header.home link

Mogen runderen binnenkort op de boerderij geslacht worden?

20 oktober 2020

De Europese Commissie werkt aan een wettelijk kader om ‘mobiele dodingunits’ (MDU) mogelijk te maken. Met dit kader kunnen kleine aantallen runderen op de boerderij zelf gedood worden.

Biologische landbouworganisaties, zoals BioForum, zijn al langer vragende partij voor oplossingen om dieren op de boerderij te slachten. Kleinschalige, al dan niet biologische veehouders ondervinden immers problemen om een biologische gecertificeerd slachthuis te vinden op een bereikbare afstand. Een aantal kleinere slachthuizen sloten de deuren en vaak zijn de grote slachthuizen onvoldoende uitgerust om een klein aantal dieren te slachten.

Op vandaag is het slachten van runderen op de boerderij enkel toegestaan in noodsituaties. “Dit is bijvoorbeeld het geval bij een rund met een gebroken poot, waardoor het onmogelijk naar het slachthuis kan worden getransporteerd”, vertelt Paul Verbeke van BioForum. “Voor runderen lijkt de MDU een goede oplossing om het stressvolle transport naar het slachthuis te vermijden. Dit is vooral het geval voor “wilde” runderen, die niet gewoon zijn om aangebonden te worden.”

BioForum toetste ondertussen zelf de haalbaarheid van de MDU’s af. “Deze manier van slachten wordt al enige tijd toegepast in Duitsland en Zwitserland, dat geen deel uitmaakt van de EU”, legt Verbeke uit. “Ook in Nederland is sedert begin 2019 een ‘mobiele dodingsunit’ (MDU) actief. Het dier wordt in een box geklemd, verdoofd, gekeeld en verbloed. Het dode dier wordt dan binnen een zo kort mogelijke tijdspanne naar een regulier slachthuis gebracht waar de verdere afhandeling gebeurt.”

Over het wettelijke kader van deze werkwijze was nog discussie. Het voorstel van de Commissie moet nu meer duidelijkheid scheppen. Zo zou het gebruik van een MDU worden toegestaan voor maximum 3 runderen, 6 varkens of 6 éénhoevigen. Er moet ook een erkende dierenarts aanwezig zijn, de veehouder en een slachthuis moeten een overeenkomst sluiten voor het beheer van de stoffelijke resten, het transport moet voldoen aan hygiënische vereisten en moet uitgerust zijn met koeling als het transport langer dan 2 uur duurt. Ook de traceerbaarheid van de geslachte dieren moet verzekerd worden met een certificaat.

Het voorstel van de Commissie staat op dit moment open voor publieke consultatie. Tot 30 oktober 2020 kunnen stakeholders hun opmerkingen indienen.

Bron: BioForum / eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek