootste melkproducent ter wereld, maar samen met de andere melkreuzen als de VS en Nieuw-Zeeland zullen ze maar 13 procent van de wereldwijde groei van de vraag kunnen opvangen. De melkveestapel in ontwikkelende landen zal dus onvermijdelijk stijgen.

Meer kosten

Nog volgens de Outlook groeit de waarde van de landbouwproductie in de Europese Unie ongeveer 0.7 procent per jaar. De akkerbouw heeft te maken met een dalende trend (-0,5 procent) terwijl de dierlijke sectoren iets minder hard groeien dan tot nu toe.

Energie- en kunstmestkosten zullen tot stijgen tot ruim een vijfde van alle kosten. De stijging van de bruto toegevoegde waarde daalt tot ongeveer 1 procent per jaar tot 2031, vergeleken met jaarlijks 3 procent in de afgelopen 10 jaar.

De landbouwinkomens per arbeidskracht blijven ongeveer gelijk, terwijl het aantal werkkrachten in de landbouw licht daalt.

Bron: Eigen berichtgeving / Nieuweoogst.nl

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek