header.home link

Nederlandse regering legt stikstoflat hoger dan nodig

Uit interne stukken van het Nederlandse ministerie van Financiën blijkt dat de stikstofplannen van de regering Rutte IV 11.200 boerenbedrijven doet stoppen en 17.600 boeren verplicht hun veestapel fors in te krimpen. De regeling dreigt zo een pak duurder te worden dan nodig. Bovendien zijn de doelen ambitieuzer dan nodig.

25 juli 2022  – Laatste update 25 juli 2022 16:56
Lees meer over:
stikstofprotestNederlandVlaamseboeren23

De interne nota’s van het Nederlandse ministerie van Financiën zijn woensdagmiddag gepubliceerd na parlementaire vragen van Caroline Van der Plas (BBB) en de partijloze Pieter Omzigt. Eerder had de krant NRC geschreven over het bestaan van de berekeningen. De stukken leggen een sluimerend conflict bloot tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), dat het voortouw neemt in de stikstofaanpak, en het ministerie van Financiën, dat waakt over de kost voor de Nederlandse schatkist.

De stikstofaanpak van Rutte IV blijkt ook overmatig ambitieus: de regering gaat uit van een afbouw van de ammoniak-emmissies met 40 kiloton, terwijl ook bij 25 procent minder stikstofreductie de natuurdoelstellingen kunnen gehaald worden. “Er is bewust een hoge marge aangehouden van 39 kiloton reductie”, zegt een woordvoerder van LNV aan NRC, “zodat de doelstelling gaandeweg mogelijk nog aangepast kan worden.”

In het goedkopere alternatieve scenario van Financiën ligt de nadruk op gedwongen uitkoop van piekbelasters. Ook in dat geval zouden 11.200 bedrijven moeten stoppen, maar dan zouden het wel de grootste belasters zijn. De aanpak die de regering lijkt te willen volgen verdeelt de gevolgen over meer boerderijen. 11.200 boerenbedrijven zouden moeten stoppen via vrijwillige uitstapregelingen en nog eens 17.600 boeren zouden verplicht worden hun veestapel fors in te krimpen

Uit de gepubliceerde stukken blijkt ook dat het ministerie van Financiën er rekening mee houdt dat het transitiefonds van 24 miljard euro onvoldoende is om de stikstofdoelen te bereiken.

Fundamenteel onbegrip

De Nederlandse landbouw organisatie LTO vindt dat de “kille” berekeningen van het ministerie van Financiën tonen dat er een “fundamenteel onbegrip [is] over de economische, sociale en culturele toekomst van het platteland. Cruciale politieke vragen blijven onbeantwoord. Hoe kun je het opkopen van meer dan elfduizend bedrijven een 'gerichte' maatregel noemen? Waarom structureel geen oog voor innovatieve maatregelen en technieken waarmee reductiedoelstellingen met dezelfde bedrijfsomvang worden behaald?”

Net als de boerenorganisaties in Vlaanderen vraagt ook het LTO een analyse van de gevolgen voor de rest van de voedselketen en de leefbaarheid op het platteland: “Uit de berekeningen van het ministerie van Financiën blijkt bovendien dat het beleid honderden of zelfs duizenden gezinsbedrijven onnodig in onzekerheid stort, omdat er hoger wordt ingezet dan het ministerie nodig acht. Bij plannen met zo'n impact op mensen kun je niet spreken over een veiligheidsmarge.”

Bron: Nieuwe Oogst / NRC

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek