header.home link

Melkveehouders stellen pensioen uit door hoge melkprijzen

17 januari 2023

Door de aanhoudend hoge melkprijzen hebben sommige melkveehouders hun pensioen vorig jaar uitgesteld. Terwijl er maandelijks gemiddeld 10 tot 15 boeren stoppen, waren dat er in de zomer en het najaar van 2022 een stuk minder. Melkerijen houden rekening met een inhaalslag dit jaar, nu de melkprijs in een dalende lijn zit. “Wij zien dat de kentering nu al is ingezet”, vertelt Koen Lowagie, verantwoordelijke melkaanvoer bij Inex.

Lees meer over:
melkkoeneuszuivel-1250

Het aantal melkveehouders in Vlaanderen zit al jaren in dalende lijn. Telde ons land in 1990 nog 24.000 melkveehouders (vaak ook gemengde bedrijven), zijn dat er inmiddels geen 3.700 meer. “Jaarlijks stopt zo’n 3 à 4 procent van de bedrijven”, vertelt Marcel Heylen, melkveehouder uit Geel en bestuurslid van MCC, die dit jaar zelf met pensioen gaat. Hij laat zijn pensioen samenvallen met het einde van zijn bestuursfunctie bij MCC. “Eén van de voorwaarden om in het bestuur te zitten is dat je een actieve veehouder moet zijn”, vertelt Heylen.

Andere melkveehouders, die vorig jaar met pensioen zouden gaan, hebben dat moment bewust vooruit geschoven. Dat stelt Heylen en wordt bevestigd door andere betrokkenen in de melkveehouderij. “Normaal gezien stoppen er zo’n 10 à 15 melkveehouders per maand, maar in de zomer en het najaar van 2022 waren het er een pak minder.”

Marcel Heylen

Normaal gezien stoppen er zo’n 15 melkveehouders per maand, maar in de zomer en het najaar van 2022 waren het er een pak minder

Marcel Heylen - Bestuurslid MCC

Als verklaring wijst de melkveehouder en bestuurder naar de goede melkprijzen, die vorig jaar rond de 60 cent lag. “Ik heb nog nooit zo’n goede melkprijs meegemaakt”, vertelt Heylen. “Het is daarom logisch dat sommige boeren hun pensioen nog even uitstellen om te profiteren van de goede prijzen.”

Uit verse cijfers van MCC blijkt dat er vorig jaar 116 melkveebedrijven gestopt zijn waardoor hun aantal zakte van 3.736 begin 2022 tot 3.620 begin 2023. Heylen benadrukt dat niet alle stoppers veehouders zijn die met pensioen gaan. “Men ging ervanuit dat er in 2022 door de PAS-problematiek veel meer melkveehouders de handdoek zouden gooien. Dat aantal is degelijk binnen de perken gebleven omwille van de hoge melkprijs”, vertelt hij.

0

3.736 Aantal melkveebedrijven eind 2021

0

3.620 Aantal melkveebedrijven eind 2022

Goed inkomen, lage kosten

De Kempenaar bouwde zijn melkveestapel het voorbije jaar af, maar bleef het jongvee aanhouden. Veel boeren met pensioenplannen hebben dat niet gedaan. Zij hebben hun jongvee afgestoten en hoeven daar ook de kosten niet meer voor te dragen. “Zij doen daardoor extra goede zaken. Bovendien hebben zij hun bedrijf al afbetaald”, stelt Peter Vercauteren, verantwoordelijke Vlaanderen bij CRV.

De melkerijen houden er rekening mee dat er dit jaar een inhaalslag plaatsvindt. Die is zelfs al ingezet”, vertelt Koen Lowagie, verantwoordelijke melkaanvoer bij zuivelverwerker Inex. De melkprijs zit de voorbij maanden in een dalende lijn en de kans is reëel dat deze daling zich voorzet. Daarom besluiten melkveehouders, die vorig jaar hadden willen stoppen, er nu mee de activiteiten stil te leggen.”

Lowagie geeft aan dat ook de prijs voor reforme koeien (melkkoeien die door hun ouderdom niet meer productief zijn voor de melkproductie en naar het slachthuis gebracht worden, red.) meespeelt in deze beslissing evenals andere factoren. “Het is een totaalplaatje. De stoppers willen een verdere daling van de melkprijs niet afwachten en nu kunnen ze ook nog wat geld verdienen aan de verkoop van hun veestapel.”

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek