header.home link

Minister Kitir geeft 50 miljoen euro voor meer agro-ecologische landbouw in de Sahel

27 oktober 2021

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) wil in ontwikkelingslanden inzetten op agro-ecologie om onze planeet opnieuw gezond te maken. De minister is op werkbezoek in de Sahel. Haar reis staat in het teken van de klimaatverandering en ze bezocht er onder meer een aantal landbouwprojecten.

Lees meer over:
Kitir in de Sahel 1

Minister Kitir is op zesdaags werkbezoek in Afrika. Eén van de thema's waar de minister sterk op inzet om de gevolgen van de klimaatverandering in de ontwikkelingslanden te beperken, is agro-ecologie. Dat is een vorm van landbouw waarbij de lokale gemeenschap zo veel mogelijk betrokken wordt en waarbij rekening wordt gehouden met bodem en milieu. Bedoeling is zo te komen tot een veerkrachtige landbouw die echt past bij de regio en die de voedselsystemen duurzaam maakt.

Verschraalde grond vruchtbaar maken

Op de tweede dag van haar bezoek in Burkina Faso bezocht Kitir het project Yelemani. De boerderij in Loumbila, op een twintigtal kilometer van de hoofdstad Ouagadougou, is een voortrekker in het land. Initiatiefneemster Blandine Sankara startte er in 2012, samen met vrouwen uit de naburige dorpen, een project op om de verschraalde grond opnieuw vruchtbaar te maken. Dat duurde meer dan een jaar en de vrouwen gebruikten er traditionele landbouw- en irrigatietechnieken. Nu planten ze er onder meer biologische tomaten, aubergines en verbena. Die verkopen ze op lokale markten. 

Yelemani betekent verandering in het Burkinees. "Voor ons betekent dat een verandering van productie en consumptie", legt Sankara, die sociologie studeerde in Génève en nadien terugkeerde naar haar thuisland, uit. Om dat te bewerkstelligen focust Sankara zich op vier assen. De eerste is opleiding. Yelemani geeft vormingen en gaat ook langs op scholen. "Als we duurzame verandering willen, moet je beginnen bij de kinderen", klinkt het.

De boerderij zet daarnaast in op ecologische productie: er worden geen gewasbeschermingsmiddelen of chemische producten gebruikt. Daarnaast wordt ook ingezet op de verwerking van groenten en fruit tot andere producten zoals sap, om ze te kunnen bewaren voor periodes waarin de oogst minder is. De laatste as is politieke participatie om verandering te kunnen bewerkstelligen. 

Kitir in de Sahel 2

Minister Kitir uitte zich als grote voorstander van agro-ecologie. "Met agro-ecologie kun je de grond met natuurlijke producten opnieuw vruchtbaar maken. Bovendien helpt het ook de natuur vooruit. Agro-ecologie kan dus helpen om onze aarde terug op orde te stellen. Het is dus een win-winsituatie", luidt het.

50 miljoen euro over periode van vijf jaar

De minister kondigde ook aan dat ze over een periode van vijf jaar 50 miljoen euro vrijmaakt voor een Belgisch klimaatprogramma in de Sahel. Het programma moet zowat 10.000 hectare land - of zo'n 20.000 voetbalvelden - opnieuw vruchtbaar maken in Burkina Faso, Senegal, Niger en Mali. Dat moet gebeuren door meer te investeren in een betere opslag van regenwater en het aanplanten van bomen. Zo wil de minister de lokale bevolking beter wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. 

De Sahel is de strook die horizontaal over heel het Afrikaanse continent loopt en het vochtige tropische gebied in het zuiden scheidt van de Sahara-woestijn in het noorden. De regio is bijzonder gevoelig aan klimaatverandering en heeft te lijden onder de verwoestijning. Naar schatting 80 procent van de grond is er op dit moment al op achteruit gegaan. Dat heeft gevolgen voor de lokale landbouw en de bevolking. De lokale bevolking, die vaak leeft van de landbouw, ziet haar opbrengst door de droogte dalen. 

Het is de eerste keer dat België investeert in een regionaal programma met specifieke focus op internationale klimaatactie. "Het is in de eerste plaats te bedoeling om de situatie beter te maken voor de mensen die de klimaatverandering het hardste voelen. Maar eigenlijk winnen we hier allemaal bij. Door bijvoorbeeld massaal bomen te gaan planten, gaan we de CO2-uitstoot tegen. En dat is in het belang van ons allemaal", besluit minister Meryame Kitir.

Bron: Belga

Beeld: Twitter Meryame Kitir

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek