header.home link

Rabobank stelt melkveehouder als directeur aan

13 maart 2023

Rabobank benoemt melkveehouder Alex Datema tot directeur Food & Agri Nederland, de afdeling van de bank die zich richt op bijvoorbeeld kredieten voor boeren. Volgens de Nederlandse bank is zijn kennis en netwerk "juist nu van belang, nu deze sector voor grote uitdagingen staat en wij als financier onze klanten willen helpen bij de transitie naar een duurzame toekomst".

Lees meer over:
Foto_F&A_AlexDatema

Alex Datema (1966), de nieuwe directeur Food & Agri bij Rabobank, is 35 jaar boer in de Nederlandse provincie Groningen. Samen met een compagnon runt hij een bedrijf met 120 koeien en 70 hectare grasland. Datema is actief in verschillende besturen. Zo is hij sinds 2016 ook voorzitter van BoerenNatuur, een vereniging die zich inzet voor natuur en landschapsbeheer waarbij meer rekening gehouden wordt met boeren. Vanaf 1 mei gaat hij bij Rabobank aan de slag in zijn nieuwe rol en zal hij het voorzitterschap van BoerenNatuur beëindigen.

Door de stikstofproblematiek is de toekomst van boeren in Nederland een veelbesproken onderwerp. Komend weekend vindt er in Den Haag weer een boerenprotest plaats. Om de stikstofuitstoot te verminderen moet met name de landbouwsector volgens plannen van de Nederlandse regering de komende jaren flink op de schop. Maar veel boeren missen in die plannen toekomstperspectief voor zichzelf.

Daar zou Datema dus een ondersteunende rol in moeten bieden. Zelf zegt hij over zijn aanstelling: “Mijn gehele bestuurlijke carrière zet ik mij al in voor de duurzame toekomst van de landbouw. Duurzaam betekent voor mij economisch en ecologisch duurzaam. Kiezen voor duurzaamheid betekent dat je als boer voor grote keuzes komt te staan. Die keuzes maak je vaak samen met je bank. Ik wil graag samen met de coöperatieve Rabobank naast de individuele boer gaan staan bij deze ingewikkelde keuzes.”

De productie van voedsel en onze bijdrage aan de nationale economie is niet langer ons enige bestaansrecht

Alex Datema

Datema over de melkveehouderij

In eerdere interviews liet de melkveehouder zich al uit over de veranderde positie van boeren in de maatschappij. “De afgelopen tientallen jaren was de ontwikkeling van de landbouw vooral gericht op een zo efficiënt mogelijke productie van hoogwaardig voedsel. Dat was wat de samenleving van ons vroeg en daar zijn we heel goed in geslaagd. Maar inmiddels vraagt de samenleving ook andere waarden. Burgers willen natuur, biodiversiteit en groene ruimte om tot rust te komen. Daarbij wordt van de landbouw ook een bijdrage verwacht aan de energietransitie en klimaatadaptatie.”

Volgens de Nederlander is bijvoorbeeld de melkveehouderij in staat om een antwoord te vinden op deze uitdagingen, maar daarvoor is een mentaliteitsomslag bij boeren vereist. “De productie van voedsel en onze bijdrage aan de nationale economie is niet langer ons enige bestaansrecht. Als we de verbinding zoeken met onze omgeving, geeft dat de sector nieuw perspectief. Melkveehouderij is meer dan voedselproductie.”

In het interview met Veeteelt in 2021 erkent hij dat deze transitie van de melkveehouderij niet mogelijk is zonder begeleiding van de overheid in de zoektocht naar alternatieve verdienmodellen. “Er is zeker een groep boeren die graag andere keuzes zou willen maken, maar dat bedrijfseconomisch nu niet kan. Zo is er veel te weinig budget om de grote belangstelling voor agrarisch natuurbeheer te verzilveren. Als de overheid met geld over de brug komt, kunnen we hierin nog grote stappen maken.”

Bron: ANP / Veeteelt / Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek