header.home link

Niet-kerende grondbewerking onder de loep

18 juni 2018
Het Interreg-project Lev(n)de Bodem gaat in een artikelenreeks dieper in op niet-kerende grondbewerking (NKG). Bij deze techniek wordt de grond losgemaakt in plaats van gekeerd waardoor meer gewasresten aan het bodemoppervlak achterblijven en de bodem beter beschermd is tegen erosie en verslemping. Daarnaast resulteert minimale bodembewerking in een optimale bodemstructuur gevormd door planten en bodemleven.
Lees meer over:

Het Interreg-project Lev(n)de Bodem gaat in een artikelenreeks dieper in op niet-kerende grondbewerking (NKG). Bij deze techniek wordt de grond losgemaakt in plaats van gekeerd waardoor meer gewasresten aan het bodemoppervlak achterblijven en de bodem beter beschermd is tegen erosie en verslemping. Daarnaast resulteert minimale bodembewerking in een optimale bodemstructuur gevormd door planten en bodemleven.

“Bij niet-kerende grondbewerking (NKG) mikken we niet zozeer op veel bovengrondse ontwikkeling, vaak is ontwikkeling maar tot op kniehoogte gewenst”, legt Franky Coopman van onderzoekscentrum Inagro uit. “Vooral ondergronds moeten we een goede werking hebben.” Hij raadt aan om een mengsel van groenbedekkers te gebruiken zodat een variatie in bewortelingsdiepte aanwezig is. Een andere tip om de bodemstructuur te optimaliseren is het verlagen van de bandendruk op de trekker. “In de bodem krijg je zo minder poriënverdichting, bovendien verbruik je ook minder brandstof”, weet Franky Coopman.

Verder komen ook verschillende soorten niet-kerende machines aan bod en wordt uitgelegd voor welke bedrijfsvoering ze geschikt zijn. Zo kan een schijveneg gebruikt worden in combinatie met een zaaimachine of als zaaibedbereiding voor grofzadige teelten of planten, voor fijnzadige gewassen is de machine minder geschikt. Het laatste artikel in de reeks geeft praktische tips voor wie de omschakeling wil maken van ploegen naar niet-kerende grondbewerking. “Een veelgemaakte fout bij omschakeling van ploegen naar niet-kerend, is dat de grond te sterk wordt losgemaakt”, zegt Franky Coopman. “Je moet een zekere fractieverdeling van kluitgrootte in je bodem hebben: grote en kleine kluiten door elkaar. Dat zorgt voor een goede structuur.”

Meer info: artikel 1, artikel 2 en artikel 3 over niet-kerende grondbewerking.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek