header.home link

“Met de brexit begint het pas”

31 januari 2020
Een no-deal brexit zorgt voor een enorm economisch verlies voor Vlaanderen, maar ook een klassiek vrijhandelsakkoord zou grote negatieve gevolgen hebben. Daarvoor waarschuwt Vlaams minister-president Jan Jambon. “Hoezeer ik de beslissing van de Britten ook respecteer, hun vertrek zal een groot gemis betekenen voor Vlaanderen en voor de gehele Europese Unie”, stelt Jambon. Ook Boerenbondvoorzitter Sonja Debecker benadrukt het belang van een goed onderhandeld handelsakkoord met het behoud van een gelijk speelveld tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Een no-deal brexit zorgt voor een enorm economisch verlies voor Vlaanderen, maar ook een klassiek vrijhandelsakkoord zou grote negatieve gevolgen hebben. Daarvoor waarschuwt Vlaams minister-president Jan Jambon. “Hoezeer ik de beslissing van de Britten ook respecteer, hun vertrek zal een groot gemis betekenen voor Vlaanderen en voor de gehele Europese Unie”, stelt Jambon. Ook Boerenbondvoorzitter Sonja Debecker benadrukt het belang van een goed onderhandeld handelsakkoord met het behoud van een gelijk speelveld tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

De Brexit, die vannacht (31 januari) om middernacht ingaat, laat het handelsverkeer nog even ongemoeid. “Maar de klok tikt”, weet Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. “De overgangsperiode loopt tot eind dit jaar. In die periode moeten de EU-27 en het VK een handelsakkoord zien af te sluiten om het handelsverkeer na die overgangsperiode te regelen. Lukt dit niet, dan dreigt alsnog een harde Brexit.” Een no-deal brexit zou een enorme economisch verlies betekenen voor Vlaanderen. “Zonder akkoord zorgt de brexit in Vlaanderen voor een verlies van 2,5 procent van het bbp en 28.000 jobs”, waarschuwt Vlaams minister-president Jan Jambon. “Dat scenario moet dus absoluut worden vermeden.”

Maar ook als de EU er wel in slaagt een akkoord te onderhandelen, zullen er negatieve gevolgen zijn voor Vlaanderen. "In het geval van een klassiek vrijhandelsakkoord zou de Vlaamse economie nog steeds een verlies van 1,8 procent van het Vlaams bbp te verwerken krijgen”, aldus Jambon. “Ik pleit dan ook voor een zo ambitieus mogelijke relatie met de Britten, zonder tarifaire en niet-tarifaire barrières. Ook de samenwerking op het vlak van veiligheid, onderzoek, onderwijs, landbouw, visserij, mobiliteit, enzovoort moet worden verdergezet.”

Bij de EU dringt minister-president Jan Jambon aan op een brexit-gerantiefonds, om de negatieve socio-economische gevolgen te beperken voor de meest getroffen Europese regio's. “Ik zal de komende maanden op elk niveau en met alle mogelijke kracht ijveren om deze Vlaamse prioriteiten uitdrukkelijk onder de aandacht te brengen.”

Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, stelt vijf prioriteiten voorop. "Oneerlijke concurrentie tegengaan, streven naar een blijvende succesvolle samenwerking op het vlak van onderzoek, zorgen voor vlotte economische migratie, behoud van vlotte import- en exportstromen, maar zeker ook onderhandelen over een duurzaam akkoord voor onze visserijsector", klinkt het.

Ook voor Boerenbond roept de onderhandelaars aan beide zijden van het Kanaal op om werk te maken van een ambitieus handelsakkoord. “Handelsakkoorden zetten normaal in op het verlagen en schrappen van invoerheffingen, en op het dichter bij elkaar brengen van normen en standaarden”, klinkt het. “Het handelsakkoord dat de EU-27 en het VK moeten onderhandelen moet net het tegenovergestelde doen. Er moet ingezet worden op het behoud van het vrije handelsverkeer en dus het vermijden van invoerheffingen. Daarnaast zijn de normen en standaarden vandaag gelijk en moet ingezet worden op een zo gelijk mogelijke evolutie ervan in de toekomst.”

Volgens Boerenbond zal elke toegift hierop de Vlaamse land- en tuinbouw schade toebrengen. “Volgens recente studies wordt het verlies aan jobs in de landbouwsector tussen 300 en 1700 geraamd, wat ons in de top 3 in de EU-27 plaatst”, klinkt het. “De signalen van de afnemers in het VK zijn duidelijk: invoerheffingen zullen maximaal ten laste gelegd worden van de leverancier. Ook afwijkende normen en standaarden kunnen de concurrentiepositie van onze land- en tuinbouw snel doen verslechteren. Onze producten dreigen zo ook verdrongen te worden door nieuwe handelsnetwerken. Niet in het minst denken we hierbij aan de VS met sterk afwijkende normen ten opzichte van de Europese standaard.”

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek