header.home link

Ook de Noordzee kampt met stikstofvervuiling

Het zal nog minstens 12 jaar duren, en mogelijk nog veel langer, alvorens de stikstofvervuiling voor onze kust in die mate is teruggedrongen om van een goede milieutoestand te kunnen spreken. Dat meldt Kamerlid Bert Wollants (N-VA), die daarover minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open Vld) bevroeg.

4 mei 2023  – Laatste update 4 mei 2023 20:04
Lees meer over:

Ondanks een jaarlijkse daling, blijven de winterconcentraties van opgelost anorganisch stikstof voor de kust boven de drempelwaarde. Uit een eenvoudige verlenging van de trend kan volgens de minister worden afgeleid dat "de goede toestand tussen 2035 en 2045 kan worden bereikt." Oorspronkelijk moest dat tegen 2020 gebeurd zijn, maar dat zal volgens die prognose pas 15 tot 25 jaar later het geval zijn.

Algen

"Dat is slecht nieuws voor de kust, want die hoge stikstofconcentraties stimuleren de groei van een overdaad aan algen, die bij het afsterven grote hoeveelheden schuim achterlaten op de stranden. Sommige onderzoeken geven aan dat deze schadelijk kunnen zijn voor watersporters en zeedieren. Ook de visserij kan eronder leiden, want te hoge concentraties aan stikstof leggen extra druk op het visbestand, waarvoor minder voedingsstoffen voorhanden zijn", legt Wollants uit.

Volgens het Kamerlid werden de normen in 2018 iets versoepeld, maar zullen die niet worden gehaald zolang er te veel stikstof wordt aangevoerd via de Schelde, maar ook via de Maas en de Rijn. "Daarbij hangen de resultaten niet alleen af van de hoeveelheid stikstof die via Vlaanderen en Wallonië in de rivieren terecht komt, maar ook wat in Frankrijk, Nederland en Duitsland gebeurt", aldus Wollants, die oproept tot overleg met de buurlanden.

Bron: Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek