header.home link

IVB lanceert sterrensysteem voor correcte weging rundveeslachthuizen

27 april 2022

De interprofessionele vereniging voor Belgisch vlees (IVB) heeft een sterrensysteem uitgewerkt om rundveeslachthuizen te beoordelen. Het systeem moet aangeven welk slachthuizen zich engageert voor een correcte classificatie, weging en doorgave van deze slachtgegevens. Veehouders kunnen het de IVB-beoordeling aangrijpen om van slachthuis te veranderen.

Lees meer over:
Rundvee

Restaurants worden op basis van Michelin sterren beoordeeld. Rundveeslachthuizen krijgen vanaf dit jaar IVB-sterren. De Interprofessionele Vereniging voor het Belgische vlees (IVB) staat ter dienste van de Vlaamse vleesvee- en vleesvarkenshouders. Namens deze veehouders, die een karkastoelage per rund betalen, controleren zij de slachthuizen op een correct classificatie, weging en doorgave van deze slachtgegevens aan het IVB.

In 2018 werd in samenspraak met de slachthuizen en landbouworganisaties in het kader van het Interprofessioneel akkoord “Transparantie” een nieuwe vernieuwde controleprocedure ontwikkeld. De gehanteerde controleprocedure door IVB legt een focus op meerdere deelaspecten. Als voornaamste aspect worden de controleresultaten met betrekking tot classificatie en weging op de slachtvloer in rekening gebracht (60%), maar daarnaast wordt er ook rekening gehouden met het tijdig en correct doorzenden van classificatiegegevens (20%), de beschikbaarheid van een IVB-gewichtsregistratie (15%) en de toepassing van een autocontrolesysteem-karkasclassificatie (5%).

Deze vernieuwde controlemethode wordt sinds 2020 toegepast en op maandbasis wordt er gerapporteerd aan de slachthuizen. “Op deze manier krijgt ieder slachthuis een maandelijks inzicht in de resultaten waardoor het mogelijk wordt evoluties op te volgen, zichzelf te vergelijken met anderen, en eventueel werkwijzen bij te sturen waar nodig”, laat  Sander Cleuren van IVB weten.

Vergelijking tussen slachthuizen mogelijk

Vanaf dit jaar is er een dimensie toegevoegd aan het controlesysteem en worden er sterren toegekend aan de rundveeslachthuizen op basis van de controlerapporten van IVB. Om een ster te krijgen dient het slachthuis een goede gemiddelde score te halen over de laatste 12 maanden. Een tweede ster wordt toegekend wanneer deze gemiddelde score nog dichter tegen het maximum ligt. Een derde ster kan bekomen worden wanneer er in de laatste 3 maanden geen grote fouten werden opgemerkt.

Cleuren geeft aan dat er aanvankelijk gedacht was aan een sanctiesysteem, maar dat er uiteindelijk is gekozen voor een positief systeem van differentiatie en een vergelijking tussen de slachthuizen. Het aantal sterren is een indicatie voor rundvleesveehouders of het slachthuis de nodige inspanningen levert om voor een correcte weging en classificatie te zorgen. Mede op basis hiervan zouden de boeren eventueel kunnen opteren om met een ander slachthuis in zee te gaan.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek