header.home link

Stad Gent overweegt cassatieberoep in zaak-Huts

22 november 2022

Het Gentse stadsbestuur wil naar cassatie trekken om de nietigverklaring van de verkoop van 79 OCMW-percelen aan de Antwerpse industrieel Fernand Huts ongedaan te maken. Dat bleek maandagavond tijdens de commissie Algemene Zaken van de stad Gent.

Lees meer over:

Fernand Huts had in 2016 de 79 OCMW-percelen, goed voor 450 hectare landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen, kunnen kopen via zijn Luxemburgse vennootschap Bijloke BV voor 17,5 miljoen euro. Maar de percelen waren volgens een taxatieverslag ruim 20 miljoen euro waard en de transactie lijkt daarom op verdoken staatssteun. Een Belgisch landbouwerskoppel verzette zich tegen de verkoop omdat ze interesse hadden, maar niet in de volledige oppervlakte.   

Advocaat Nic Reynaert argumenteerde dat de verkoop discriminerend georganiseerd was en enkel bedoeld voor mensen met veel geld. Een eerste nietigverklaring werd afgewezen maar het hof oordeelde uiteindelijk toch dat het OCMW van Gent een fout had gemaakt. Dat had steeds volgehouden dat de verkoop van de gronden in één lot een goede keuze was omdat het zo kon vermijden dat het opgescheept zou zitten met onverkochte percelen.

Maar het hof oordeelde dat er nooit deftig (markt)onderzoek gevoerd is naar alternatieve pistes, zoals een slimme bundeling van bepaalde percelen. Het vonnis brengt het Gentse stadsbestuur in een moeilijke situatie. Bijloke BV moet de gronden in principe opnieuw overdragen aan OCMW Gent, die de verkoopprijs moet terugbetalen. 

Maar dat is niet vanzelfsprekend omdat enkele percelen al zijn doorverkocht. Schepen Rudy Coddens (Vooruit) noemt de beslissing een "erg ingrijpende sanctie" en het arrest "praktisch gezien onuitvoerbaar". Ondanks het arrest vindt het OCMW dat het "geen fouten heeft gemaakt", zegt Coddens, die destijds OCMW-voorzitter was.

De beslissing om de gronden op de gekozen manier te verkopen werd destijds door de OCMW-raad goedgekeurd. Het OCMW en de stad Gent zijn ondertussen geïntegreerd en het stadsbestuur ziet het dus niet zitten om de transactie ongedaan te maken. Groen-gemeenteraadslid Jeroen Van Lysebettens reageert koel op de beslissing van het Gentse stadsbestuur (dat bestaat uit Groen, Vooruit, Open Vld en cd&v). "Ik denk dat het raadzamer is om met het vonnis aan de slag te gaan en ten gronde naar een oplossing te zoeken." 

Hij pleit voor de verderzetting van een moratorium op de verkoop van landbouwgronden. Groen gaf eerder te kennen dat het de landbouwgronden liever wil inschakelen in een voedselstrategie waarbij lokale productie ondersteund kan worden.

Bron: Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek