header.home link

Provincie Limburg lanceert agrowaterloket

12 juli 2021

Om maximaal in te zetten op watergerelateerde thema’s heeft de provincie Limburg een agrowaterloket ontwikkeld. “Daarmee willen de expertise rond waterbeheer omzetten naar schaalbare voordelen”, legt gedeputeerde van Landbouw Inge Moors uit. Het loket heeft als doel om de drempel tot informatie verder te verlagen en de hindernissen in kaart te brengen. De dienst Landbouw en Platteland van de provincie Limburg werkte hiervoor samen met het Innovatiesteunpunt van Boerenbond.

Lees meer over:

Landbouwers zitten vaak met heel wat vragen omtrent de haalbaarheid van waterprojecten, zowel technisch, vergunningsmatig als economisch vlak. Via de loketfunctie van het nieuwe agroloket www.waterloketlimburg.be kunnen die vragen nu rechtstreeks gecapteerd worden. Het vormt de basis van de website die hiermee verder kan worden uitgewerkt. De vragen zullen bovendien helpen om het huidige beleid verder bij te sturen. “Met het loket houden we als het ware de vinger aan de pols en kunnen we samen met én voor de agrarische sector nog beter werken aan duurzaam waterbeheer”, aldus Limburgs gedeputeerde Inge Moors.

De portaalsite is voor iedereen toegankelijk. Zo zullen ook gemeenten of andere actoren en zelfs het brede publiek hier vragen kunnen voorleggen over waterbeheer op en rond land- en tuinbouwbedrijven.

Sensibilisatie en inspiratie

Dé missie van het waterloket is vooral de agrarische sector te sensibiliseren en te inspireren voor een duurzaam waterbeheer. “Hoe algemeen het watertekort en de -overlast misschien wel zijn, toch ligt de oplossing vooral in maatwerk”, stelt Moors. “Er zijn heel wat paramaters waar de beschikbaarheid van af hangt. Door die grote diversiteit is de betrokkenheid van lokale spelers zeer belangrijk. Inzetten op meer waterinfiltratie, bewuster en beter beregenen, ideeën uitwerken rond wateropslag en -afvoer, teeltkeuze in functie van bodem, microklimaat en waterbeschikbaarheid. Elke land- of tuinbouwer heeft een unieke rol en kan mee ervoor zorgen dat de waterbalans terug kan worden hersteld.”

In het samenwerkingsproject met het Innovatiesteunpunt is ook voorzien dat er op 20 bedrijven een gratis waterscan wordt uitgevoerd. “Bij de scan worden alle waterbronnen kritisch bekeken en worden de huidige waterstromen en de waterbehoefte in kaart gebracht”, legt Stijn Bossin van het Innovatiesteunpunt uit. “Zeker voor de land- en tuinbouwsector is een goede waterhuishouding belangrijk omdat zowel een tekort als een overschot aan water het bedrijfsrendement sterk beïnvloedt.” Landbouwbedrijven die geïnteresseerd zijn voor deze gratis screening, kunnen zich via www.agrowaterloketlimburg.be kandidaat stellen. Het project zal uiteindelijk de 20 meest interessante en diverse cases weerhouden.

Proefveld met subirrigatie

Is het haalbaar om met water uit de Maaslandse grindplassen 2.200 ha aan groenten ondergronds te irrigeren? De Bodemkundige Dienst van België (BDB) gelooft in het potentieel van een ondergronds irrigatiesysteem en maakt met de steun van het provinciale Droogte Innovatie Fonds (DIF) alvast een grondige analyse. Het project ‘subirrigatie in de groenteteelt’ kreeg 210.000 euro subsidie uit het DIF. Hiermee onderzoekt de Bodemkundige Dienst van België samen met het proefstation en CIRO (Coöperatieve Irrigatie Ruilverkaveling Ophoven)de opportuniteiten voor de groententeelt.

Of subirrigatie effectief efficiënter is, is nog maar de vraag. Om die te beantwoorden werd een uitgebreid proefveld aangelegd met druppelslangen die worden geplaatst op een diepte van 30 tot 50 cm. De nieuwste technologieën worden gebruikt om de efficiëntiewinst te monitoren. “Bij subirrigatie is de bodemvochtdynamiek geheel anders dan bij haspelberegening”, weet Pieter Janssens, onderzoeker bij de BDB. “Rond de druppelslangen vormt zich een druppelkegel waardoor het bevochtigingspatroon waarschijnlijk heterogener is ten opzichte van het patroon bij haspelberegening.”

Naast de bodemvochtdynamiek wordt ook de ontwikkeling van het gewas nauwkeurig opgevolgd. De data van de bodemvochtsensoren en het verloop van de gewasontwikkeling bij wortelen worden gebruikt om een bodemwaterbalansmodel te kalibreren waarmee de watergebruiksefficiëntie van de subirrigatie wordt berekend. “Omdat een deel van het irrigatiewater draineert, is het watergebruik bij de subirrigatie mogelijks minder efficiënt dan bij haspelberegening”, aldus Janssens. “De grootste winst die verwacht wordt is de besparing in energie gezien de druppelleidingen werken op lage druk.”

Geen voedsel zonder water

“Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om meer regenwater op te vangen en te laten infiltreren in het grondwater”, stelt Rik Ceyssens van Greenyard en tevens secretaris van CIRO. “Dit is de eerste maatregel die het risico op waterschaarste verkleint. Indien er dan toch irrigatie nodig is wordt dit uiteraard best toegepast op een efficiënte manier.  Al zou ik toch de boodschap willen meegeven dat er geen voeding geproduceerd kan worden zonder water.”

Het economisch verlies wanneer een teelt niet voorzien werd van het optimale vochtvoorziening is bovendien veel ruimer dan enkel de primaire productiederving op zich. Voedingsbedrijven hebben immers voldoende aanvoer nodig om hun producten te kunnen blijven produceren. Productieverliezen hebben dus ook een zware impact op voedingsbedrijven en hun tewerkstelling. “Kortom het hele ketenverhaal staat of valt met  de kwaliteit van het waterbeleid voor de agrarische sector”, besluit Ceyssens.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek