header.home link

Nieuwe suikerfabriek in Seneffe definitief van de baan

22 december 2020

Er komt dan toch geen gloednieuwe suikerfabriek in het Waalse Seneffe. De Coopérative des Betteraviers Transformateurs laat weten niet de nodige fondsen te vinden voor het project, dat een investering vertegenwoordigde van zo’n 360 miljoen euro. “Ondanks ons solide financieel plan merkten we een sterke terughoudendheid op van veel banken om ons een investeringskrediet te verlenen”, zegt de coöperatie.

Lees meer over:

Het idee voor een eigen coöperatieve suikerfabriek bij de Belgische suikerbiettelers is ontstaan na het verdwijnen van het suikerquotum en de bijzonder stroef verlopen onderhandelingen tussen bietentelers en Tiense Suikerraffinaderij. Die hebben ervoor gezorgd dat primaire producenten het heft zelf in handen willen nemen. Het idee om een nieuwe suikerfabriek te bouwen en die zelf uit te baten, ontstond in de schoot van de Vereniging van Waalse bietenplanters (ABW).

Cosun als grote voorbeeld

De mosterd werd gehaald bij Cosun, een coöperatie in handen van Nederlandse suikerbiettelers. “Het is de enige suikerproducent in de EU die zijn telers een rendabele prijs betaalt”, zo klonk het bij de initiatiefnemers. Al gauw sloten 1.600 coöperanten, waaronder 1.400 bietentelers, aan bij de in 2018 opgerichte de Coopérative des Betteraviers Transformateurs, kortweg CoBT. Zij engageerden zich om per ton bieten die ze jaarlijks willen aanleveren een inleg te doen van 30 euro.

Samen verzamelden de coöperanten op die manier 58 miljoen euro. Er kwamen ook middelen van publieke en private investeerders voor 64 miljoen euro en de nieuw te bouwen suikerfabriek zou ook 11 miljoen euro aan subsidies ontvangen. De Waalse overheid was al snel gewonnen voor het idee van een suikerfabriek op Waalse bodem waarbij ook 80 jobs zouden gecreëerd worden. De totale investeringskost liep op tot 360 miljoen euro.

Banken leken niet te staan springen om een krediet te verlenen aan een coöperatie die actief is in de suikersector, een sector die sinds de afschaffing van de quota woelige tijden heeft gekend

Coopérative des Betteraviers Transformateurs

Meest moderne suikerfabriek van Europa

“Naast dit zeer aanzienlijke eigen vermogen was de coöperatie ook verzekerd van een duurzame bevoorrading door de eigen coöperanten en van een vergunning voor het project. Er was ook heel wat interesse van de kopers van suiker. Bovendien ging de suikerfabriek de meest moderne worden Europa, ook wat betreft energieverbruik en milieuparameters”, aldus Jean-Joseph Rigo, voorzitter van CoBT.

In het voorjaar van 2020 trok CoBT naar het de banken met een financieel plan om een investeringskrediet te vragen. “Maar we merkten al gauw een grote terughoudendheid op bij de banken. Ze leken niet te staan springen om een krediet te verlenen aan een coöperatie van landbouwers die actief is in de suikersector, een sector die sinds de afschaffing van de Europese suikerproductiequota in 2017 woelige tijden heeft gekend”, aldus CoBT.

Geen hoop meer voor oplossing

Sinds juli 2020 heet de coöperatie naar eigen zeggen talrijke bijkomende stappen ondernomen bij potentiële partners en internationale bankinstellingen in een poging om de financiering rond te krijgen. “Maar zonder succes. Vandaag zijn we ervan overtuigd dat er ons geen oplossingen meer resten om de nodige middelen bij elkaar te krijgen. Om die reden heeft de raad van bestuur van CoBT beslist om een einde te maken aan de plannen voor een suikerfabriek in Seneffe”, klinkt het in een persbericht.

We hopen dat ons project direct en indirect aanleiding kan zijn voor nieuwe landbouwcoöperaties waarbij landbouwers hun lot meer in eigen handen gaan nemen

Coopérative des Betteraviers Transformateurs

Zoals beloofd bij de start van de fondsenwerving zullen alle 1.600 coöperanten hun investering binnenkort terugkrijgen. Wat er met de coöperatie gaat gebeuren, wordt op een later tijdstip beslist. “Wij bedanken alle leden en partners die vertrouwen in ons project hebben gesteld. We zijn ons bewust van de grote hoop die zij hebben gevestigd in dit project en het bijhorende bedrijfsmodel. We hopen alvast dat dit direct of indirect aanleiding kan zijn voor de start van andere landbouwcoöperaties  waarbij landbouwers de controle over hun lot meer in eigen handen gaan nemen”, besluit voorzitter Rigo.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek