header.home link

“Jaarlijks minstens één dodelijk ongeval met een stier”

Een 54-jarige landbouwer uit Kruisem is maandag overleden na een aanval door een stier. “Het incident staat niet op zich. Jaarlijks gebeuren er talloze ongevallen met stieren en koeien, soms met dodelijke afloop”, laat Prevent Agri weten, de organisatie die zich bezighoudt met arbeidsveiligheid en -welzijn in de landbouwsector. Vooral de goedaardige stieren vormen het grootste risico.

3 mei 2023  – Laatste update 3 mei 2023 22:01
Lees meer over:
stierweidevleesvee

“Er worden geen officiële statistieken bijgehouden, maar uit informele gegevens, die wij voor intern gebruik bijhouden, blijkt dat er jaarlijks wel een incident met dodelijke afloop plaatsvindt met een stier in Vlaanderen”, vertelt Robin De Sutter van Prevent Agri in reactie op het dodelijke ongeluk in Kruisem.

Prevent Agri krijgt jaarlijks verschillende meldingen van aanvallen door runderen. Het gaat daarbij niet alleen om stieren. “Ook koeien kunnen gevaarlijk uit de hoek komen en rundveehouders vertrappelen in de stal”, geeft De Sutter aan. De arbeidsveiligheid in de omgang met runderen is altijd een aandachtspunt van de organisatie als ze op bedrijfsbezoek gaat om een veiligheidsanalyse te maken. Ook de stalinrichting wordt in deze analyse meegenomen. “Zorg bijvoorbeeld altijd voor een vrije vluchtroute waar jij als mens door kan en de koe niet”, geeft De Sutter een voorbeeld.

Vleesveehouderij

De meeste gevaarlijke incidenten vinden plaats met stieren. En dan gaat het meestal om een vleesveebedrijf. “Dit omdat er in de vleesveehouderij meer met natuurlijke dekking gewerkt wordt en er dus meer stieren gehouden worden”, verklaart de preventieadviseur. Als het gaat om rassen, is er bovendien niet per se een risicoverschil. “Stieren van melkveerassen kunnen evengoed gevaarlijk zijn.”

Volgens De Sutter doen de meeste incidenten zich voor met stieren waarvan je het niet verwacht. “Met boosaardige stieren gaat men voorzichtiger te werk en deze staan afgezonderd in de stal. De boer is met de kalme dieren minder voorzichtig en aandachtig in de omgang.”

Incidenten gebeuren meestal met dieren waarvan men het niet verwacht. De boer is met deze dieren minder voorzichtig en aandachtig in de omgang

Robin De Sutter - Prevent Agri

Alhoewel het niet makkelijk is een verklaring te vinden – “koeien hebben een andere gedachtegang dan mensen en kunnen op een onverwachte manier getriggerd worden tot agressief gedrag” – zijn er wel een aantal aandachtpunten. Zo is een koe met een pasgeboren kalf een risicofactor omdat zij zich beschermend zal opstellen tegenover haar kroost. Ook een stier in een koppel verdient echter aandacht. Hij kan de bezoeker als indringer zien en treedt dan op ter verdediging van zijn territorium.

Prevent Agri adviseert dan ook niet zomaar de weide of de stal in te gaan zonder een stok, ook niet bij een koe met kalf. “Niet om het dier te slaan, maar uit zelfverdediging voor het geval er zich wat voordoet”, benadrukt De Sutter. Ook adviseert hij om nooit alleen te werken als er een actie uitgevoerd moet worden met de stier of koe. “In dat geval kan de ene persoon voor afleiding zorgen, terwijl de andere de handeling uitvoert.” 

Bron: Eigen berichtgeving / Het Nieuwsblad

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek