header.home link

Podcast over de Vlaamse zuivelsector aangekondigd tijdens Wereldmelkdag

1 juni 2022

Op 1 juni vieren we wereldmelkdag. Het Vlaamse Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) grijpt deze dag aan om een podcast over de Vlaamse zuivelsector aan te kondigen. De podcastserie, die vanaf september uitgezonden wordt, wil het genuanceerde verhaal over lokale zuivel vertellen en een transparante blik bieden op het reilen en zeilen van de sector en daarbij ook aangeven dat lokaal geproduceerde melk niet enkel lekker is, maar ook maatschappelijk verantwoord. Aanleiding van de podcastserie is onder andere een recente consumentenbevraging van VLAM waaruit blijkt dat 2 op 5 Belgen kritisch tot zeer kritisch staan ten opzichte van de voeding die ze eten.

Lees meer over:
melk zuivel_VLAM

Sinds 2001 vieren we overal ter wereld Wereldmelkdag. Die dag wordt er stilgestaan bij de onmisbare rol van melk in de ontwikkeling van een mensenleven. Dat mensen bewust zijn van hun voeding en melk blijkt uit een consumentenrondvraag van VLAM in mei onder 1.000 Belgen. Uit deze enquête blijkt dat 2 op 5 Belgen (39%) kritisch tot zeer kritisch staan ten opzichte van de voeding op hun bord.

Het meest is de Belg bezig met de impact van voeding op de gezondheid: dat geldt voor meer dan 3 op 5 (64,3%). Het belang van gezonde voeding stijgt met de leeftijd. Zo’n 70 procent van de 55-plussers is bezig met de gezondheidsimpact van voeding. Voedzaamheid van voeding op het bord is naast de impact op de gezondheid de hoofdbekommernis: meer dan 1 op 2 (56,1%) kijkt kritisch tot zeer kritisch naar hoe voedzaam het eten op zijn of haar bord is.

De Belg vindt ook de herkomst van voeding belangrijk en heeft daarbij een uitgesproken voorkeur voor voeding van lokale oorsprong, zo blijkt uit het onderzoek dat in opdracht van VLAM plaatsvond. Ongeveer de helft van alle Belgen (47,2%) kijkt bewust naar wat de herkomst is van voeding, en ruim 2 op 5 (43%) naar voeding van lokale oorsprong. Daarnaast zijn 2 op de 5 (41%) ook kritisch tegenover de mogelijke impact op dierenwelzijn. Uit de bevraging blijkt dat de klimaatimpact van voeding het laagst scoort: 1 op 3 (34,4%) kijkt kritisch tot zeer kritisch naar de mogelijke klimaatimpact van de geconsumeerde voeding.

Genuanceerd beeld over zuivelsector

De aandacht voor en zorgen over voeding is voor VLAM mede aanleiding geweest om een podcastserie te maken over zuivel. De serie start in september en telt 5 afleveringen. De podcast wordt gemaakt in samenwerking met Hetty Helsmoortel, een Belgisch wetenschapper, auteur en organisator van wetenschapsfestival Sound of Science. Ze is van opleiding doctor in de gezondheidswetenschappen en moleculair bioloog.

Het is soms moeilijk wat je nog moet geloven over voeding en wat niet. De juiste informatie vinden over thema’s als duurzaamheid, gezondheid is niet gemakkelijk

Hetty Helsmoortel - Maker podcast over zuivel

“Met de podcast willen we het genuanceerde verhaal over lokale zuivel brengen”, klinkt het bij VLAM. De podcast zal de volgende thema’s aansnijden: duurzaamheid, dierenwelzijn, gezondheid en ambacht. “Door in te zoomen op deze thema’s, willen we onze doelgroep een transparante blik geven op het reilen en zeilen van de sector en aangeven dat melk van bij ons niet enkel lekker is, maar ook maatschappelijk verantwoord.” Helsmoortel voegt ter verklaring toe: “Het is soms moeilijk wat je nog moet geloven over voeding en wat niet. De juiste informatie vinden is niet gemakkelijk, zeker wanneer je informatie wil over thema’s als duurzaamheid, gezondheid.”

De wetenschapper zal elke aflevering samen met een expert in discussie treden en zal bovendien een korte reportage maken op een toonaangevend bedrijf dat inspanningen levert en het goede voorbeeld toont op vlak van het naar voren geschoven thema. Elke aflevering eindigt bovendien met een inspirerend recept met melk.

Vragen van het publiek als input podcastserie

Ter voorbereiding van de podcastserie roept VLAM namens de zuivelsector iedere Belg op om alle vragen rondom zuivel in te zenden. “Om de consument te betrekken bij de vragen die in de podcastserie behandeld zullen worden, roept VLAM vandaag iedereen op om input te geven of om zelf deel te nemen aan een panelgesprek met Hetty. Dat zal de centrale vragen van de podcastreeks bepalen”, klinkt het.

Het stellen van vragen kan tijdens een panelgesprek dat op 25 juni plaatsvindt. Geïnteresseerden kunnen zich via deze link aanmelden voor het panelgesprek.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek