header.home link

Natuurpunt verdedigt Vlaamse uitgaven voor Sigmaplan

4 februari 2019
De Vlaamse Waterweg wil beknibbelen op het budget van het Sigmaplan, dat Vlaanderen beschermt tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren. "De Vlaamse regering moet vermijden dat het budget wordt herleid en moet het project uitbreiden naar andere valleien", stelt Natuurpunt. De Vlaamse Waterweg nuanceert en stelt dat het budget voor waterbeheersing in 2019 meer voorziet dan de voorbije jaren.
Lees meer over:

De Vlaamse Waterweg wil beknibbelen op het budget van het Sigmaplan, dat Vlaanderen beschermt tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren. "De Vlaamse regering moet vermijden dat het budget wordt herleid en moet het project uitbreiden naar andere valleien", stelt Natuurpunt. De Vlaamse Waterweg nuanceert en stelt dat het budget voor waterbeheersing in 2019 meer voorziet dan de voorbije jaren.

Het Sigmaplan is "het grootste klimaatproject in Vlaanderen", aldus Natuurpunt. "Door overstromingsgebieden aan te leggen, beschermen we steden en dorpen voor wateroverlast. Door de klimaatverandering zal de zeespiegel stijgen en zullen stormen in aantal toenemen en heviger worden. Maar het project is structureel ondergefinancierd om binnen de voorziene timing (2030) gerealiseerd te worden. Net op het moment dat tienduizenden jongeren en burgers de straat op komen om meer en snellere actie tegen de klimaatcrisis te eisen, beslist de Vlaamse Waterweg om haar inspanningen voor de verwezenlijking van het Sigmaplan met een derde terug te schroeven."

Volgens Natuurpunt keurde de raad van bestuur van de Vlaamse Waterweg vorige week een investeringsplan goed waarin het Sigmabudget voor 2019 herleid wordt tot 20 miljoen euro, terwijl de voorbije jaren telkens 30 miljoen euro werd geïnvesteerd. "Dat is minder dan de helft van de 50 miljoen euro per jaar die de Vlaamse regering in 2004 begroot heeft bij de start van het geactualiseerde Sigmaplan. Nochtans zijn de klimaatuitdagingen sindsdien niet kleiner geworden. (..) Deze verdere bezuiniging ten koste van de beveiliging tegen overstromingen is hallucinant en maatschappelijk onverantwoord. Natuurpunt roept minister Weyts (N-VA) en de voltallige Vlaamse regering op om het voorliggend investeringsplan van de Vlaamse Waterweg niet goed te keuren", zegt de natuurvereniging.

De Vlaamse Waterweg stelt dat er nog geen definitieve beslissing is. "Het gaat om een element uit een ontwerp van investeringsprogramma, dat nog verder besluitvorming moet krijgen en dat we samen met de minister nog bekijken", zegt gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts, "Voor een aantal projecten is er inderdaad een inperking van middelen, maar men vergeet andere projecten waar ook extra geïnvesteerd wordt in waterbeheersing. Ik denk aan het project van de Hedwigepolder, dat ook tot het Sigmaplan behoort, en waar dit jaar 40 miljoen euro middelen tegenover staan."

Andere projecten zijn de stuwen op de Dender en het opdrijven van het onderhoud van infrastructuur, zegt Danckaerts. "Daar zit ook een stuk veiligheid van dijken en oevers in, ook een element van waterbeheersing. Dat is allemaal voor 2019, maar we kijken ook naar meerjarenambities. We blijven sterk inzetten op waterbeheersing. Niet enkel het beheersen van wateroverlast, maar ook het probleem van de droogte, waar we dit jaar toch wel een wake-upcall gekregen hebben."

Bron: Belga

Beeld: Sigmapan.be

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek