header.home link

Ruim 4 miljoen voor innovatieve projecten in de land- en tuinbouw

8 maart 2021

Landbouwers kunnen rekenen op 3,5 miljoen euro steun van de Vlaamse overheid als ze projecten realiseren die vernieuwend zijn op het vlak van productie, verwerking en afzet. Dit jaar is er speciale aandacht voor economische relance om de gevolgen van de coronacrisis te milderen. Via samenwerkingsprojecten vloeit 600.000 euro naar innovatie. Dat kondigt Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits (CD&V) aan.

drone-precisielandbouw-technologie-sierteelt-1250

Vlaanderen trekt de kaart van innovatie en vernieuwing, ook in de land- en tuinbouwsector. Via VLIF-steun kunnen land- en tuinbouwbedrijven een duwtje in de rug krijgen om innovatieve ideeën en concepten op het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten in de praktijk te realiseren. “Dat kan gaan om projecten met de focus op circulaire landbouw bijvoorbeeld, precisielandbouw of digitalisering”, stelt minister Crevits. “Innovatie in de land- en tuinbouwsector blijft belangrijk om economische ontwikkeling te realiseren en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen.”

Vanaf 15 maart tot en met 30 april 2021 kunnen landbouwers en groepen van landbouwers een aanvraag indienen bij het Departement Landbouw en Visserij voor het verkrijgen van VLIF-projectsteun. De subsidie is een aanvulling op de gewone investeringssteun en biedt hen de kans om een innovatief investeringsproject te realiseren.

De oproep 2021 is de zesde oproep met een totaalbudget van 3,5 miljoen euro. De middelen komen voor de helft van Vlaanderen en voor de helft van Europa. 2 miljoen euro is voorbehouden voor innovatieve investeringen in het kader van economische relance om de gevolgen van de coronacrisis te milderen. De overblijvende 1,5 miljoen euro staat open voor alle innovaties. De steun bedraagt 40 procent van de subsidieerbare projectkosten. Gezien innovatie, zeker in de beginfase, nood heeft aan een trekker en vaak ook een deskundig begeleider, worden ook begeleidingskosten mee opgenomen binnen de subsidieerbare kosten.

Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 200.000 euro per investeringsproject als de aanvrager een landbouwer is en maximum 300.000 euro als de aanvrager een groep van landbouwers is. De uitvoeringsperiode van de projecten bedraagt maximaal drie jaar en gaat in op het ogenblik dat de resultaten van de selectie worden bekendgemaakt.

Dankzij dergelijke innovatieve projecten wordt onze landbouw duurzamer en kunnen kennis en ervaring gedeeld worden

Hilde Crevits (CD&V) - Vlaams minister van Landbouw en Voeding

Oproep voor Europese Innovatiepartnerschappen (EIP)

Het Departement Landbouw en Visserij doet ook een oproep voor Europese Innovatiepartnerschappen (EIP). Operationele groepen waarin landbouwers en onderzoeksinstellingen samen innovatieve oplossingen zoeken voor concrete problemen of opportuniteiten in de landbouwbedrijfsvoering worden ondersteund. De focus van de oproep ligt op innovatieve verdienmodellen en welbevinden van de landbouwer. Daarnaast kunnen projectvoorstellen met een thema naar keuze worden ingediend. De opgebouwde kennis wordt nadien breed verspreid.

Land- en tuinbouwers moeten deel uitmaken van de operationele groep, zodat de onderzoeksvragen meer praktijkgericht zijn. Bovendien stimuleert dit de interactie tussen land- en tuinbouwers onderling en leren de onderzoekers hoe hun resultaten in de praktijk gebruikt worden.

Het totale budget bedraagt 600.000 euro. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 75.000 euro per project.

“Vlaanderen gelooft in de kracht van onderzoek en innovatie, zeker ook in de land- en tuinbouwsector. We roepen land- en tuinbouwers op om innovatieve projecten te realiseren die de weerbaarheid en de duurzaamheid van hun bedrijf ten goede komen. Dankzij dergelijke projecten wordt onze landbouw duurzamer en kunnen kennis en ervaring gedeeld worden”, besluit Crevits.

Praktisch

Meer informatie over de oproep VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw is te vinden op de website van het Departement Landbouw en Visserij bij VLIF-steun.

Meer informatie over de oproep EIP vindt u terug op de website van het Departement Landbouw en Visserij bij Europees Partnerschap voor Innovatie. U vindt er ook het aanvraagformulier en de handleiding voor de aanvraag van de subsidie.

Voor beide oproepen moeten de projectaanvragen ten laatste op 30 april 2021 worden ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij via het e-loket.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek