header.home link

Recordaantal mensen doet beroep op de voedselbanken

17 februari 2021

In 2020 deden tussen de 175.000 en 195.000 mensen maandelijks een beroep op de voedselbanken. Dat is tot 15 procent meer dan een jaar eerder. Dit blijkt uit gegevens van de Belgische Federatie van Voedselbanken (BFVB) die een rechtstreekse link ziet met de coronacrisis.

In 2020 wendde een recordaantal mensen zich tot de voedselbanken. Gemiddeld werden per maand 175.402 personen geholpen via de aangesloten verenigingen, 6 procent meer dan een jaar eerder. In totaal werden er 42 miljoen maaltijden verstrekt. In gewicht uitgedrukt gaat het dan om 20.967 ton, 24 procent meer dan in 2019.

Daarnaast werden, vooral in de zomerperiode, ook veel niet aangesloten OCMW’s bevoorraad. Hierdoor werden extreme pieken bereikt. Geschat wordt dat in de piekperiode tot 195.000 personen per maand geholpen werden, 15 procent meer dan een jaar eerder. De hoogste stijging deed zich voor in het Brussels hoofdstedelijk gewest met een toename op jaarbasis van ruim 16,5 procent.

Nieuwe profielen door coronacrisis

Vanaf april was er een forse stijging merkbaar en het BFVB ziet dan ook een rechtstreekse link met de coronapandemie. “Deze ongekende cijfers weerspiegelen de economische impact van de gezondheidscrisis op een deel van de Belgische bevolking, dat nu in grote onzekerheid is gestort”, becommentarieert Jef Mottar, afgevaardigd bestuurder van de BFVB. 

Als gevolg van de coronacrisis zag de liefdadigheidsinstelling nieuwe profielen opduiken, zoals laaggeschoolden met een precair arbeidsstatuut en jobstudenten, die niet konden genieten van de steunmaatregelen van de overheid.

Mottar constateert dat de voedselbanken niet in staat waren de exploderende vraag bij te benen en zich genoodzaakt zagen voedsel aan te kopen, iets wat niet gebruikelijk is. Naast de aankoop van voedsel ontvingen ze bijdragen van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), de voedingsindustrie en de grootdistributie. 12.653 ton - oftewel 57,5 procent van de totaal verdeelde hoeveelheid goederen - waren gerecupereerde onverkochte voedingswaren.

De BFVB concludeert dat de extra voedselhulp mogelijk werd gemaakt door extra financiële steun van de overheid, banken, particulieren en bedrijven en de inzet van duizenden vrijwilligers. Zij hoopt op een soortelijke barmhartigheid dit jaar, want anders komt de voedselverstrekking mogelijk in gevaar, waarschuwt het.

Meer mensen zullen naar verwachting een beroep doen op de voedselbanken

Jef Mottar - afgevaardigd bestuurder van de BFVB

Minder geld, meer vraag

De organisatie wijst op een hervorming van FEAD waardoor er minder budget dreigt te zijn voor de aankoop van voedsel. Bovendien stelt het vast dat de beschikbare voorraden in de laatste maanden van 2020 sterk zijn afgenomen en momenteel de vraag hoger is dan het aanbod. Hierdoor zullen de Voedselbanken weer voedsel moeten aankopen.

Aan de andere kant verwacht de organisatie een verdere stijging van de vraag. “Het aantal begunstigden zal naar verwachting de komende maanden verder toenemen”, stelt Mottar die een beroep doet op de overheden, bedrijven en particulieren om de organisatie ook dit jaar financieel te steunen. De Federatie van Voedselbanken is een coördinerend orgaan dat een nationaal netwerk van 9 regionale voedselbanken vertegenwoordigt. Via 631 aangesloten lokale verenigingen worden voedselpakketten verstrekt.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek