header.home link

"Risicobeheer is meer dan brede weersverzekering"

4 februari 2021

Met 3.076 landbouwers die in 2020 een brede weersverzekering afsloten, blikt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits tevreden terug op het startjaar van dit privaat verzekeringssysteem. “Er zijn zeker nog kinderziektes, maar die zijn we aan het wegwerken. Tegelijk moeten we beseffen dat risicobeheer meer is dan louter verzekeringen afsluiten. Investeren in innovatie die schade vermijdt of in onderzoek naar droogteresistente gewassen, is minstens zo waardevol. Ik wil dan ook extra steun voorzien voor investeringen die landbouwers helpen omgaan met de wijzigende klimatologische omstandigheden”, stelt ze.

Nu land- en tuinbouwers binnen afzienbare tijd niet meer kunnen rekenen op het Rampenfonds om de schade aan hun gewassen door extreme weersomstandigheden te vergoeden, zet de Vlaamse overheid sterk in op de brede weersverzekering. “Het was aanvankelijk afwachten of er verzekeraars zouden opstaan die subsidiabele verzekeringsproducten zouden aanbieden. In totaal zijn er voor het eerste jaar uiteindelijk vijf producten op de markt gekomen”, stelt Crevits. “En ook bij de landbouwers was er meteen de nodige bijval. Met 3.076 deelnemende boeren in het eerste jaar doet Vlaanderen het bijvoorbeeld een stuk beter in vergelijking met de beginjaren van de brede weersverzekering in Nederland.”

Verbeterpunten

Toch zijn er volgens de minister ook een aantal elementen die kunnen verbeteren. “Uit een eerste operationele evaluatie is gebleken dat de aanvraagprocedure van de subsidie nog kan worden vereenvoudigd. Ook de timing voor de verzekeraars om een erkenningsaanvraag in te dienen voor hun polis, is moeilijk. Die elementen worden dit jaar verbeterd.” Crevits ziet ook dat het coronavirus roet in het eten gooide. “Het zorgde voor uitstel van de indieningsdatum van de verzamelaanvraag met een aantal praktische moeilijkheden voor landbouwers en verzekeraars tot gevolg.”

De belangrijkste bijsturing is de vereenvoudiging van de subsidieaanvraag in de verzamelaanvraag. Voortaan wordt enkel een deelnameverklaring aan de brede weersverzekering gevraagd van de landbouwer. Ook het uitwisselen van gegevens tussen het Departement Landbouw en Visserij en de verzekeraars  moet sneller. “Daarom zullen we vanaf 2021 werken met een geautomatiseerde webservice voor de verzekeraars waardoor zij vlotter oppervlaktes en teeltcodes uit de verzamelaanvraag kunnen consulteren en importeren in hun eigen beheersysteem”, legt Crevits uit. Ze maakt zich sterk dat alle terugbetalingen van 65 procent van de verzekeringspremie van 2020 aan de boeren tegen eind februari een feit moeten zijn.

Het is nodig om polissen zeer grondig te bekijken. Het zou kunnen dat een bepaalde polis juist geen dekking geeft voor wat voor een bepaald bedrijf van belang is

Hilde Crevits - Vlaams minister van Landbouw

Tijdig starten

Tegelijk roept de minister land- en tuinbouwers op om nu al na te denken over het risicobeheer op hun bedrijf voor het teeltjaar 2021. “Boeren moeten heel goed afwegen of het voor hun bedrijf nuttig is om een brede weersverzekering af te sluiten. Het is ook nodig om polissen zeer grondig te bekijken. Het zou kunnen dat een bepaalde polis juist geen dekking geeft voor wat voor een bepaald bedrijf juist wel van belang is. De goedkoopste premie is zeker niet altijd de beste”, klinkt het.

Bovendien vormen de eerste drie jaar van de verzekering de cruciale jaren voor land- en tuinbouwers. “We hebben een regeling uitgewerkt die bepaalt dat het subsidiepercentage van 65 procent van de totale verzekeringspremie enkel gegarandeerd is voor de grootst verzekerde oppervlakte in 2020-2022. Landbouwers die vanaf 2023 een groter areaal willen verzekeren dan ze in één van de drie voorgaande jaren deden, zullen een subsidie ontvangen die afhankelijk is van het nog beschikbare budget en dit met een maximum van 65 procent. Hoe sneller boeren intekenen, hoe positiever dus”, luidt het.

Verzekering is enkel sluitstuk van risicobeheer

Maar volgens de minister vormt de brede weersverzekering enkel het sluitstuk van het risicobeheer op een land- of tuinbouwbedrijf. “We mogen niet de fout maken om te denken dat alle land- en tuinbouwers zich per se moeten verzekeren. Niet alle teelten zijn risicogevoelig, net zo min als alle bedrijfsmodellen. Sommige boeren slagen er bijvoorbeeld in om hun klanten een deel van het risico te laten dragen”, stelt ze.

Niet alle teelten zijn risicogevoelig, net zo min als alle bedrijfsmodellen

Hilde Crevits - Vlaams minister van Landbouw

Ze wil dus dat boeren het risicomanagement op hun bedrijf in zijn geheel bekijken. “Zo was ik een tijdje geleden op bezoek bij een fruitteeltbedrijf. Daar ging het ook over de brede weersverzekering. De teler zei me toen dat hij meer geïnteresseerd is in een systeem dat ervoor zorgt dat schade wordt vermeden. Zo dacht hij aan investeringen in een irrigatiesysteem en een systeem dat ervoor zorgt dat zijn appels geen zonnebrand oplopen”, vertelt Crevits.

Daarom wil ze, naast de subsidies voor de brede weersverzekering, ook extra inzetten op steun voor investeringen in innovatie die ervoor zorgt dat landbouwers kunnen omgaan met die wijzigende klimatologische omstandigheden. “Ik voorzie daar de komende jaren heel veel extra miljoenen budget voor. De zogenaamde niet-productieve investeringen, zoals bijvoorbeeld de bouw van waterreservoirs, kunnen zelfs 100 procent gesubsidieerd worden.” Crevits wil ook investeren in teelten die droogteresistent zijn. “Het onderzoek dat vandaag al op dat vlak gebeurt, is schitterend, maar vaak onderbelicht.”

Meer lezen over het beleid en de visie van Vlaams landbouwminister Hilde Crevits? VILT publiceert morgen een uitgebreid interview met de minister.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek